Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Bezpečnost – ochrana/termoregulace/riziko nerovnováhy tělesné teploty - 00005 etapa

Definice

Stav, kdy hrozí, že jedinec nebude schopen udržet tělesnou teplotu v mezích normy.

Rizikové faktory

 • změny metabolizmu
 • onemocnění nebo trauma ovlivňující regulaci tělesné teploty
 • medikace navozující vazokonstrikci nebo vazodilataci
 • nepřiměřené oblečení
 • inaktivita nebo výrazná aktivita
 • extrémní tělesná hmotnost
 • velmi nízký věk
 • velmi vysoký věk
 • dehydratace
 • sedace
 • vystavení studenému prostředí
 • vystavení horkému prostředí

Očekávané výsledky

 • pacient udržuje tělesnou teplotu v normálním rozmezí
 • pacient chápe individuální rizikové faktory
 • pacient zná vhodné zákroky k udržení normální tělesné teploty
 • pacient umí sledovat a udržovat přiměřenou tělesnou teplotu

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • urči příčinu stávajícího stavu
 • sleduj laboratorní výsledky pacienta – testy indikující přítomnost infekce
 • vezmi v úvahu věk pacienta
 • posuď stav výživy pacienta
 • posuď stav hydratace pacienta

prováděcí intervence

 • udržuj přiměřené zevní prostředí
 • monitoruj tělesnou teplotu pacienta

posílení zdraví

 • edukuj pacienta nebo pečovatele o konkrétních individuálních faktorech zvýšeného rizika
 • edukuj pacienta nebo pečovatele o opatřeních na ochranu před rizikovými faktory

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské postupy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít