Diagnostika (Vyšetřovací metody)

 ? 

MR centrálního nervového systému etapa

  • výhradní postavení v diagnostice degenerativních onemocnění CNS, cévních mozkových příhod, vrozených vad, degenerativních vad páteře a především nádorů mozku a míchy
  • vyšetření se často indikuje před operačním výkonem pro neurochirurgickou navigaci
  • funkční magnetická rezonance (fMR) je metoda pro vizualizaci anatomických struktur mozku zapojených do mechanizmů vnímání, řízení motoriky a myšlení, od standardní MR se liší schopností detekovat dynamické změny signálu v závislosti na aktivitě neuronů 
  • fMR umožňuje zpřesnění diagnostiky některých neurologických a psychiatrických onemocnění a nabízí možnosti plánování neurochirurgických výkonů

Magnetická rezonance

Související lékařské diagnózy:

Související edukace:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít