Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Aktivita - odpočinek/spánek - odpočinek/spánková deprivace - 00096 etapa

Definice

Delší období bdělosti bez přirozeného spánku.

Příčiny vzniku

 • prolongovaný tělesný dyskomfort
 • prolongovaný psychický dyskomfort
 • soustavné nepřiměřené podmínky ke spánku
 • soustavné neznámé nebo nekomfortní prostředí ke spánku
 • činnosti rodičů, které zabraňují spánku členů rodiny
 • spánková apnoe
 • periodické pohyby končetin – syndrom neklidných nohou
 • Sundownerův syndrom
 • narkolepsie
 • idiopatická hypersomnolence
 • náměsíčnost
 • hrůza ze spánku
 • noční pomočování
 • noční děs
 • familiární spánková obrna
 • bolestivá erekce ve spánku
 • demence

Určující znaky

subjektivní

 • pocit ospalosti
 • pocit únavy a slabosti

objektivní

 • lhostejnost
 • neklid
 • podrážděnost
 • zvýšená citlivost vůči bolesti
 • netečnost, apatie
 • zpomalené reakce
 • neschopnost koncentrace
 • percepční poruchy
 • halucinace
 • akutní zmatenost
 • přechodná paranoia
 • rozrušenost nebo bojovnost
 • dřímota během dne
 • jemný nystagmus
 • třes rukou

Očekávané výsledky

 • pacient chápe svoji spánkovou poruchu
 • pacient nalezl vhodná opatření na podporu spánku
 • pacient přizpůsobil životní styl biologickému rytmu
 • u pacienta došlo ke zlepšení spánku a odpočinku

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • urči přítomnost fyzických nebo psychických stresorů
 • porovnej, která pacientova nemoc ovlivňuje jeho spánek
 • zjisti, které léky pacient užívá
 • pátrej po látkách, jejichž konzumace ovlivňuje kvalitu spánku
 • zhodnoť vlivy okolního prostředí
 • zaznamenávej informace pacienta o jeho úzkosti ze spánku
 • zjisti, jak pacient normálně spí
 • urči délku trvání problému se spánkem

prováděcí intervence

 • pohovoř s pacientem, jak se změnil jeho život s tímto problémem
 • vyslechni subjektivní stížnosti pacienta
 • prostuduj objektivní zprávy o problému pacienta
 • pozoruj fyzické známky únavy pacienta
 • zjisti, jaké postupy pacient zkoušel k vyřešení problému
 • prober s pacientem jeho večerní návyky a potřebné rituály
 • požádej pacienta o písemné záznamy problémů se spánkem
 • doporuč pacientovi omezit kofein, alkohol a jiné stimulující látky
 • prober s pacientem účinek konzumace stravy před usnutím
 • nabádej pacienta k fyzické aktivitě během dne
 • kontroluj užívání předepsaných léků
 • zdůrazni negativní vliv denního pospávání na kvalitu nočního spánku
 • pátrej po zdroji úzkosti
 • nauč pacienta uklidňujícím aktivitám před spaním
 • veď pacienta k uplatňování relaxačních technik
 • omez tekutiny před spaním
 • pomoz pacientovi vytvořit klidné a příjemné prostředí

posílení zdraví

 • vysvětli pacientovi vliv teploty prostředí, udržování příjemného klimatu
 • motivuj pacienta k medicínským zákrokům, které odstraní jeho problém (při těžké apnoi)
 • upozorni na ospalost nebo nespavost a dočasnou poruchu paměti při užívání léků na spaní
 • nabádej pacienta k užívání rostlinných přípravků, sleduj účinek
 • doporuč konzultaci s psychologem
 • upozorni na služby spánkové laboratoře

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít