Lékařské diagnózy

 ? 

Příjice (syfilis, lues) etapa

Definice:

chronické infekční onemocnění, probíhá intermitentně

Výskyt:

 • velký zdravotní problém minulých století až do počátku 20. století
 • zavedením ATB prudký pokles
 • na počátku 60. let se téměř se nevyskytuje, poté opět pomalý vzestup a v roce 2001 vrchol

Etiopatogeneze:

Původce:

Treponema pallidum – jednobuněčný parazit citlivý na vzduch a dezinfekční prostředky

Vrozená syfilis

 • transplacentárním přenosem z matky na plod během gravidity; infekce matky může vyvolat potrat, předčasný porod nebo porod mrtvého plodu
 • časná (syfilis kojenců) – postižená bývá nejčastěji kůže, sliznice (projevuje se vysoce infekční luetickou rýmou), játra, slezina; po spontánním ústupu lehčích forem onemocnění následuje několik let latence a poté se infekce projeví opět, a to již projevy 3. stadia jako u dospělých jedinců
 • pozdní – projeví se mezi 7. a 19. rokem postižením rohovky, zubů, vnitřních orgánů, hluchotou, šavlovitými bérci, neurolues, mentální postižení

Získaná syfilis

 • přenáší se přímo pohlavním stykem – v 95 %
 • nevenerický způsob přenosu není častý – předměty infikovaného jedince, drobnými oděrkami na kůži, krevní cestou (transfuze), septickým bodnutím, laboratorními nehodami

Klinický obraz:

1. stadium:

 • inkubační doba (cca 3 týdny – vlivem antibiotické léčby nebo infekčních chorob v době nákazy se může prodloužit až na 90 dní)
 • v místě vstupu infekce se vytváří tvrdý vřed (ulcus durum) - obvykle je jen jeden, je lesklý, červený a nebolestivý, s ostrými okraji; nejčastěji bývá lokalizován na zevních pohlavních orgánech, v okolí řitního otvoru, konečníku, na děložním čípku, může ale také být na jazyku, rtech, patrových mandlích, prsních dvorcích; sekret z tohoto vředu je vysoce infekční
 • v okolí vředu nalézáme lymfadenitid; vřed se sám zahojí do několika týdnů

2. stadium:

 • od 8. týdne po infekci se objeví první lehké celkové příznaky (horečka do 38 ºC, bledost, bolesti hlavy, svalů a kloubů, malátnost)
 • infekce se šíří v organizmu hematogenně a lymfogenně – generalizovaná lymfadenitis, objeví se nesvědící vyrážka na kůži (strany trupu, HK, DK, dlaně, chodidla), v dutině ústní, na mandlích, patrových obloucích (syfilitická angína)
 • v místech vlhké zapářky vznikají ploché výrůstky (condylomata lata) plné treponem
 • stadium bez léčby během několika týdnů až maximálně do jednoho roku vymizí
 • posléze nastane bezpříznakové období s různě dlouhou dobou trvání; nemoc může recidivovat a v období 2-5 let se mohou střídat období recidiv a latencí; sérologicky je ale jedinec pozitivní

3. stadium:

 • vyskytuje se asi u 1/3 neléčených nakažených jedinců
 • typická je lokalizace postižení v nějakém orgánu, na kůži, v kostech, v okolí kloubů, ve svalech, játrech, CNS
 • zpočátku v postižených orgánech vznikají tvrdé hrbolky, které uprostřed měknou a z kterých následně vytéká lepkavá žlutá tekutina (gummata); výskyt např. v aortě způsobí akutní rupturu s následnou náhlou smrtí jedince
 • kardiovaskulární syfilis – asi v 10 % neléčené nemoci, po 5-15 letech od infekce. Nejmírnější je nekomplikovaná aortitis, která postihuje aorta ascendens, bývá asymptomatická a zjistí se při pitvě. Někdy ale následkem zeslabení stěny aorty dojde ke ztenčení její stěny a následnému vzniku aneuryzmatu s nebezpečím ruptury. Syfilitická aortitis může být provázená postižením koronárních artérií s projevy stenózy a anginózními symptomy. Postižení aortální chlopně vede k její insuficienci.
 • postižení míchy a mozku (neurolues) – pleny (meningovaskulární postižení s nitrolební hypertenzí, ztrátou citlivosti končetin a trupu), cévy i nervová tkáň
 • tabes dorsalis – typické postižení zadních míšních kořenů – vystřelující bolesti, poruchy mikce, ztráta reflexů DK, čití, slábnutí zraku a hluchota
 • progresivní paralýza – soubor neurologických a psychopatologických symptomů. U nemocných dochází ke změně osobnosti (kradou, falšují dokumenty, obhrouble vtipkují, dopouštějí se sexuálních deliktů apod.), přestávají dbát o svůj zevnějšek, dodržovat společenské zvyklosti. Následuje postupný rozvrat intelektu, oploštění emotivity, změny povahy, sklon k hrubosti, výkyvy nálad, dezorientace, bludy, halucinace (bílé myši, sloni, vybájená zvířata). Z neurologických příznaků se objevuje hyperreflexie, parézy, tremor, pomlaskávání, epileptické epizody typu grand mal. V konečné fázi je nemocný otupělý, nedodržuje základní hygienické návyky, vznikají spontánní fraktury, dekubity, metabolický rozvrat a stav končí smrtí.

Diagnostika:

 • sérologické vyšetření krve - BWR
 • odběr biologického materiálu z vředu a kožních lézí – defekt se před odběrem nesmí ošetřovat dezinfekcí ani antibiotickými přípravky, jen fyziologickým roztokem
 • odběr mozkomíšního moku

Léčba:

antibiotika:

 • penicilin (PNC) – lék první volby, pozdní stadia = léčba je protrahovanější
 • 1. stadium a začátek 2. stadia – PNC intramuskulárně po dobu minimálně 10 dnů
 • 2. stadium a 3. stadium (trvání déle než 2 roky) – PNC intramuskulárně – v závislosti na typu PNC v trvání denně po dobu 15 dní nebo 1x týdně po dobu 3 týdnů
 • kardiovaskulární syfilis a neurosyfilis – PNC intravenózně po dobu 14 dnů, při pozitivitě v likvoru se léčba opakuje
 • erytromycin nebo tetracyklin – možnost použít u kardiovaskulární syfilis a neurolues
 • alergie na PNC (u netěhotných) – erytromycin, tetracyklin, doxycyklin, spiramycin (Rovamycin)
 • alergie na PNC u těhotných – spiramycin

režimová opatření:

 • povinná hospitalizace na venerologickém oddělení na menším pokoji se samostatným WC, individualizace pomůcek (příbory, nádobí, pomůcky k ošetřování nemocného)

Komplikace léčby:

 • tzv. Jarisch-Herxheimerova reakce – vzniká zaplavením organizmu odumřelými patogeny a produkty jejich rozpadu: u nemocného dojde ke zvýšení teploty, objeví se třesavka, bolesti ve svalech a kostech, potí se a dochází k alteraci celkového stavu; prevencí této reakce je podání kortikoidů před vlastní léčbou

Treponema pallidum – mikroskopický nález Tvrdý vřed Gummata syfilis

Související vyšetřovací metody:

Související terapie:

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít