Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Bezpečnost – ochrana/tělesné poškození/riziko periferní neurovaskulární dysfunkce - 00086 etapa

Definice

Stav charakterizovaný rizikem poruchy cirkulace, cítění nebo pohybu končetin.

Rizikové faktory

 • trauma
 • vaskulární obstrukce
 • ortopedická operace
 • zlomeniny
 • popáleniny
 • mechanická komprese  (turnikety, sádry, dlahy, podpěry, zábrany)
 • imobilita

Očekávané výsledky

 • pacient vykazuje udržení funkce, zachování citu a pohyblivosti v normálním rozsahu
 • u pacienta došlo k nalezení individuálních rizikových faktorů
 • pacient  zvládá chování a aktivity k prevenci komplikací
 • pacient ví, které objektivní a subjektivní příznaky vyžadují ošetření lékařem

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • zaznamenej přítomnost rizika neurovaskulární dysfunkce
 • urči stupeň poškození
 • posuď přítomnost, stupeň a lokalizaci edému

prováděcí intervence

 • věnuj pozornost umístění a tvaru fixace, dlah a trakčních zařízení
 • povšimni si medikace antikoagulancií a vazoaktivních látek
 • sejmi z postižené končetiny všechny šperky
 • kontroluj pravidelně postiženou končetinu – edém, teplotu, prokrvení (kapilární návrat)
 • zaznamenej subjektivní pocity nemocného – bolest, parestezie
 • palpačně sleduj přítomnost a kvalitu periferního pulzu
 • všímej si změn motorických a senzitivních funkcí
 • kontroluj tkáň po obvodu pevné fixace – odřeniny, tlak
 • kontroluj a podle potřeby uprav polohu dlahy či závěsu
 • udržuj zvýšenou polohu poraněné končetiny, pokud není kontraindikována
 • dle indikace poraněnou končetinu leduj
 • všímej si náhlých projevů ischemie (snížená teplota kůže, bledost, silná bolest, porucha pohyblivosti, vymizení periferního pulzu)
 • při výskytu ischemických projevů ihned ulož končetinu do neutrální polohy
 • okamžitě informuj lékaře
 • pobízej pacienta k procvičování prstů a kloubů distálně od poranění
 • uvolni pevné okraje fixace
 • připrav pacienta na chirurgický výkon
 • usiluj o pacientovu včasnou mobilizaci
 • podávej léky dle ordinace lékaře - antikoagulancia, analgetika

posílení zdraví

 • pouč pacienta o správné poloze těla a postižené končetiny
 • edukuj o nevhodnosti nošení těsného oblečení, ponožek a obuvi
 • upozorni na nutnost dodržovat pokyny fyzioterapeuta při domácím ošetřování

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské postupy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít