Lékařské diagnózy

 ? 

Růže (erysipel) etapa

Definice:

 • infekční onemocnění vyvolané streptokoky

Etiologie:

 • β-hemolytický streptokok, nejčastěji skupiny A (méně často skupiny B a C, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae)
 • nemocní s imunodeficitem – i jiné patogeny
 • vstupní brána – poranění (čerstvá, stará), eroze při nosním vchodu při rýmě, vředy na dolních končetinách
 • výskyt podléhá povinnému hlášení
 • inkubační doba - krátká - 1-3 dny

Klinický obraz:

 • prudké změny TT (až k 40 C), třesavka
 • bolesti hlavy
 • nauzea, zvracení
 • alterace celkového stavu
 • kožní projevy – nastupují až po výše uvedených symptomech během několika hodin až 2 dnů
 • zarudnutí, otok v místě infekce, palpačně citlivé
 • erytém – ohraničený, lesklý, šíří se jazykovitě do okolí
 • lokalizace – dolní končetiny, bérce (často jako koinfekce mykotických ragád), obličej
 • atypický průběh:
  • vezikulózní – puchýřky na povrchu erytému
  • bulózní – buly s hemoragickým obsahem
  • gangrenózní – ložiska přecházejí do flegmony nebo nekrózy

Diagnostika:

 • klinický obraz
 • lokální nález na kůži
 • u recidiv – vzestup ASLO, zrychlená FW, leukocytóza
 • výtěry - z léze erysipelu
 • laboratorní vyšetření biologického materiálu - krev, moč

Léčba:

 • celková – PNC, při nesnášenlivosti např. erytromycin, jiné makrolidy
 • místní – aplikace chladu, eventuálně antiflogistika ve formě masti (např. Ichtoxyl); pouze podpůrný efekt

Prognóza a profylaxe:

 • dobrá – opatrnost u malých dětí a seniorů
 • časté recidivy infekce – patogen přežívá opouzdřen v tkáni, při oslabení se reaktivuje
 • prevence recidiv = aplikace hyaluronidázy
 • depotní PNC (Pendepon) – i.m. s odstupem 3-4 týdnů

Komplikace:

 • revmatická horečka
 • postreptokoková glomerulonefritida

Související vyšetřovací metody:

Související terapie:

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít