Terapie

 ? 

Hormony kůry nadledvin etapa

 • produkuje hormony jednotně označované jako kortikosteroidy (synonymum adenokortikosteroidy – přirozené hormony
 • synteticky připravené látky podobné hormonům kůry nadledvin, zejména glukokortikoidům, se označují jako kortikoidy, kortikosteroidy)

 

 • kůra nadledvin je rozdělena do tří histologicky a funkčně odlišných zón produkujících steroidy:
 • vnější zóna – mineralokortikoidy
 • střední zóna – glukokortikoidy
 • vnitřní zóna – pohlavní hormony (hlavně androgeny)

 

 • sekrece zón je řízena hormony hypofýzy a hypotalamu na principu zpětnovazebné regulace
 • kůra nadledvin, hypotalamus a hypofýza tvoří integrovaný vnitřní systém (osa hypotalamus – hypofýza – nadledviny)
 • glukokortikoidní receptory jsou rozmístěné ve většině tkání organizmu
 • receptory pro mineralokortikoidy mají jen úzce vymezené lokalizace (ledviny, močový měchýř, slinné a potní žlázy, hypokampus)

Glukokortikoidy

 • hlavním endogenním hormonem je hydrokortison (kortison)
 • ovlivňují většinu fyziologických funkcí organizmu (prakticky každý orgán lidského těla)
 • přímo – prostřednictvím specifických receptorů
 • nepřímo – jsou důsledkem odpovědí zprostředkovaných především inzulinem a glukagenem
 • převážně metabolizmus glycidů, ale i bílkovin a lipidů
 • mají významné protizánětlivé a imunosupresivní působení

 

 • přirozené hormony podléhají intenzivní metabolizaci zejména v játrech, ve střevě, jsou vylučovány močí
 • modifikací přirozených glukokortikoidů byla připravena léčiva s výhodnějšími farmakokinetickými vlastnostmi a vyšší selektivitou – syntetické glukokortikoidy
 • syntetické glukokortikoidy – jsou pomaleji chemicky rozkládány, váží se na albumin
 • glukokortikoidy přirozené i syntetické jsou vysoce lipofilní léčiva, snadno prostupují přes membrány tkání do cílových buněk

poruchy syntézy hormonů

 • insuficience kůry nadledvin – Addisonova nemoc
 • hyperfunkce kůry nadledvin – Cushingův syndrom

účinky glukokortikoidů

 • metabolické účinky – zásadním způsobem ovlivňuji metabolizmus glycidů, tuků, proteinů
 • protizánětlivé a imunosupresivní onemocnění – ovlivňují všechny typy zánětlivých reakcí bez ohledu na příčinu
 • účinky na krev a lymfatický systém – snižují počet cirkulujících leukocytů, zvyšují počet trombocytů, erytrocytů a koncentraci hemoglobinu
 • účinky na ledviny a kardiovaskulární systém
 • účinky na CNS – podílejí se na regulaci nálady, navozují pocit duševní pohody, někdy naopak mohou vysoké dávky vyvolat těžké poruchy psychiky – deprese, emoční labilita
 • účinky na trávicí ústrojí – zvýšená sekrece žaludeční kyseliny chlorovodíkové a pepsinu
 • účinky na kostní tkáň – negativní vápníková bilance, tím snižují celkové množství vápníku v organizmu, osteoporóza
 • vliv na vývoj plodu – snížená porodní hmotnost, vyšší náchylnost k infekcím

léčba

 • hydrokortison, kortison

syntetické

 • prednison, prednisolon methylprednisolon
 • triamcinolon, dexamethazon, betamethazon, fludrokortison
  • substituční terapie nedostatku hormonů
  • bronchiální astma
  • lokální terapie různých zánětlivých procesů lokalizovaných na kůži, v oku, v uchu a nose
  • hypersenzitivní reakce na léčiva, hmyzí jedy
  • součást léčby anafylaktického šoku
  • revmatoidní artritida, Crohnova nemoc, roztroušená mozkomíšní skleróza
  • prevence po transplantacích
  • akutní lymfatická leukemie
  • mozkový edém
  • nefrotický syndrom
  • součást antiemetické léčby po terapii cytostatiky
  • zahájení léčby glukokortikoidy vždy zvažovat uvážlivě

nežádoucí účinky

 • výskyt a intenzita závisí na druhu přípravku, na výši dávek a na délce podávání glukokortikoidů
 • nežádoucí účinky se neobjevují po malých fyziologických dávkách používaných v substituční terapii
 • Cushingův syndrom – projevuje se typickým vzhledem: měsícovitý obličej, ukládání tuku do břicha, bizoní hrb, tenké, pavoučí končetiny, ztenčení kůže, svalová slabost, špatné hojení ran, náchylnost k infekcím, osteoporóza, hypertenze, hyperglykemie
 • u dětí – riziko poruchy růstu
 • zpomalení hojení ran
 • zvýšená vnímavost k infekcím
 • zhoršení průběhu diabetu
 • tendence k hyperglykemii
 • osteoporóza
 • komplikace u hypertenze
 • zvýšená srážlivost krve
 • neschopnost pohotově reagovat na stresové a zátěžové situace
 • léčiva je nutno vysazovat pomalu – náhlé vysazení může vést k relapsu choroby – po dlouhodobé léčbě je snížená schopnost kůry nadledvin normálně produkovat hormony

Mineralokortikoidy

 • regulují vodní a elektrolytový metabolizmus
 • základním mineralokortikoidem je aldosteron
 • aldosteron zvyšuje reabsorpci sodíku účinkem na distální tubulus a sběrný kanálek v ledvinách za současného zvýšení exkrece draslíkových a vodíkových iontů

při nadměrné sekreci mineralokortikoidů – např. Connův syndrom (adenom nadledviny)
dochází k

  • výrazné retenci sodíku a vody
  • zvýšení objemu extracelulární tekutiny
  • hyperkalemii
  • alkalóze
  • hypertenzi

snížená sekrece mineralokortikoidů – např. Addisonova nemoc

  • vyvolává zvýšenou ztrátu sodíku a vody
  • tím se snižuje osmotický tlak extracelulární tekutiny
  • tekutina se přesunuje do nitra buněk organizmu
  • snížení exkrece draslíkových iontů vede k hypokalemii

léčba

 • k substituční léčbě primárního a sekundárního hypoaldosteronizmu

fludrokortison

  • vysoce účinný mineralokortikoid prakticky bez glukokortikoidního působení
  • nežádoucí účinky vyplývají z jeho působení na vodní a minerální metabolizmus (retence vody a sodíku, hypokalemie, hypertenze, edémy)

desoxykortikosteron

  • je přirozený prekurzor aldosteronu

Antagonisté glukokortikoidů a mineralokortikoidů

(synonymum adrenokortikoidních hormonů)

 • různými mechanizmy účinku zasahují buď do syntézy, nebo uvolňování všech kortikosteroidů nebo jen glukokortikoidů

inhibitory syntézy a antagonisté glukokortikoidů

metyrapon, , ketokonazol, aminoglutethimid

  • při potlačování Cushingovy nemoci
  • může být použit k testování funkční rezervy systému hypotalamus-hypofýza-nadledviny

mitotan

  • u karcinomu nadledvin
  • nežádoucí účinky – deprese, třesy, ataxie, horečka, gastrointestinální obtíže limitují jeho podání

antagonisté mineralokortikoidů

spirolakton

  • je kompetitivní antagonista aldosteronu

léčba

  • primárního hyperaldosteronizmu
  • diagnostické účely
  • hirsutizmus u žen
  • rovněž jako diuretikum šetřící draslík

Související lékařské diagnózy:

Související edukace:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít