Terapie

 ? 

Dechová gymnastika etapa

 • dechová cvičení se používají ve všech klinických oborech
 • podporují vykašlávání, snižují riziko pneumonií, u pooperačních stavů snižují pleurální adheze, podporují vstřebávání výpotku a vedou k lepšímu rozepnutí plicní tkáně

Dělení dechové gymnastiky

základní, statické (klidové dýchání)

speciální, dynamické (v doprovodu končetin a trupu)

 • ovlivňuje hloubku, sílu a rychlost dechu

lokalizované

 • cílené dýchání do oslabené části plic
 • patří sem dýchání abdominální, které působí na změnu nitrobřišního tlaku a využívá se tam, kde chceme podpořit venózní krevní oběh

Typy dýchání

 • hrudní
 • břišní
 • smíšené

Je důležité provádět také prohloubené dýchání, kdy výdech je dvakrát delší než nádech.

Cíl dechových cvičení

 • dosáhnout zpomalení dechové frekvence a zvětšit dechové objemy
 • zlepšit funkci bránice
 • uvolnit pomocné dýchací svaly
 • zlepšit elasticitu hrudníku a předcházet tak vzniku komplikací

Odkašlávání

 • k vykašlávání je nutná aktivní účast pacienta
 • vyzýváme ho ke kašlání v určitých intervalech, neboť nahromadění sekretu může způsobit komplikace, jako je obstrukce, atelektáza, respirační insuficience nebo pneumonie
 • u pacienta po operaci se snažíme najít nejvhodnější způsob fixace rány, aby odkašlávání pro něj bylo co nejméně bolestivé
 • odkašlávání je často komplikované a můžeme ho usnadnit prohloubeným dýcháním, vibrací hrudníku při výdechu, dechovými cvičeními nebo pomocí flutteru
 • flutter umožňuje pacientovi cvičební nezávislost, samostatnost – uvolňuje sekret v DC, usnadňuje transport hlenů, pomáhá účinné expektoraci

Biensteinova škála k hodnocení situace a rizik v oblasti dýchání Klidové dýchání Dynamické dýchání Kontaktní dýchání

Související lékařské diagnózy:

Související edukace:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít