Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Vztahy/role pečovatele/riziko přetížení pečovatele - 00062 etapa

Definice

Osoba poskytující péči v rodině je zvýšeně zranitelná v souvislosti s pociťovanými obtížemi v roli pečovatele.

Rizikové faktory

 • závažnost nemoci příjemce péče
 • závislost nebo závislost podporující chování příjemce péče
 • předčasný porod nebo vrozená vada
 • propuštění člena rodiny s velkou potřebou domácí péče
 • zhoršení zdraví pečovatele
 • psychické nebo kognitivní problémy příjemce péče
 • opožděný vývoj či retardace příjemce péče nebo pečovatele
 • malá schopnost pečovatele zvládnout různé činnosti a úkoly
 • anamnéza špatných vztahů mezi pečovatelem a příjemcem péče
 • přítomnost abúzu nebo násilí
 • nepřiměřené zázemí pro poskytování péče
 • nezkušenost s pečováním
 • nedostatek rozptýlení a rekreace pečovatele

Očekávané výsledky

 • pečovatel je schopen řádně využívat dostupné zdroje
 • pečovatel dává najevo spokojenost se současnou situací
 • pečovatel odhalí individuální rizikové faktory a nalezne vhodná řešení
 • pečovatel dosáhne změn chování, životního stylu, které budou prevencí vzniku poruchy

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • zjisti vztah a blízkost pečovatele a příjemce péče
 • všimni si terapeutického režimu a fyzické i psychické kondice příjemce péče
 • urči míru povinností pečovatele, jeho zapojení a předpokládané trvání péče
 • ověř bezpečnost pečovatele nebo příjemce péče

prováděcí intervence

 • prober s pečovatelem a příjemcem péče jejich obavy a názor na situaci
 • doporuč vhodné kurzy nebo specialisty
 • posuď potřebu a dostupnost dalších zdrojů (finanční, právní, rekreace)
 • zjisti požadavky na vybavení a pomůcky ke zvýšení nezávislosti a bezpečnosti příjemce péče
 • podej informace i praktický návod, jak si počínat v případě histriónského chování, násilí či dezorientace příjemce péče

posílení zdraví

 • doporuč vhodný program v případě problémů s drogami
 • zdůrazni význam péče o sebe sama pro zlepšení nebo udržení kvality života pečovatele
 • dle potřeby doporuč odbornou nebo psychoterapeutickou pomoc

Související lékařské diagnózy:

Související edukace:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít