Terapie

 ? 

Inhalace etapa

Léčebná metoda, při které je lék vdechován do dýchacích cest.
Rozlišujeme inhalaci přirozenou nebo umělou. Přirozená inhalace je vdechování balzamických silic po dešti v jehličnatém lese nebo vdechování chloridu sodného, vápníku a jiných solí na břehu moře. Do vzduchu se léčebné soli dostávají vypařováním vody a nárazy příboje na skály.
Při umělých inhalacích se ordinované léčebné látky rozptylují v přístrojích – inhalátorech.
Stolní inhalátor - jedná se o kompresorový systém se zmlžovačem nebo s nebulizátorem. Lék je aplikován formou drobných kapiček nebo mlžinou. Inhalátory, které vytvářejí mlžinu s částicemi nad 10 tisícin  mm, se nazývají spreje. Inhalátory vytvářející mlžinu s částicemi kolem 5 tisícin mm se nazývají aerosolové přístroje. Inhaluje se ústy.
Ruční inhalátor
Rozlišujeme dva základní moderní druhy lékových forem – aerosol a prášek. Inhaluje se ústy.

Účel inhalace

 • uvolnit stahy svalstva průdušek, a tím rozšířit jejich průsvit
 • uvolnit hlen ze sliznice dýchacích cest
 • dodat léčebnou látku na sliznici dýchacích cest

Nyní jsou nejčastěji používané kapesní inhalátory, které obsahují lékařem určené léčebné látky.
Boxy s různými typy inhalátorů jsou zvláště v lázeňských zařízeních, kde se léčí nemoci dýchacích cest, např. v Luhačovicích.
Při používání kompresorových, ultrazvukových i kapesních inhalátorů  v domácí péči obdrží pacient podrobný návod na použití i péči o inhalátor, který je nutno důsledně dodržovat i při hospitalizaci v léčebných zařízeních.

Pomůcky

 • ordinovaný lék
 • placebo pro nácvik manipulace s aplikátorem
 • dokumentace pacienta
 • čtverce buničité vaty (papírové kapesníky), igelitový sáček pro odkládání
 • aplikační nástavec

Sestra provede slovní edukaci o způsobu použití inhalátoru, zjistí případné alergie na léky, předvede sestavení nástavce, naplnění léku do zamlžovače nebo nebulizátoru, provede s pacientem nácvik inhalační techniky. Poučí pacienta, rodiče také o péči o pomůcky po ukončení inhalace.

Pokyny k provedení inhalace

 • inhalovaný roztok, pořadí a délku inhalace určí lékař
 • inhalovat nalačno nebo nejdříve 2 hodiny po jídle
 • pacient při inhalaci pohodlně sedí v rovném sedu, plosky nohou opřené o podlahu, předloktí nebo lokty opřené o plochu podložky
 • náustek sevřít rty, nadechnout se z inhalátoru a krátce zadržet dech, vydechnout nosem
 • kojenci  a batolata inhalují v náruči matky pomocí inhalační masky
 • tvořící se hleny vykašlávat do papírových kapesníků a odkládat do igelitového sáčku
 • po inhalaci 20 minut setrvat v klidu v pokojové teplotě
 • po inhalaci 30 minut nepřijímat tekutiny, stravu
 • pokud lék obsahuje kortikoidy, je nutné si po ukončení inhalace vypláchnout  ústa

Použití ručního kapesního inhalátoru ve formě AEROSOLU

Jsou to malé tlakové nádobky s aplikátorem naplněné ordinovaným lékem. Aplikace léku ve formě aerosolu znamená vdechování mikročástic, např. Atrovent, Ventolin.

 • pacient má při ihalaci sedět
 • před prvním použitím je nutno nádobku důkladně protřepat
 • po odstranění ochranného krytu jednu až dvě dávky odstříknout
 • pacient zhluboka vydechne, zavede si aplikátor do úst  (nádobka je obrácena dnem vzhůru) a pevně stiskne rty. Zhluboka nadechne ústy a současně stlačí ukazovákem dno lahvičky  dolů. Tím se uvolní jedna dávka aerosolu. Na 5-10 sekund zadrží dech a pak teprve vyjme aplikátor z úst.
 • vydechne nosem a zakryje jej ochranným krytem. Lék účinkuje během několika minut
Pokud není pacient schopen koordinace nádechu s uvolněním dávky z aerosolového inhalátoru, inhaluje pomocí aplikačního nástavce (Volumatik, u malých dětí AeroChamber Plus). Dávka se uvolní do rezervoáru a může být vdechována postupně.
Plastový kryt  a aplikační nástavec se dezinfikuje pod hladinou po určenou dobu, omyje se vodou a nechá uschnout - v případě individuálního použití.
V současné době existují další typy kapesních inhalátorů (např. EASYHALER – práškový inhalátor, AEROLIZER – vdechování mikročástic, které jsou uvolněny z kapslí a další). U každého inhalátoru je přiložen podrobný a názorný návod na použití a manipulaci s inhalátorem po použití.
Edukaci provádí sestra specialistka.

Spacer k inhalaci u dětí

Související lékařské diagnózy:

Související edukace:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít