Lékařské diagnózy

 ? 

Anemie sideropenická etapa

Definice

Sideropenická anemie vzniká v důsledku nedostatku železa jakožto nedílné součásti hemu, podjednotky krevního barviva hemoglobinu.

Obecné rozdělení anemií

dle příčiny

 • anemie z poruchy krvetvorby, např.
 • sideropenická anemie – nedostatek železa
 • anemie z nedostatku vitaminu B12 a/nebo kyseliny listové
 • anemie z útlumu kostní dřeně – aplastická
 • anemie ze zvýšené destrukce erytrocytů – hemolytické anemie
 • akutní posthemoragická anemie (akutní krevní ztráta)

morfologické dělení

 • dle středního objemu erytrocytů (MCV)
  • mikrocytární (MCV snížen)
  • normocytární (MCV je normální)
  • makrocytární (MCV je zvýšen)
 • dle středního obsahu hemoglobinu v erytrocytu (MCH)
  • hypochromní (MCH snížen)
  • normochromní (MCH normální)

Etiologie

chronické krevní ztráty

 • gynekologické krvácení – silnější menstruace (nejčastější příčina), myomy, nádory
 • krvácení do gastrointestinálního traktu - ezofagitida, vřed žaludku či duodena
 • hemoroidy, maligní nádory, polypy
 • iatrogenní příčiny – dárcovství krve, opakované krevní odběry u hospitalizovaných nemocných

nedostatečný přísun železa

 • nedostatek železa v potravě (rozvojové země, nevhodné jednostranné diety)
 • relativní nedostatek při zvýšených potřebách organizmu (růst dětí, adolescence, těhotenství)
 • malabsorbce železa z trávicího traktu (např. celiakie, Crohnova choroba, stav po gastrektomii)

Klinický obraz

Anemie se rozvíjí zpravidla postupně, proto se na ni organizmus může adaptovat a tolerovat
i závažnou anemii.

Souhrn příznaků anemie se nazývá anemický syndrom:

 • nespecifické projevy (projevy společné pro anemie obecně)
  • únava, spavost, snížená fyzická výkonnost
  • palpitace, tachykardie, dušnost, hučení v uších
  • bolesti hlavy
  • bledost kůže a sliznic
 • specifické projevy sideropenické anemie
 • pálení jazyka (atrofie papil)
 • angulární stomatitida
 • dysfagie (Kelly – Patersonův syndrom)
 • lámavé nebo třepivé nehty, někdy tvaru hodinového sklíčka (koilonychie)
 • pika – pojídání neobvyklých substancí (led, hlína, omítka) nebo tzv. potravinová pika (nadměrné pojídání syrových brambor, celeru, petržele, bramborových chipsů)
 • poruchy chování – ztráta pozornosti a zájmu
 • postižení růstu u dětí a plodu

Diagnostika

Diagnostika anemie jako takové. Jde typicky o mikrocytární hypochromní anemii, z biochemických parametrů je sníženo sérové železo, snížená saturace transferinu, zvýšená vazebná kapacita pro železo a snížený feritin (ukazatel zásob železa v organizmu).

Zcela nezbytné je objasnění příčiny anemie (může být úvodním projevem závažného onemocnění, např. maligního nádoru trávicího traktu).

anamnéza

fyzikální vyšetření

laboratorní

 • hematologie
  • mikroskopické vyšetření nátěru periferní krve – nestejná velikost erytrocytů (anizocytóza), snížené barvení (hypochromie)
  • krevní obraz: hemoglobin
  • MCV (střední objem erytrocytů)
  • MCHC (střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytu)
 • biochemie
  • sérové železo, vazebná kapacita, saturace transferinu, feritin
  • stolice na okultní krvácení

endoskopická vyšetření

 • gastroskopie (vyšetření jícnu, žaludku a duodena)
 • kolonoskopie (vyšetření tračníku a rekta)

Terapie

režimová opatření

 • dle stavu pacienta

dietoterapie

 • dle stavu pacienta

farmakoterapie

 • substituční
  • železo: perorální preparáty železa (tablety, kapky)
  • nitrožilní podání železa (intolerance či malabsorpce perorálních preparátů)

Substituce železa musí trvat ještě 3-6 měsíců po normalizaci hodnot hemoglobinu, aby došlo
k doplnění zásob železa v organizmu.

Léčba příčiny anemie (vředu žaludku, duodena, nádoru, gynekologického krvácení).

Související vyšetřovací metody:

Související terapie:

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít