Edukace

 ? 

Edukace klienta s astma bronchiale etapa

  Astma bronchiale je chronické, zánětlivé onemocnění dýchacích cest. Při astmatu dochází k obstrukci dýchacích cest spazmem, sliznice bronchů je edematózní a produkuje velké množství hlenu, což zapříčiní záchvatovitou klidovou dušnost.

Příčina:

 • imunologická – alergie
 • neimunologická – bakterie
 • psychogenní – stres, úzkost

Dělení:
Podle klinických obtíží dělíme astma na čtyři stupně závažnosti:

 • Lehké – intermitentní
  Záchvaty se objevují méně než dvakrát týdně během dne a během noci méně než dvakrát do měsíce.
 • Lehké
  Záchvaty se objevují častěji než dvakrát do týdne, ale během dne maximálně jednou. V noci se objevují více než dvakrát měsíčně.
 • Středně těžké
  Záchvaty jsou každý den, v noci více než jednou týdně.
 • Těžké
  Během dne záchvaty nepřetržitě a v noci často.
 • Status asthmaticus
  Nakupení záchvatů, dochází k akutní nouzi, která může vést k acidóze, respiračnímu selhání až smrti.

Příznaky:

Typické je střídání období klidu s obdobím záchvatů, které se vyznačují následujícími příznaky:

 • záchvatovitá výdechová dušnost, která vzniká náhle ve dne i v noci
 • pacient zaujímá ortopnoickou polohu a zapojuje pomocné dýchací svaly
 • pacienti jsou neklidní
 • dráždivý kašel, často s expektorací
 • dušnost, pískoty a vrzoty (stridor)
 • cyanóza

Diagnostika:

 • anamnéza
 • fyzikální vyšetření – pohled, poslech
 • funkční vyšetření – spirometrie
 • laboratorní vyšetření (protilátky, saturace kyslíku, ASTRUP)
 • negativní ultrazvuk
 • bakteriální a alergické testy

Farmakologická léčba:

 

 • ANTIASTMATIKA OKAMŽITÁ
 • rychle působící bronchodilatancia - inhalační beta-2-mimetika (např. Berodual)
 • kortikosteroidy  systémové (např. Solu-Medrol)
 • bronchodilatancia (např. Atrovent)
 • teofyliny (např. Syntophyllin)
 • mukolytika (např. Mucosolvan)
 • oxygenoterapie
 • kontinuální infuze (např. Ringer + hydrokortizon)
 • ANTIASTMATIKA PREVENTIVNÍ -  užívají se denně, dlouhodobě a to i v období klidu
 • kortikosteroidy inhalační (např. Beclomet)
 • kortikosteroidy  systémové (např. Prednizon)
 • teofyliny (např. Spophyllin)
 • bronchodilatancia -  beta-2-mimetika
 • antihistaminika (např.Zyrtec)
 • antibiotika při probíhajícím respiračním infektu
 • antacida nebo H2 antagonisté (při vysokých dávkách kortikosteroidů)

1 Edukační diagnózy

 • Ochota doplnit deficitní vědomosti
 • Ochota ke zlepšení léčebného režimu
 • Efektivní léčebný režim

2 Edukační cíle

 • Kognitivní
  • Klient zná příčiny vzniku, léčbu a komplikace astma bronchiale, dokáže o onemocnění pohovořit.
  • Klient ví, za jakých okolností může dojít k záchvatu.
  • Klient zná svůj individuální postup při léčbě astmatu.
 • Psychomotorické
  • Klient umí správná dechová cvičení.
  • Klient pravidelně dochází ke svému alergologovi.
  • Klient umí používat inhalační léky.
 • Afektivní
  • Klient chápe důležitost vyvarování se situací, které vyvolávají astmatický záchvat, dbá na zdravý životní styl a akceptuje režimová opatření.

3 Edukační intervence

3.1 Uvést klienta do problematiky

Vysvětli klientovi anatomii a fyziologii dýchacích cest.

 • Funkcí dýchacího systému je výměna oxidu uhličitého z těla za kyslík v atmosféře. Člověk za minutu spotřebuje 250 ml kyslíku a vytvoří 200 ml oxidu uhličitého.
 • Vzduch vniká do těla přes dutinu nosní, postupuje hrtanem do průdušnice, která se větví na pravou a levou průdušku vstupující do plic. V plicních sklípcích dochází k výměně kyslíku za oxid uhličitý, který vydechujeme.
 • Plíce (pulmo) jsou párový orgán, který je uložen v hrudní dutině. Mají tvar kužele. Pravá plíce se skládá ze tří plicních laloků, levá ze dvou. Obsah plic je okolo 5 litrů.
 • V dýchacích cestách se nachází řasinkový epitel, který kmitá směrem vzhůru a odstraňuje nečistoty z plic.
 • Mechanika dýchání se skládá z vdechu (inspiria) a výdechu (exspiria). Při vdechu proudí vzduch do plicních sklípků pomocí stažení dýchacích svalů. Jedná se o aktivní děj. Výdech je pasivní děj, dochází k ochabnutí dýchacích svalů a vzduch proudí z plic do vnějšího prostředí.

3.2 Informovat klienta o příčině vzniku, komplikacích a léčbě astmatu.

Pouč klienta, za jakých okolností může dojít k záchvatu.

 • K záchvatům nejčastěji dochází při kontaktu s alergeny v pylové sezóně, při kontaktu se zvířaty, úklidu v domácnosti, v průběhu nebo po prodělání infekčního onemocnění. K záchvatu může dojít při náhlé vypjaté situaci, ale i při dlouhodobě trvajícím stresu nebo úzkosti.
 • Mezi hlavní příznaky záchvatu patří: výdechová dušnost, pocit tísně na hrudi, pískoty při výdechu a záchvaty suchého (dráždivého) kašle.
 • Informuj klienta o druzích alergenů a jejich výskytu: pyl, prach, trávy, zvířecí srst a peří, zvířecí výkaly, domácí roztoče, vůně, potraviny (čokoláda, ořechy, ovoce, mléko...), kouř a léky (antibiotika, salicyláty).
 • Poskytni klientovi pylový kalendář.

3.3 Vysvětlit klientovi léčbu při různých stadiích astmatu a při případné komplikaci (status asthmaticus).

V léčbě astmatu se používají 2 skupiny léků. Preventivní, které chrání před zhoršením stavu. Klient je musí užívat pravidelně. Druhou skupinou jsou léky úlevové, které musí mít astmatik vždy po ruce pro včasné použití v průběhu astmatického záchvatu.

Léčba se liší podle stupně závažnosti astmatu:

 1. stupeň je zaměřen na udržení kontroly nad astmatem. Používá se rychle účinná medikace podle potřeby. Používají se inhalační beta2 mimetika s krátkodobým účinkem. Intenzita léčby záleží na závažnosti stavu, může být nutné i podání perorálních kortikoidů.
 2. stupeň je založen na každodenní léčbě, která slouží ke stabilizaci stavu. Pacient užívá předepsaný lék pravidelně každý den + antialergická léčba.
 3. stupeň – v této fázi se také užívá každodenní léčba, ale přidávají se inhalační kortikoidy s prodlouženým účinkem, zejména pro noční obtíže.
 4. stupeň – je nutné každodenní užívání více druhů každodenní preventivní léčby, jako jsou vysoké dávky inhalačních kortikoidů, bronchodilatancia s prodlouženým účinkem, dlouhodobé podávání orálních kortikosteroidů.

Status asthmaticus – tento stav hrozí při zanedbání nebo nedodržování léčby. Jde o život ohrožující stav, který je definován jako více po sobě jdoucích záchvatů, proto je nezbytná neodkladná lékařská pomoc a hospitalizace.

3.4 Vysvětlit pacientovi důvod dechového cvičení a poskytni informační materiál

U většiny astmatiků se vyskytuje svalové napětí, některé svaly mohou být až zkrácené (např.: velký prsní sval, zádové svaly, šíjové svalstvo, svaly krku a další), některé mohou být oslabené (břišní svaly).

Předveď klientovi pro něho vhodná dechová cvičení.

 • Jednou z možností je bublání do vody. Jedná se o velmi účinné, jednoduché a přitom zábavné cvičení, kdy astmatik skrze slámku bublá do vody. Bublání opakujeme několikrát denně a střídáme pomalé, rychlé, dlouhé, krátké nebo přerušované bublání. Během cvičení se provádějí nádechy nosem a vydechuje se ústy.
 • Další možností může být zpěv, hraní na dechové hudební nástroje.
 • Vhodné může být cvičení jógy, kde se při provádění cviků dbá na správné dýchání.
 • Klient může cvičit i v domácím prostředí na gymnastickém míči.

3.5 Vysvětlit průběh návštěv u lékaře

 • Lékař odebere rodinnou, osobní, pracovní a farmakologickou anamnézu se zaměřením na výskyt alergenů.
 • Lékař provede potřebná vyšetření. Mezi základní patří funkční vyšetření plic – spirometrie, která probíhá tak, že si klient zacpe nos (aby neutíkal vzduch), vloží si do úst náustek spojený s trubičkou, která je připojena ke spirometru, vydechuje a nadechuje podle pokynů zdravotní sestry. Dále se provádějí alergické testy na průkaz citlivosti klienta na alergeny. Klientovi se aplikuje malé množství alergenu pod kůži a po 20 minutách se odečítá reakce (otok, svědění, zarudnutí, bolest).
 • Klient k lékaři dochází v pravidelných intervalech, které jsou dány stupněm závažnosti astmatu.
 • Klient dále vyhledá lékaře vždy při zhoršení obtíží, při každé infekci horních a dolních cest dýchacích, při nově vzniklém a déle trvajícím kašli, při opakovaném zhoršení dechu po kontaktu s alergenem.

3.6 Vysvětlit klientovi mechanizmus účinku léků v dýchacích cestách a použití různých typů inhalátorů

 • Při kontaktu léčebné látky se sliznicí v dýchacích cestách dochází k uvolnění svalstva průdušek s následným rozšířením, uvolnění hlenu z dýchacích cest, snížení nebo zvýšení sekrece sliznice a dezinfekci.
 • Dávkovací aerosoly: jde o ruční kapesní inhalátory, které by měl mít klient stále u sebe. Manipulace je velmi jednoduchá, spočívá ve stlačení dna nádobky – pomocí hnacího plynu se uvolní aerosol, který klient inhaluje. Tento inhalátor může obsahovat inhalační nástavec, díky kterému se zvýší účinnost podávaného léku. Postup použití: hluboký nádech, hluboký výdech, na začátku dalšího nádechu provést stiskem aplikaci, na 5 sekund zadržet dech, vydechnout, vypláchnout ústa.
 • Volumatic je pomůcka určená k používání spolu s dávkovacími aerosolovými inhalátory. Při používání dávkovacích aerosolových inhalátorů je důležité, aby se uvolnilo léčivo obsažené v nádobce (kanystru) na začátku vdechu. S koordinací „ruka – vdech“ mají někteří lidé potíže. Volumatic tento problém překonává. Před prvním použitím je třeba jej vymýt jarovou vodou nebo vystříkat několika dávkami spreje.
 • Práškové inhalátory:
  • a) kapslové, při kterých se kapsle s účinnou látkou vkládá do inhalátoru a jednoduchým stlačením se uvolní její obsah, který klient následně vdechne;
  • b) diskové formy, diskus, turbuhaler – tyto druhy již účinnou látku obsahují, nemusí se vkládat.
 • Nebulizátory:
  • a) ultrazvukové, které vytvářejí vysokofrekvenčním vlněním aerosol, který pacient vdechuje pomocí náhubku nebo masky;
  • b) tryskové – ty vytvářejí aerosol pomocí stlačeného vzduchu.

3.7 Vysvětlit klientovi režimová opatření

 • Klient nekouří a vyhýbá se zakouřenému prostředí.
 • Klient se nevyskytuje v zaprášeném prostředí (vhodný výběr zaměstnání) a vyhýbá se místům se zvýšeným výskytem alergenů.
 • Klient dbá na každodenní úklid domácnosti – luxováním a utíráním prachu pomocí navlhčené utěrky.
 • Klient se chrání před nachlazením. Účinnou prevencí může být otužování, pravidelný pohyb, očkování proti sezónním chřipkám a přiměřené oblékání.

 

Spacer k inhalaci u dětí Osobní inhalátory pro léčbu astmatu Péče o pomůcky pro inhalaci a dechové cvičení Inhalátor - skládání Inhalátor - skládání Inhalátor - skládání Flutter - skládání Flutter - skládání Inhalace dávkovaného aerosolu s využitím spaceru Příprava inhalační směsi do inhalátoru

Skip Navigation Links.

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské diagnózy:

Související terapie:

loga
Zavřít