Diagnostika (Vyšetřovací metody)

 ? 

FW sedimentace etapa

(SE nebo FW -  Farhaeus a Westergren – název odvozen od jmen dvou švédských lékařů, kteří poprvé tento systém sledování sedimentace zavedli)

Definice

Sedimentace popisuje rychlost, jakou sedimentují erytrocyty ke dnu nádobky. Za normálních okolností erytrocyty vytvářejí jen malé agregáty a rychlost sedimentace je pomalá, za patologických stavů (např.  u zánětů,  revmatizmu, výskytu paraproteinů u myelomu) dochází k tvorbě velkých agregátů a sedimentace se výrazně zrychlí.

Normální laboratorní hodnoty u muže a ženy

FW muži ženy
po 1. hodině 3 - 8 mm 5 - 15 mm
po 2. hodině 6 - 11 mm 8 - 20 mm

Zásady odběru krve do odběrové zkumavky

 • odběr se provádí u pacienta nejlépe  nalačno
 • pomůcky – tácek, emitní miska, čtverce buničiny, dezinfekce, rukavice, škrtidlo, budík, sedimentační stojan, odběrová souprava, sedimentační sešit
 • při odběru pracujeme v rukavicích a dodržujeme zásady aseptického režimu
 • vlastní odběr krve musí být co nejšetrnější (mírné zatažení paže nejdéle 1 minutu)
 • krev se musí s protisrážlivým prostředkem dokonale promísit – ihned po odběru se zkumavka 5-7x převrátí dnem vzhůru – NETŘEPAT!!!
 • odběr uzavřeným systémem do komerčně určeného typu zkumavek s doporučeným protisrážlivým roztokem (citrát sodný), k odběru krve na sedimentaci se používají v současné době dva typy zkumavek: Vacutainer System BD (vakueta – černá) a Sarstedt (monoeta – fialová)
  • do příslušné sedimentační zkumavky vsuneme kalibrovanou pipetu, kde krev samovolně vystoupí ke značce 0, a poté se celý systém umístí do sedimentačního stojanu
  • nebo odebranou krev v příslušné zkumavce zasuneme do kalibrované zkumavky, která je součástí sedimentačního stojanu
 • odběr  krve tradičním způsobem:
  • do stříkačky o objemu 2 ml se nasaje 0,4 ml citrátu sodného; touto stříkačkou odebereme krev do 2 ml
  • po odběru do stříkačky přisajeme trochu vzduchu, aby došlo k promísení krve s citrátem
  • krev vstříkneme do mističky sedimentačního stojanu
  • gumovým balonkem se krev nasaje do pipety ke značce 0
 • v ambulancích praktických lékařů a lékařů pro děti a dorost se lze setkat s rychlým způsobem vyšetření sedimentace
  • krev se odebere stejným způsobem jako u tradičního způsobu
  • použijeme jiný typ sedimentačního stojanu a pipety zasazené do podstavců, které se zasunou do objímek
  • odložní část objímek lze sklonit do úhlu 40-60°
  • vyšroubováním dolní části podstavce se do mističky vstříkne krev
  • zašroubováním se krev začne nasávat do pipety k bodu 0
  • pipetu s podstavcem postavíme do objímky
  • podložní část objímek nakloníme a FW odečítáme za 10 minut (je rovna hodnotě za 1 hodinu)
 • velké množství FW lze odečítat na plně automatizovaných přístrojích po 20 minutách (odpovídá hodnotám za 1 a 2 hodiny); výsledné hodnoty jsou upraveny podle Westergrenovy metody

Způsoby hodnocení sedimentace

 • Červené krvinky v pipetě klesají ke dnu a vytvářejí ostře ohraničený sloupec proti krevní plazmě
 • Odečet se provádí za 1 a 2 hodiny od natažení do pipety, u rychlého způsobu za 10 minut.

Sedimentační stojan Sedimentační stojan Pomůcky k odběru krve na sedimentaci

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít