Terapie

 ? 

Psychosociální rehabilitace etapa

Psychosociální rehabilitace představuje důležitou součást léčby zejména u nejzávažnějších  duševních onemocnění. Je významným doplňujícím prvkem léčby psychofarmaky.

Cílem psychosociální rehabilitace je pomoci nemocnému rozvíjet zachované schopnosti, naučit se  nové potřebné dovednosti, a to v takové míře,  aby se mohl co nejvíce začlenit do společnosti.

Psychosociální rehabilitace nachází velké uplatnění v léčbě schizofrenie. Pomáhá nemocnému v integraci ve společnosti,  udržovat sociální vztahy a dokázat se v co největší míře o sebe postarat.

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít