Diagnostika (Vyšetřovací metody)

 ? 

krevní obraz + diferenciální rozpočet leukocytů etapa

Definice

Krevní obraz, jehož výsledkem je hemogram, je vyšetření krve, při kterém stanovujeme jednotlivé druhy a počty krvinek a jejich parametrů v periferní krvi.

Fyziologické laboratorní hodnoty u dospělé populace (muži, ženy) a u dětí

 • Fyziologické laboratorní hodnoty se v průběhu života každého jedince mění. Největší změny pozorujeme těsně po narození a pak v průběhu dalšího vývoje. K určitému ustálení dochází těsně v prepubertálním až postpubertálním věku. Každá věková kategorie a každá laboratoř má své referenční meze. Referenční meze nejsou závislé jen na věku, ale mohou se fyziologicky měnit i v průběhu dne. Dále mohou být závislé na poskytované léčbě, jídle, fyzické zátěži, těhotenství a přístrojovém a metodickém vybavení jednotlivých laboratoří. Správné způsoby odběru a hodnoty referenčních mezí by každá laboratoř měla poskytnout. 
Druh krevní buňky Fyziologické hodnoty u žen Fyziologické hodnoty u mužů
Leukocyty 3,9 - 9,4 x 109/l 3,9 - 9,4 x 109/l
Erytrocyty 3,9 - 5,1 x 1012/l 4,5 - 5,9 x 1012/l
Trombocyty 150 - 400 x 109/l 140 - 350 x 109/l
Hemoglobin 120 - 162 g/l 135 - 172 g/l
Hematokrit 0,37 - 0,47 0,42 - 0,52
Neutrofilní tyče 0,01 - 0,02 0,01 - 0,02
Neutrofilní segmenty 0,48 - 0,70 0,48 - 0,70
Eozinofily 0,01 - 0,04 0,01 - 0,04
Bazofily 0,00 - 0,02 0,00 - 0,02
Lymfocyty 0,23 - 0,45 0,23 - 0,45
Monocyty 0,02 - 0,08 0,02 - 0,08

Zásady odběru krve do odběrové zkumavky

 • odběr krve provádíme nalačno
 • při odběru pracujeme v rukavicích a dodržujeme zásady aseptického režimu
 • řádně vyplníme žádanku a označíme zkumavku před vlastním odběrem

Údaje na žádance:

  • rodné číslo pacienta
  • jméno a příjmení pacienta
  • kód základní diagnózy
  • zdravotní pojišťovna pacienta
  • kód požadujícího oddělení
  • požadované vyšetření
  • telefonní číslo pacienta
  • datum a čas odběru biologického materiálu
  • datum odeslání žádanky, podpis a razítko ošetřujícího lékaře
  • bydliště pacientaPožadavky na statimová vyšetření
  • žádanky musí být viditelně označeny (elektronická žádanka – označena „S“, papírová žádanka – červený šikmý pruh nebo červeně STATIM)
 • odběr provádíme do komerčně užívaného typu zkumavek s doporučeným protisrážlivým roztokem, k odběru krve na krevní obraz se používají v současné době dva typy zkumavek: Vacutainer System BD (vakueta – fialová) a Sarstedt (monoeta – růžová)
 • odebírá se žilní krev do předem určené zkumavky s protisrážlivým prostředkem (K3EDTA nebo K2EDTA)
 • vlastní odběr krve musí být co nejšetrnější (mírné zatažení paže nejdéle 1 minutu)
 • krev je nutné s protisrážlivým prostředkem dokonale promísit – ihned po odběru se zkumavka 5-7x opakovaně převrátí dnem vzhůru – NETŘEPAT!!!

Transport odebraného materiálu

 • odebraný vzorek krve s řádně vyplněnou žádankou zašleme neprodleně do laboratoře potrubní poštou (v rámci FN HK), přímou donáškou (pacient, sanitář) nebo nemocničním svozem

Zpracování odebraného materiálu

 • v laboratoři dochází ihned k třídění materiálu podle požadovaného druhu vyšetření
 • je překontrolována totožnost údajů na žádance a na zkumavce
 • zkumavky jsou označeny čárovými kódy
 • požadavky se zadávají do počítače a jsou připraveny k dalšímu zpracování
 • krev pro vyšetření KO se zpracovává na analyzátorech, každý typ analyzátoru má svůj specifický postup zpracování

Zasílání výsledků na oddělení

 • výsledky se zasílají elektronicky, je-li žádanka zaslána do laboratoře elektronicky
 • písemně tištěnou formou s podpisem a razítkem kvalifikované osoby na příslušné oddělení či ambulanci

Pomůcky k odběru krve na vyšetření krevního obrazu

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít