Diagnostika (Vyšetřovací metody)

 ? 

EEG – elektroencefalografie etapa

 • EEG – elektroencefalografie, pomocná vyšetřující metoda uplatňující se v diagnostickém procesu, registruje elektrické potenciály části mozkové kůry z povrchu hlavy.  Hodnotí  funkční aktivitu mozkových struktur, detekuje ložiskovou poruchu, difuzní poruchu u zánětlivých nebo metabolických afekcí, uplatňuje se v diagnostice epilepsie, dále jako jedno z kritérií stupně zralosti mozku.
 • aktivační metody (nejčastěji užívané): hyperventilace nosem, hyperventilace ústy, fotostimulace, apnoe, spánková deprivace
 • 10/20standardní mezinárodní systém pro rozložení elektrod na povrchu hlavy (viz   Příloha č. 1)
 • Quick - (překlenovací) elektroda umožňuje opravit vysoký odpor u elektrod na EEG čepici
 • biopotenciály – vznikají na základě synchronizovaných výbojů ohromných skupin nervových buněk; elektrody  snímají  potenciály a ukládají je v počítači – zpracovává se obraz rozdílu potenciálů pod dvěma elektrodami

Ošetřovatelská péče o pacienta při EEG vyšetření patří mezi specifické ošetřovatelské činnosti. Vykonává je sestra, která absolvovala speciální kurz. Správné poučení a správná příprava pacienta, správné provedení vlastního EEG vyšetření jsou důležité pro získání spolehlivého EEG záznamu.

Pomůcky

snímací hlava EEG, snímací stanice (počítač) + fotostimulační lampa

 • EEG čepice – dle obvodu hlavy (dětská, střední, velká), hrudní popruh, EKG, ušní, kalíšková elektroda a překlenovací elektrody
 • elektrovodivý EEG gel
 • aplikační stříkačka na gel + speciální tupá jehla
 • abrazivní pasta
 • kolíček na nos při hyperventilaci ústy
 • adaptér pro připojení EEG čepice
 • podkládací molitanové kroužky
 • vhodně upravené lůžko nebo křeslo, nejlépe polohovací
 • pomůcky pro úpravu pacienta po vyšetření (zrcadlo, hřeben, papírový ručník)
 • dřevěné čistítko elektrod
 • prací prostředek na EEG čepice
 • zdravotnická dokumentace pacienta

Povinnosti sestry (specialistky pro EEG vyšetření)

 • seznámit pacienta s průběhem vyšetření
 • uklidnit pacienta (ochotně naslouchat, vysvětlit a odpovědět na dotazy)
 • zdůraznit pacientovi nebolestivost a bezpečnost EEG vyšetření
 • zjistit v pohovoru s pacientem:
  • jak se nyní cítí
  • jaká byla kvalita spánku v noci před vyšetřením
  • přítomnost aktuální bolesti hlavy
  • datum posledního záchvatu v případě záchvatovitých stavů (epilepsie, migrény)
  • zda je pravák nebo levák
 • zapsat na žádanku pro EEG vyšetření údaje zjištěné pohovorem
 • porovnat ve zdravotnické dokumentaci a žádance na vyšetření EEG soulad léků podávaných pacientovi, eventuálně je na žádanku na EEG vyšetření dopsat
 • zadat základní  data pacienta do databáze kartotéky v EEG programu

Vlastní výkon

 • odmastit abrazivní pastou čelo pacienta
 • nasadit na hlavu pacienta EEG čepici a její popruhy připevnit na hrudní pas
 • aplikovat speciální stříkačkou a tupou jehlou EEG vodivý gel do elektrod rozmístěných v systému 10/20 na EEG čepici
 • vyzvat pacienta, aby se pohodlně položil na lůžko
 • napojit EEG čepici na adaptér spojený se snímací hlavou přístroje
 • připevnit EKG elektrody na HK
 • poučit a vyzvat pacienta,aby během vyšetření plnil pokyny sestry (např. nekrčil obočí, otevřel a zavřel oči na vyzvání, nezatínal zuby atd.)
 • vyzvat pacienta, aby zavřel oči a během vyšetření se nehýbal
 • provést kalibraci  EEG přístroje
 • změřit odpor na elektrodách
 • vysoké odpory elektrod,které nejdou opravit, podložit event. molitanovým kroužkem nebo nahradit elektrodu s vysokým odporem Quick (překlenovací) elektrodou
 • pozorovat chování pacienta a sledovat záznam EEG na monitoru během celého vyšetření
 • upozornit pacienta na začátek a konec aktivačních metod
 • zapisovat průběžně do záznamu EEG důležité informace (pacient mluví, kašle, hýbe se apod.)

Po vyšetření

 • opatrně sejmout z hlavy pacienta EEG čepici a upínací hrudní popruh
 • umožnit pacientovi, aby se po vyšetření upravil
 • provést záznam ve zdravotnické dokumentaci pacienta

Zvláštní upozornění

 • zajisti nebo sděl pacientovi před vyšetřením
  • aby měl umyté vlasy šamponem
  • aby po umytí vlasů nepoužil k jejich ošetření jiné kosmetické přípravky (balzám, lak na vlasy, gel, tužidlo)

Rozmístění svodů při EEG vyšetření

Související lékařské diagnózy:

Související edukace:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít