Terapie

 ? 

Betalaktamová antibiotika etapa

 • společnou vlastností je betalaktamový kruh v chemické struktuře, který je nositelem antimikrobního účinku
 • mechanizmus účinku celé skupiny je založen na inhibici buněčné stěny

Dělení

peniciliny

cefalosporiny

monobaktamy

karbapenemy

Peniciliny

 • mají baktericidní účinek
 • dělí se na peniciliny úzkospektré a širokospektré

peniciliny úzkospektré – penicilin G, penicilin V a antistafylokokové peniciliny

penicilin G (benzylpenicilin)

 • působí na pneumokoky, streptokoky neprodukující betalaktamázy, gonokoky, spirocety
 • na gramnegativní bakterie je neúčinný
 • v kyselém prostředí žaludku se snadno rozkládá
 • aplikuje se parenterálně
 • formy penicilinu G – prokain-penicilinG a benzatin-benzylpenicilin G
 • terapie – endokarditida

penicilin V

 • je odolný vůči žaludeční kyselině chlorovodíkové
 • hodí se pro léčbu slabších infekcí respiračního traktu
 • hlavně u dětí – faryngitida, sinusitida, otitida

peniciliny odolné vůči betalaktamázám stafylokoků = antistafylokokové peniciliny

 • oxacilin, kloxacilin, dikloxacilin
 • slabší infekce způsobené stafylokoky produkujícími betalaktamázy

peniciliny širokospektré

  • působí na grampozitivní i gramnegativní bakterie
  • ampicilin, amoxicilin při smíšené infekci dýchacích a močových cest
  • karbenicilin, tikarcilin – účinné proti pseudomonádám a proteům
  • alocilin, piperacilin – jsou indikovány u život ohrožujících infekcí, často v kombinaci s aminoglykosidy

nežádoucí účinky penicilinu

  • alergické reakce (i na velmi malé množství penicilinů obsažených v kosmetických přípravcích nebo na přítomnost penicilinu v mléku krav léčených pro mastitidu)
  • často alergie zkříženého typu – tzn. alergie i na ostatní peniciliny
  • nejzávažnější je anafylaktický šok
  • zvracení, dyspeptické potíže, průjmy – jsou způsobené širokospektrými peniciliny, vznikají jako následek vyhubení fyziologické střevní flóry
  • po průniku do CNS – projevy nefrotoxicity
  • Hoingného syndrom – dechová tíseň, kolapsový stav, projevy psychické poruchy – strach ze smrti – za příčinu se považuje technicky chybné intravenózní podání penicilinové suspenze – kontraindikace pro další aplikaci léčiva

Cefalosporiny

 • chemickou strukturou jsou podobné penicilinu
 • působí proti grampozitivním i gramnegativním mikroorganizmům
 • podle vlastností se dělí do 4 generací

I. generace

 • cefalexin, cefaclor, cefadroxil perorální aplikace
  cefazolin, cefalotin, cefradin injekční aplikace
 • širokospektrá antibiotika s dobrou snášenlivostí
 • neprostupují hematoencefalickou bariérou
 • perorální formy – infekce horních a dolních cest dýchacích, infekce urogenitálního traktu
 • injekční formy – závažnější infekce např. u sepsí, k chirurgické profylaxi

II. generace

 • cefuroxim axetil – perorální aplikace
  cefuroxim, cefamandol, cefotiam – parenterální aplikace
 • rozšířené spektrum na gramnegativní mikroby – Haemophilus influenzae, Escherichia coli
 • perorální formy – léčba sinusitid a otitid u nemocných alergických na peniciliny nebo s nedostatečnou odpovědí na penicilinovou léčbu, infekce urogenitálního traktu včetně kapavky
 • cefuroxim – jediný proniká hematoencefalickou bariérou – léčba meningitid

III. generace

 • cefixim, ceftibuten, cefpopoxim proxetil – perorální aplikace
  cefoperazon, ceftazidim, cefotaxim, ceftizoxim, ceftraxon – parenterální aplikace
 • zejména vyšší aktivita proti gramnegativním mikrobům
 • působí na řadu kmenů Pseudomonas aeruginosa a na kmeny produkující betalaktamázy – hemofily a neisserie
 • dobře pronikají do tělesných tekutin a tkání včetně kostí
 • dostávají se přes hematoencefalickou bariéru do mozkomíšního moku
 • parenterální formy
  • terapie vážnějších až život ohrožujících infekčních stavů (sepse neznámého původu)
  • pneumonie, peritonitida
  • endokarditida
  • meningitidy
  • osteomyelitidy
  • kombinace s aminoglykosidy k posílení účinku

IV. generace

 • cefpiron, cefepim – parenterální aplikace
 • působí na grampozitivní i gramnegativní mikroby včetně Pseudomonas aeruginosa

léčba

  • těžké infekce dolních cest dýchacích
  • komplikované infekce močových cest
  • sepse, meningitidy

nežádoucí účinky cefalosporinů

  • alergické reakce
  • některé mohou antagonizovat účinky vitaminu K – poruchy krvácivosti
  • rezistence narůstá – dbát na správnou indikaci cefalosporinů
  • zákaz pití alkoholu – kontraindikace

Monobaktamy

 • aztreonam – injekce
 • působí pouze na gramnegativní aerobní mikroby včetně Pseudomonas aeruginosa
 • grampozitivní a anaerobní patogeny neovlivňuje

použití

  • sepse, život ohrožující infekce

nežádoucí účinky

  • kožní alergické reakce
  • poškození jater a krevního obrazu

Karbapenemy

 • imipenem, meropenem – injekce
 • mimořádně široké antimikrobní spektrum účinku
 • jako rezervní antibiotika pro život ohrožující infekce – např. sepse

nežádoucí účinky

  • spavost, závratě až křeče

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít