Terapie

 ? 

Oxygenoterapie etapa

ÚVOD

 • kyslík je nezbytný pro život
 • po vstupu do organizmu se váže na hemoglobin a ten jej roznáší po celém těle

Nejčastější příčiny nedostatku O2

 • poškození CNS – poškození dechového centra, úraz, nádor, porucha cévního zásobení, otravy
 • akutní a chronická onemocnění průdušek a plicní tkáně
 • závažná onemocnění srdce
 • obstrukce v dýchacích cestách (cizí těleso, nádor)
 • anemie
 • nasycení hemoglobinu jinými plyny (např. oxidem uhelnatým)
 • nedostatek kyslíku v prostoru (tunely, doly, vysoká nadmořská výška, okolí požárů)
Nedostatek kyslíku Částečný Úplná nepřítomnost
ve tkáních hypoxie anoxie
v krvi hypoxemie anoxemie

DEFINICE

Oxygenoterapie (kyslíková terapie)

 • je to léčebná metoda, při níž je nemocnému aplikována ve vdechované směsi vyšší koncentrace kyslíku než 21 %
 • je dána potřebou přivádět vdechovanou směs s vyšší koncentrací O2, než je v atmosférickém vzduchu, a zvýšit tím nabídku kyslíku tkáním
 • kyslíkovou terapii ordinuje lékař dle druhu a závažnosti onemocnění

Nejčastější ordinace kyslíkové terapie

 • srdeční onemocnění
 • onemocnění plic a průdušek
 • chudokrevnost
 • pooperační stavy
 • poúrazové stavy
 • hypoxie mozku
 • intoxikace
 • při terapii zhoubných nádorů

Podávání O2 má význam pouze tehdy, jestliže

 • jsou volné dýchací cesty a je záruka, že se tam O2 dostane
 • propustí jej stěny alveolů
 • může se navázat na hemoglobin
 • jsou v pořádku dýchací svaly

Množství kyslíku

 • dospělí: 4 - 10 l/min
 • děti:      1 - 4 l/min

ZPŮSOBY PODÁVÁNÍ KYSLÍKU

Kyslíková tlaková láhev

 • silnostěnná ocelová nádoba
 • kyslík je do ní vpraven pod tlakem asi 150 atmosfér (15,2 MPa)
 • jsou různě velké
  • 10l láhev obsahuje cca 1500 l kyslíku (vydrží asi 6 hodin)
  • 30l láhev obsahuje cca 4500 l kyslíku
 • láhev je kryta kovovým kloboučkem
 • označení kyslíkových láhví
  • horní část je natřena bíle a je na ní červený nápis O2
  • postranní část je označena bílým křížem
  • na hrdle je vyražena značka O2, objem v litrech, plnicí a zkušební tlak, datum přezkoušení
 • součástí je uzavírací a výpustný ventil

Redukční ventil (kyslíkové hodiny)

 • připevňuje se na láhev
 • úlohou je snížit tlak kyslíku přiváděného z láhve k pacientovi
 • skládá se
  • obroučka se závitem k připevnění redukčního ventilu k láhvi
  • vysokotlaký manometr – měří tlak kyslíku v láhvi
  • nízkotlaký manometr – měří tlak kyslíku přiváděného k pacientovi
  • nebo průtokový manometr – udává průtok v litrech za minutu
  • hadice přivádějící kyslík k pacientovi
  • hlavní uzávěr membránového ventilu
   • uzavírání – vyšroubovat
   • otevírání – zašroubovat

Manipulace s kyslíkovou láhví

 • s láhví manipulujeme zásadně v části oddělení, kde nejsou pacienti a je minimální provoz
 • před manipulací si pečlivě umyjeme ruce (nesmí být mastné)
 • zkontrolujeme označení láhve a odstraníme ocelový klobouček
 • našroubujeme redukční ventil, eventuálně dotáhneme
 • otočením uzavíracího ventilu na láhvi zkusíme, zda je láhev plná (plná láhev zasyčí)
 • vyšroubováním uzavřeme membránový ventil
 • opatrně otevřeme uzavírací ventil na láhvi (vysokotlaký manometr ukáže tlak kyslíku v láhvi)
 • zašroubováním otevřeme membránový ventil a na nízkotlakém manometru naměříme přívod kyslíku pacientovi
 • na láhev je připojena nádoba na zvlhčování kyslíku

Centrální rozvod kyslíku

 • kyslík je veden z centrálního skladu (kyslíkové stanice), který je uložen mimo nemocniční budovy
 • ve stanici jsou velké láhve připojené na baterie, kam je kyslík přiváděn potrubím
 • v budovách je rozveden do pokojů, ošetřoven apod.
 • ústí na stěně, většinou v záhlaví lůžka, jako malý panel s uzavíracím ventilem a rychlospojkou (zásuvkou)a rychlospojku se napojí redukční ventil s nízkotlakým manometrem
 • součástí redukčního ventilu je nádoba na destilovanou vodu
 • z ventilu vystupuje vývod, na nějž se napojí hadička, kterou proudí kyslík k pacientovi

ZÁSADY MANIPULACE S KYSLÍKEM

 • zásobní sklad kyslíkových láhví musí být zřizován mimo hlavní provoz nemocnice
 • na oddělení se skladuje pouze takový počet láhví, který odpovídá odhadované spotřebě na 48 hodin
 • láhve jsou umístěny na oddělení stranou provozu a z dosahu slunečního záření
 • v blízkosti láhví nesmí být tepelný zdroj a v okolí se nesmí pracovat s ohněm
 • láhve musí být postaveny u zdi a fixovány proti pádu
 • plné a prázdné láhve musí být uloženy odděleně
 • kyslíkové láhve nesmí stát v průchodech, chodbách, v místech, kde hrozí nebezpečí pádu
 • kyslíkové láhve s namontovaným redukčním ventilem, na transportním vozíku, stojí na neměnném, smluveném místě
 • kyslíkové láhve na transportním vozíku musí být obaleny nebo opatřeny návlekem

POMŮCKY K PODÁVÁNÍ KYSLÍKU

Kyslíková maska

 • lehká maska z průhledného plastu opatřena vypodložením
 • dobře přilne k obličeji
 • kolem hlavy se připevňuje gumou
 • maska má otvor pro hadici a výdechové otvory
 • přívod kyslíku do masky: nejčastěji 7 l/min

výhody

  • snadná a rychlá manipulace
  • možnost dosažení vysoké koncentrace kyslíku ve vdechovaném vzduchu

nevýhody

  • nelze použít u pacientů v bezvědomí, s rizikem zvracení, neklidných nemocných
  • zvyšuje odpor dýchacích cest
  • ztěžuje přímé pozorování pacienta

Kyslíkové brýle

 • delší umělohmotná cévka stočená do volného kruhu, přerušena dvěma vstupy, jimiž se vede kyslík do nosu pacienta
 • zavádějí se na kraj nosních průduchů
 • postraní pružné části se zasunou za uši
 • přívod kyslíku do nosních brýlí: nejčastěji 5-6 l/min

výhody

  • možno používat delší dobu

nevýhody

  • velké ztráty kyslíku
  • zvýšené riziko ucpání sekretem (nutná průběžná kontrola průchodnosti katétrů)

Tracheostomická maska („mušle“)

 • je to průhledná, měkká maska vybavená otočným kloubem, který umožňuje otáčení o 360 °
 • speciální klip s gumičkou umožňuje snadnou manipulaci, snímání a nasazování této masky

použití

  • zvlhčování vzduchu u pacientů s tracheostomií

Nebulizátor

 • přístroj, který sytí vdechované směsi aerosolem
 • slouží
  • ke zvlhčování O2
  • ke zvlhčení vzduchu
  • k aplikaci léků – uvolňují malé lékové částice, které pronikají hluboko do plic (velmi účinné)

Inkubátor

 • speciálně upravené lůžko pro nezralé a patologické novorozence
 • každý inkubátor má samostatný vstup pro přívod kyslíku a vlastní průtokoměr
 • je nutno chránit oči před působením kyslíku (plena)
 • přívod kyslíku: dle potřeby novorozence

Kyslíkový stan

 • Dětský
  • vyroben z plexiskla, v přední části je otvor pro krk dítěte krytý plenou
  • přikládá se nad hlavičku dítěte
 • Pro dospělé
  • místnost se 2-3 lůžky, na kterých pacienti pobývají
  • nebo kovová konstrukce, potažená průhlednou fólií, která se klade přes celé lůžko

výhody

  • neomezuje v pohybu (pacient se může volně pohybovat)
  • pacient dýchá vzduch bohatý na kyslík

nevýhody

  • ztěžuje úkony běžného ošetřování (znemožňuje některé zákroky)

Nosohltanový katétr

 • umělohmotná cévka s jedním centrálním a několika bočními otvory
 • zavádí se nosní dírkou až k čípku měkkého patra (správnost se kontroluje pohledem do úst, katétr musí být vidět)
 • přibližná vzdálenost se naměří poměrem vzdálenosti od špičky nosu k ušnímu boltci
 • zevní konec se fixuje k tváři pacienta proužkem náplasti
 • přívod kyslíku: nejčastěji 4 - 6 l/min

výhody

  • možnost dlouhodobého přívodu s vyloučením rizika aspirace
  • dostatečná koncentrace O2
  • lze použít u pacientů v bezvědomí
  • u pacienta při vědomí nebrání v pohybu ani příjmu tekutin

nevýhody

  • riziko vzniku dekubitu na sliznici
  • vysoušení sliznic
  • nepříjemný vjem pro pacienta
 • dnes už se příliš nepoužívá

ZÁSADY PODÁVÁNÍ KYSLÍKU

 • kyslík podávat zvlhčený
  • při podávání nezvlhčeného O2 dochází k vysychání sliznic a ke krvácení
  • pravidelně kontrolovat množství destilované vody ve zvlhčující baňce, její nedostatek i nadbytek je pro pacienta nebezpečný
 • udržovat naordinovanou koncentraci kyslíku (nejčastěji 40%)
 • 100% koncentraci pouze po dobu nezbytně nutnou (silný astmatický záchvat, pneumonie)
  • při dlouhodobém podávání vysokých koncentrací O2 může dojít k otravě kyslíkem (poškození plic, bolesti hlavy, bolesti za hrudní kostí, možný výskyt křečí, poškození epitelu, vznik fibrózy, u nezralých novorozenců poškození zraku)
 • kyslík podávat ohřátý
  • studený kyslík podávat pouze při laryngitis, po extubaci
 • monitorovat saturaci kyslíku (SpO2), fyziologické funkce, celkový stav pacienta
  • cílem je udržet SpO2 nad 90 %
 • pravidelně kontrolovat průchodnost celého systému

Nebulizátor u lůžka dítěte Centrální rozvod kyslíku a odsávání Nádoba s nebulizační tekutinou Dávkovač kyslíku s nebulizací Pulsní oxymetr Kyslíková láhev Redukční ventil Kyslíková tlaková láhev s namontovaným redukčním ventilem Kyslíková tlaková láhev s namontovaným redukčním ventilem Upevnění kyslíkové tlakové láhve Centrální rozvod kyslíku Rychlospojka Průtokoměry Průtokoměr Průtokoměr Napojení průtokoměru Kyslíková maska Kyslíková maska s mikronebulizátorem Kyslíková maska s rezervoárem Podávání kyslíku kyslíkovou maskou Podávání kyslíku kyslíkovou maskou Kyslíkové brýle Podávání kyslíku kyslíkovými brýlemi Podávání kyslíku kyslíkovými brýlemi Tracheostomická maska Umělý nos Tracheostomie a tracheostomická maska Nebulizátor Inkubátor Kyslíkový mikrostan Podávaní kyslíku kyslíkovým mikrostanem Napojení kyslíkového mikrostanu Pulzní oxymetr Nebulizátor Oxygenoterapie – centrální rozvod medicinálních plynů Oxygenoterapie - pomůcky Pomůcky k zajištění dýchacích cest Pulzní oxymetr Redukční ventil

Související lékařské diagnózy:

Související edukace:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít