Lékařské diagnózy

 ? 

Arteriální hypertenze etapa

Definice

Arteriální hypertenzí (dále jen H) se podle WHO a Mezinárodní společnosti pro hypertenzi rozumí zvýšení krevního tlaku nad hodnoty 140/90 mm Hg, prokazatelné ve 2 ze 3 měření pořízených minimálně při 2 návštěvách u lékaře.
Statisticky se řadí k nejčastějším kardiovaskulárním nemocem. U dospělé populace činí 20-25 %, se stoupajícím věkem výskyt stoupá. U starých osob je přítomna v 40–60 %.

Příčina

primární – neznámá příčina, hypertenzní nemoc (90-95 %)

rizikové faktory:

 • genetické
 • životní styl (stravování, tělesná aktivita, alkohol, solení, obezita, stres)
 • porucha regulačních mechanizmů (převaha vazokonstrikčních mechanizmů nad vazodilatačními)

sekundární

Postihuje 2-5 % hypertoniků.

Příčiny

 • renální – glomerulonefritida, diabetická nefropatie, tubulointersticiální nefritida
 • renovaskulární – vzniká na podkladě stenózy renální tepny
 • endokrinní – feochromocytom, Cushingův syndrom
 • poléková – kontracepce, glukokortikoidy, nesteroidní antirevmatika, lékořice
 • gestační – objevuje se ve třetím trimestru, má genetický podklad, je způsobena nedostatečností placenty se zvýšenou  sekrecí reninu; projevuje se edémy, proteinurií a hypertenzí
 • koarktace aorty – je vzácná vývojová vada se zúžením arteriálního oblouku; léčba je chirurgická

Klasifikace a klinický obraz

Podle výše TK lze arteriální hypertenzi rozdělit do 3 stupňů

 • mírná: 140-159/90-99 mm Hg
 • středně pokročilá: 160-179/100-109 mm Hg
 • těžká hypertenze: TK > 180/110 mm Hg

Stadia arteriální hypertenze podle tíže orgánových komplikací

I. stadium - bez orgánových změn

Je zjištěn zvýšený TK bez příznaků nebo jsou přítomny jen nespecifické obtíže, např. bolest hlavy, únava, palpitace, poruchy koncentrace, poruchy paměti, poruchy spánku, neurotické obtíže.

II. stadium - orgánové změny bez funkčních poruch

 • subjektivní příznaky jsou stejné, ale objektivně zjistíme:
  • zvedavý úder hrotu
  • přetížení a hypertrofie levé komory na EKG
  • mikroalbuminurie, mírná proteinurie
  • změny na očním pozadí

III. stadium - orgánové změny s funkčními poruchami

 • námahová, klidová dušnost až astma cardiale s plicním edémem
 • různé formy ICHS
 • TIA = tranzitorní ischemická ataka – parézy, ataxie, amaurózy, afázie až CMP
 • renální insuficience – proteinurie, glomerulární filtrace (GF), zvýšený plazmatický kreatinin, erytrocyturie
 • retinopatie až edém papily
IV. stadium – maligní hypertenze
 • hodnoty TK jsou často >230/130 – urgentní stav
 • nemocný hospitalizován na JIP
 • hrozí hypertenzní encefalopatie, kardiální a renální selhání

Diagnostika

anamnéza

 • osobní anamnéza – pátráme po prodělaném infarktu myokardu, cévní mozkové příhodě, zda se léčí s cévami DK, srdečním selhávání, zda nemocný kouří – kolik a jak dlouho atd.
 • nynější onemocnění - obtíže v poslední době (bolesti hlavy, závratě, nevolnost, návaly horka, atd.)
 • rodinná anamnéza – výskyt hypertenze u pokrevních příbuzných
 • farmakologická anamnéza – všechny léky, které pacient užívá
 • sociální anamnéza – stresové faktory (zaměstnání, rodinné zázemí, sociální situace atd.)
fyzikální vyšetření
 • palpace a auskultace periferních tepen, karotid
 • měření TK vleže, vestoje, na HK i DK
laboratorní metody
 • biochemické      
  • moč - M+S, mikroalbuminurie
  • krev - minerály (Na, K), kreatinin a kyselina močová v séru, lipidové spektrum, glykemie
  • u mladých pacientů, kde je podezření na sekundární hypertenzi – vyšetření hladin hormonů
zobrazovací metody
 • rentgenové – RTG hrudníku
 • ultrazvukové – ECHO srdce, UZ renálních arterií
elektrografické metody
 • EKG
ostatní vyšetření
 • vyšetření očního pozadí


Terapie

režimová opatření

 • pacient se léčí doma a je trvale dispenzarizován; s hypertenzní krizí je přijímán na interní JIP (jednotka intenzivní péče)
 • poloha pacienta je přirozená
 • pohybový režim volný bez omezení, zvýšit fyzickou aktivitu (např. plavání, běh, lyžování, turistika, rychlá chůze 30-40 minut denně)
 • snížit stres a psychické napětí
 • omezit léky, které podporují retenci vody a sodíku (sympatomimetika, glukokortikoidy, antikoncepce, nesteroidní antirevmatika)
 • redukce hmotnosti minimálně o 5 % váhy (u lidí s nadváhou nebo obezitou)
 • monitorujeme fyziologické funkce - TK, P, D a příznaky hypertenzní krize (závratě, bolesti hlavy, návaly horka, zmatenost, poruchy spánku, bušení srdce, dušnost, pocit strachu, zastřené vědomí až cerebrální křeče)
 • sledujeme dodržování léčebného režimu, správné životosprávy, účinky léků a výsledky laboratorních vyšetření

dietoterapie

nejčastěji dieta číslo 10 – neslaná šetřící a 3 - racionální

cílem je:

 • omezit přísun soli na 5-6 g denně
 • omezit příjem alkoholických nápojů na 10-30 g/den u mužů a 10-20 g/den u žen; tomu odpovídá 0,5 l piva, 0,2 l vína, 0,2 l sektu, 0,05 l destilátu
 • nekouřit
 • omezit přísun živočišných tuků

farmakologická terapie – antihypertenziva

Léčba se může zahajovat monoterapií, ale většinou je potřeba kombinace 2 a více antihypertenziv.

 • Diuretika
  • kličková – furosemid
  • thiazidová – hydrochlorothiazid
  • kombinovaná s kalium šetřícím diuretikem
 • Betablokátory
  • betaxolol, metoprolol – jsou kontraindikovány u bronchiálního astmatu a chronické obstrukční choroby plicní (CHOPN)
 • Blokátory kalciových kanálů
  • Amlodipin, felodipin – nežádoucím účinkem bývají otoky DK
 • Inhibitory ACE (angiotenzin-konvertující enzym)
  • perindopril, ramipril – nežádoucím účinkem může být suchý kašel
 • AT II blokátory (sartany)
  • losartan
 • Centrálně působící léky
  • metyldopa

Komplikace

Hypertenzní krize

 • jde o život ohrožující stav, kdy hrozí selhání některých orgánů (hypertenzní encefalopatie, akutní infarkt myokardu, edém plic, disekce aorty, krvácení do mozku a do sítnice)

Elektrokardiografické vyšetření - EKG Digitální tonometr Přiložení manžety digitálního tonometru Náramkový digitální tonometr Rtuťové tonometry Přiložení manžety rtuťového tonometru Přístroj a léky k vyšetření očního pozadí Renální angiografie

Související vyšetřovací metody:

Související terapie:

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít