Terapie

 ? 

Vitamíny etapa

 • po chemické stránce různorodé látky, ale z fyziologického hlediska lze pro ně vytipovat některé společné rysy
 • v malých množstvích jsou nezbytné pro udržení normální biologické aktivity organizmu
 • nejsou zdrojem energie
 • organizmus je většinou neumí syntetizovat a musí je přijímat z vnějších zdrojů
 • výjimka – např. u člověka je to vitamin D, který vzniká v kůži působením UV záření

při nerovnováze přívodu vitaminů rozeznáváme:

hypovitaminóza

 • nedostatek vitaminů
 • někdy vzniká při zvýšených potřebách organizmu nebo při poruchách absorpce nebo metabolizmu vitaminů
 • jejich doplňování je odůvodněno v těhotenství, u kojících žen, starých lidí, dětí, pacientů po operacích, některých diet

avitaminóza

 • úplné chybění některého vitaminu

hypervitaminóza

 • při nadměrném přívodu vitaminů do organizmu – buď z potravy nebo ve formě léčiv
 • někdy může být spojená i s toxickými projevy

třídění vitaminů

 • vitaminy rozpustné v tucích – A, D, E a K
 • vitaminy rozpustné ve vodě – B a C

Vitaminy rozpustné v tucích

Vitamin A (retinol, axeroftol)

zdroj

  • živočišné tkáně (játra) nebo z rostlinných barviv karotenoidů (např. provitamin β-karoten); z nich vzniká v gastrointestinálním traktu vitamin A1
  • jednotlivé podjednotky skupiny vitaminu A (karotenoidy A1, A2 , β-karoten) se liší svou biologickou aktivitou
  • absorpci vitaminů usnadňuje přítomnost tuků ve střevě

funkce v organizmu

  • je součástí fotosenzitivního pigmentu, který se nachází v buňkách sítnice, tzv. tyčinkách, které jsou důležité pro adaptaci na tmu a pro vidění za šera
  • udržuje buňky v kůži a na sliznici, které zabraňují vstupu infekce do organizmu
  • je nezbytný pro správný růst dětí a pro syntézu glukokortikoidů

projevy hypovitaminózy

  • špatná adaptace na šero až vznik šerosleposti
  • atrofie až keratinizace epitelu sliznic a kůže
  • vysychání oční rohovky a spojivky
  • zpomalení růstu dětí
  • porucha syntézy glukokortikoidů

léčba

  • podávání samotného vitaminu A nebo v kombinaci s vitaminem E a D
  • v dermatologii – k léčbě lupénky a ke snížení produkce mazu u akné
  • použití samotného vitaminu A je limitováno jeho toxicitou
  • proto bývá vitamin A nahrazován méně toxickými deriváty, tzv. „retinioly“
  • retinioly nesmí být podávány současně s vitaminem A – možnost vzájemného sčítání nežádoucích účinků

projevy hypervitaminózy

  • denní překračování maximální a terapeutické dávky
  • akutní – bolesti hlavy, závratě, podráždění nebo nespavost
  • chronická intoxikace – suchá, odlupující se kůže, poškození jater
  • opatrně v těhotenství – riziko poškození plodu

Vitamin D (kalciferol)

 • označení se vztahuje i na ergokalciferol (vitamin D2) a na cholekalciferol (vitamin D3)

zdroje

  • ergokalciferol vzniká po ozáření rostlinného ergosterolu, který je obsažen v kvasnicích, UV zářením
  • cholekalciferol se vytváří ze živočišného dehydrocholesterolu, který se nachází v mléce nebo oleji z rybích jater působením UV záření
  • pro absorpci vitaminu D je důležité dostatečné množství žlučových kyselin ve střevě a dostatečný přísun tuků v potravě – vitamin D přechází do buněk střevní sliznice
  • vitamin D podléhá v ledvinách biotransformaci na vlastní účinný metabolit – kalcitriol

funkce v organizmu

  • vitamin D má významnou úlohu v homeostáze kalcia a fosforu
  • podporuje absorpci vápníku a fosfátů ve střevě
  • vitamin D je považován za látku s hormonálními účinky – ovlivňuje např. funkci pankreatu, reprodukčních orgánů, hypofýzy

projevy hypovitaminózy

  • dochází k demineralizaci skeletu – z kostí je uvolňován vápník a fosfáty
  • u dětí rozvoj křivice
  • u dospělých dochází k osteoporóze

léčba

  • k profylaxi křivice od 2. týdne novorozeneckého věku
  • k terapii již vzniklé hypovitaminózy
  • u chronického renálního onemocnění se doporučuje přímo aplikovat kalcitriol

projevy hypervitaminózy

  • hyperkalcemie – při nadbytečném přísunu vitaminu D se vápník uvolňuje z kostí a ukládá se v různých útrobních orgánech, např. v ledvinách, plicích, srdci
  • nutno nasadit dietu s nízkým obsahem vápníku
  • účinek vitaminu D na absorpci vápníku ve střevě antagonizují glukokortikoidy

Vitamin E (tokoferol)

zdroje

  • ve vejcích, mase a rostlinných olejích (zejména olej z obilných klíčků)

funkce v organizmu

  • má antioxidační vlastnosti
  • brání tvorbě toxických oxidačních produktů z nenasycených mastných kyselin
  • podílí se na stabilitě buněčné membrány

projevy hypovitaminózy

  • u člověka zatím nejsou k dispozici doklady o nedostatečnosti vitaminu E
  • u zvířat se navozený deficit projevuje poruchami reprodukce, svalovou dystrofií

léčba

  • je doporučován u poruch plodnosti, u hrozících potratů a svalových dystrofií
  • u vzácnějších typů anemií

projevy hypervitaminózy

  • po dlouhodobé aplikaci vysokých dávek vitaminu E dochází ke svalové slabosti
  • bolesti hlavy a zvracení
  • po přerušení podávání příznaky vymizí

Vitamin K

 • K1 (fytomenadion) a K2 (menachinon) – jsou rozpustné v tucích
 • K3 (menadion) a K4 ( menadiol) – tvoří ve vodě rozpustné soli

zdroje

  • K1 je obsažen v zelených částech rostlin
  • K2 se syntetizuje střevními bakteriemi
  • K3 a K4 jsou syntetické vitaminy

funkce v organizmu

  • vitamin K je nezbytný pro tvorbu koagulačních faktorů – protrombinu, faktorů VII, IX a X tvořených v játrech

projevy hypovitaminózy

  • při nedostatku vitaminu K dochází ke zvýšené krvácivosti
  • objevuje se u jedinců s poruchou vstřebávání tuků nebo po dlouhodobější léčbě antibiotiky, kdy je střevní flóra porušena
  • může se vyskytnout u novorozenců

léčebné komplikace

  • přirozené vitaminy K rozpustné v tucích jsou netoxické
  • syntetické vitaminy K mohou navodit hemolytickou anemii a hyperbilirubinemii – proto by neměly být podávány novorozencům

Vitaminy rozpustné ve vodě

Vitamin B1 (thiamin, aneurin)

zdroje

  • potrava rostlinného původu – celozrnná mouka, kvasnice
  • potrava živočišného původu – mléko, maso
  • endogenní zdroj představují střevní bakterie

funkce v organizmu

  • vitamin B1 se absorbuje v tenkém střevě a za účasti adenosintrifosfátu se přeměňuje na thiaminpyrofosfát (= kokarboxyláza), což je koenzym dekarboxyláz, který je nezbytný pro metabolizmus sacharidů
  • při výživě bohaté na sacharidy je zvýšena i spotřeba thiaminu

hypovitaminóza

  • těžká avitaminóza je označována „beri-beri“
  • postižen je především nervový a kardiovaskulární systém
  • častější je mírnější hypovitaminóza – projevy parestézie v oblasti dolních končetin, svalová ochablost, snížená chuť k jídlu 
  • možnost rozvoje hypovitaminózy při dlouhodobé léčbě antibiotiky

léčba

  • k odstranění hypovitaminózy B1 různého původu
  • zvýšená spotřeba vitaminu B1 je v těhotenství
  • při nervových poruchách – polyneuritida, neuralgie
  • při poruchách absorpce thiaminu se parenterálně aplikuje jeho aktivní forma kokarboxyláza

Vitamin B2 (riboflavin)

zdroje

  • podobné jako u vitaminu B1

funkce v organizmu

  • riboflavin je součástí koenzymů, které se účastní buněčného dýchání
  • absorpce probíhá v tenkém střevě
  • snížené vstřebáván riboflavinu u jaterních chorob

hypovitaminóza

  • při nedostatku dochází k postižení kůže a sliznic
  • vznik prasklin v ústních koutcích
  • rozvoj dermatitid

léčba

  • při hypovitaminózách v kombinaci s ostatními vitaminy skupiny B

Vitamin B5 (kyselina pantotenová)

zdroje

  • kyselina pantotenová doprovází obvykle výskyt vitaminů B1 a B2

funkce v organizmu

  • je součástí koenzymu A, který se účastní celé řady metabolických reakcí

hypovitaminóza

  • u lidí je pozorována zřídka
  • u zvířat, experimentálně navozená, se projevuje podrážděností, nespavostí, poruchami motoriky, dermatitidou

léčba

  • součást parenterální výživy a multivitaminových přípravků
  • při lokální aplikaci na kůži a na sliznice urychluje epitelizaci a procesy hojení defektů

Vitamin B6 (pyridoxin)

 • různé formy vitaminu B6 jsou označovány pyridoxol (pyridoxin), pyridoxal a pyridoxamin

zdroje

  • všechny formy vitaminu B6 jsou přítomny v kvasnicích, játrech, rýži, otrubách a obilných klíčcích

funkce v organizmu

  • fosforylovaná forma pyridoxinu je jako koenzym součástí enzymatických systémů pro dekarboxylace a transaminace aminokyselin

hypovitaminóza

  • projevuje se poruchami centrálního nervového systému a periferních nervů
  • křeče u dětí
  • kožní a slizniční změny – zánět jazyka, zánět sliznice dutiny ústní
  • anemie

léčba

  • u dětí se uplatňuje u křečových stavů
  • u některých typů anemie
  • jako prevence proti neurotoxickým nežádoucím účinkům izoniazidu

Vitamin B12 (kobalamin)

zdroje

  • vitamin B12 syntetizují bakterie v trávicím traktu býložravců a následně je ukládán do různých orgánů
  • je obsažen v mase, mléce

funkce v organizmu

  • je těsně spojen s přeměnou kyseliny listové na její aktivní formu, která je nezbytná pro syntézu nukleových kyselin a pro následné dělení buněk
  • samotný vitamin B12 je nezbytný pro obnovu myelinu nervových vláken
  • po perorálním příjmu vytváří vitamin B12 („zevní faktor“) s vnitřním faktorem komplex
  • „vnitřní faktor“ je syntetizován krycími buňkami žaludku
  • vzniklý komplex „vitamin B12 + vnitřní faktor“ se vstřebává v tenkém střevě a krví je transportován k cílovým buňkám

hypovitaminóza

  • rozvíjí se pozvolna, až několik let
  • příčinou deficitu je nejčastěji porucha absorpce v důsledku chybění „vnitřního faktoru“, např. při atrofické gastritidě, chirurgickém odstranění části žaludku
  • typickou chorobou deficitu je perniciózní anemie (dříve zhoubná chudokrevnost)
  • neurologické příznaky

léčba

  • parenterální podávání vitaminu B12 při poruchách jeho absorpce
  • terapie perniciózní anemie je dlouhodobá
  • léčba nervových poruch, únavového syndromu
  • nežádoucí účinky – alergické reakce (ojediněle)

Kyselina listová (kyselina pteroylglutamová, acidum folicum)

zdroje

  • čerstvá listová zelenina
  • některé živočišné produkty – játra, ledviny

funkce v organizmu

  • za součinnosti vitaminu B12 je kyselina listová převáděna na fyziologicky účinnou formu – kyselinu tetrahydrolistovou, která je nezbytná pro syntézu purinových a pyrimidinových bazí nukleových kyselin a tím pro procesy buněčného dělení

hypovitaminóza

  • hlavním projevem nedostatku je makrocytární anemie – u dětí dochází k potlačení jejich růstu
  • nedostatečný přísun potravou, např. u chronických alkoholiků
  • poruchy vstřebávání – např. malabsorpční syndrom
  • zvýšená spotřeba v těhotenství, při nádorových onemocnění
  • nedostatek kyseliny listové v těhotenství vede k vývojovým defektům míchy plodu
  • interakce s některými léčivy – např. fenytoin, methotrexát

léčba

  • k úpravě makrocytární anemie
  • při perniciózní anemii spolu s vitaminem B12

nežádoucí účinky

  • po podávání vysokých dávek hrozí nebezpečí vypadávání krystalků kyseliny listové, které mohou poškodit ledviny

Vitamin PP (kyselina nikotinová, niacin)

zdroje

  • kyselina nikotinová doprovází ve stejných zdrojích vitaminy B1 a B2
  • z aminokyseliny tryptofanu je endogenně syntetizován niacin

funkce v organizmu

  • niacin je součástí důležitých koenzymů, které v organizmu katalyzují oxidačně-redukční reakce
  • stejnou vitaminovou aktivitu má i amid kyseliny nikotinové – niacinamid

hypovitaminóza

  • je známá jako pelagra (z italštiny pella agra = drsná kůže)
  • příznaky pelagry – kožní dermatitidy, průjmy, postižení centrálně nervového systému (demence)
  • dříve rozšířená v oblastech Severní Ameriky a v Itálii po konzumování jednostranné stravy (kukuřice)
  • pelagra se může vyvinout i při poruchách metabolizmu tryptofanu

léčba

  • k profylaxi spolu s vitaminy B1 a B2
  • u niacinu se využívají jeho vazodilatační a hypolipidemické účinky
  • nežádoucí účinky – vysoké dávky niacinu jsou hepatotoxické

Vitamin H (biotin)

zdroje

  • je zastoupen ve žloutku, mléce, rybách, ořeších
  • syntetizují ho střevní bakterie

funkce v organizmu

  • biotin má funkci koenzymu pro karboxylační enzymy

hypovitaminóza

  • u člověka vzniká vzácně
  • deficit se projevuje dermatitidou a bolestmi svalů

léčba

  • preventivně při dlouhodobé parenterální výživě, která tento vitamin neobsahuje

Vitamin C (kyselina askorbová)

zdroje

  • čerstvé ovoce (např. citrusy, černý rybíz, šípky) a zelenina

funkce v organizmu

  • je nezbytný pro správnou funkci a stavbu mezibuněčné hmoty a pro tvorbu kolagenu a pojivové tkáně
  • podporuje redukci Fe3+ na Fe2+ v žaludku a přispívá ke vstřebávání železa z potravy
  • blokuje nitrosační procesy a snižuje tvorbu kancerogenních nitrosaminů
  • hraje úlohu při tvorbě hormonů v nadledvině
  • absorpce vitaminu C probíhá ve střevě
  • se zvyšující se dávkou se snižuje biologická dostupnost vitaminu, např. dávka o velikosti 1 g se vstřebá ze 75 %, při podání 5 g se vstřebá pouze 25 % 

hypovitaminóza

  • příznaky nedostatku vitaminu C se objevují poměrně často u lidí se špatnou dietou, např. u starých lidí, alkoholiků, narkomanů
  • typická hypovitaminóza se označuje jako skorbut (kurděje); projevuje se defektem syntézy kolagenu a mezibuněčné hmoty jako základu pojiva
  • projevuje se např. tím, že cévy jsou křehké se zvýšeným sklonem ke krvácivosti, zuby se uvolňují z lůžka, dásně otékají a krvácejí

léčba

  • prevence a terapie hypovitaminózy
  • zvýšená denní spotřeba vitaminu C je u těhotných a kojících žen, u pacientů po chirurgických zákrocích nebo po infekčním onemocnění
  • vitamin C se doporučuje u idiopatické methemoglobinemie
  • jako doplňkové léčivo při otravách nitrosaminy
  • vysoké dávky vitaminu C jako prevence proti chorobám z nachlazení (zatím otevřená otázka)
  • nežádoucí účinky – dlouhodobé podávání vysokých dávek může vyvolat průjmy

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít