? 

Aktivita - odpočinek/kardiovaskulární a pulmonální odezva/neefektivní tkáňová perfuze (gastrointestinální) - 00024 etapa

Definice

Snížená hladina kyslíku v krvi s následným selháním výživy tkání na kapilární úrovni.

Příčiny vzniku

 • snížený objem cirkulující krve – hypovolemie
 • zvýšený objem cirkulující krve – hypervolemie
 • přerušení tepenného řečiště
 • přerušení žilního řečiště
 • porucha výměny plynů
 • mechanická redukce žilního nebo tepenného řečiště
 • hypoventilace
 • snížený transport kyslíku  přes alveolární nebo kapilární membránu
 • neshoda ventilace s průtokem krve
 • snížená koncentrace hemoglobinu v krvi
 • nadměrná hladina enzymů
 • změna vazby hemoglobinu ke kyslíku
 • hypotenze
 • periferní vazokonstrikce

Určující znaky

subjektivní

 • nauzea
 • bolest břicha

objektivní

 • rozepjetí břicha
 • vymizelé střevní zvuky
 • melena
 • zvracení
 • dehydratace

Očekávané výsledky

 • pacient rozumí příčinám svého onemocnění
 • pacient je dostatečně hydratován
 • pacient nepociťuje nevolnost a nucení na zvracení
 • pacient nemá bolesti
 • pacient je alternativně vyživován

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • sleduj charakter a intenzitu bolesti
 • sleduj nevolnost a zvracení
 • sleduj odchod plynů a defekaci
 • hodnoť charakter stolice, příměsi (krev)
 • sleduj napětí břišní stěny

prováděcí intervence

 • pečuj o pohodlí pacienta, doporuč úlevovou polohu
 • zajisti příjem výživy a tekutin dle stavu pacienta
 • v případě zavedené žaludeční sondy měř její výdej
 • dle indikace připrav pacienta na chirurgický výkon

posílení zdraví

 • pobízej pacienta ke změnám životního stylu – k úpravě výživy, zvýšení pohybové aktivity
 • pokud pacient kouří, doporuč vhodné odvykací postupy kouření

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, http://www.zshk.cz, herma@zshk.cz     (MultiMedia SoftWare, info@mmsw.cz)

Výuka

Ošetřovatelské diagnózy 

VýukaSkip Navigation Links > Ošetřovatelské diagnózy
   Uživatel
 Heslo
 
Skip Navigation Links úterý 19. ledna 2021 18:51