? 

Psychosociální rehabilitace etapa

Psychosociální rehabilitace představuje důležitou součást léčby zejména u nejzávažnějších  duševních onemocnění. Je významným doplňujícím prvkem léčby psychofarmaky.

Cílem psychosociální rehabilitace je pomoci nemocnému rozvíjet zachované schopnosti, naučit se  nové potřebné dovednosti, a to v takové míře,  aby se mohl co nejvíce začlenit do společnosti.

Psychosociální rehabilitace nachází velké uplatnění v léčbě schizofrenie. Pomáhá nemocnému v integraci ve společnosti,  udržovat sociální vztahy a dokázat se v co největší míře o sebe postarat.

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, http://www.zshk.cz, herma@zshk.cz     (MultiMedia SoftWare, info@mmsw.cz)

Výuka

Terapie 

VýukaSkip Navigation Links > Terapie
   Uživatel
 Heslo
 
Skip Navigation Links sobota 23. ledna 2021 09:37