? 

MR centrálního nervového systému etapa

  • výhradní postavení v diagnostice degenerativních onemocnění CNS, cévních mozkových příhod, vrozených vad, degenerativních vad páteře a především nádorů mozku a míchy
  • vyšetření se často indikuje před operačním výkonem pro neurochirurgickou navigaci
  • funkční magnetická rezonance (fMR) je metoda pro vizualizaci anatomických struktur mozku zapojených do mechanizmů vnímání, řízení motoriky a myšlení, od standardní MR se liší schopností detekovat dynamické změny signálu v závislosti na aktivitě neuronů 
  • fMR umožňuje zpřesnění diagnostiky některých neurologických a psychiatrických onemocnění a nabízí možnosti plánování neurochirurgických výkonů

Magnetická rezonance

Související lékařské diagnózy:

Související edukace:

Skip Navigation Links.
VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, http://www.zshk.cz, herma@zshk.cz     (MultiMedia SoftWare, info@mmsw.cz)

Výuka

Diagnostika (Vyšetřovací metody) 

VýukaSkip Navigation Links > Diagnostika
   Uživatel
 Heslo
 
Skip Navigation Links sobota 23. ledna 2021 09:36