Terapie

 ? 

Histamin a antihistaminika etapa

Histamin

 • zařazován mezi tzv. „autakoidy“, tj. látky endogenního původu, které mají krátkou životnost a působí blízko místa svého vzniku
 • mezi autakoidy paří také serotonin a produkty syntetizované z kyseliny arachidonové a peptidy
 • někdy jsou nazývány „lokálními hormony“
 • na rozdíl od pravých hormonů, které se dostávají na místo svého uplatnění v krevním řečišti, autakoidy mohou působit odděleně od cirkulace, např. v místě zánětu
 • histamin se nachází ve většině tkání – ve vysoké koncentraci je v plicích, kůži a zvláště v trávicím ústrojí
 • v CNS neuromediátor
 • největší zásoby histaminu jsou obsaženy v žírných buňkách; histamin je vázán na přítomnost heparinu
 • ze žírných buněk je histamin uvolňován během alergické reakce, tkáňového poškození nebo zánětu

Histamin se jako neuromediátor podílí

 • na regulaci sekrece kyseliny chlorovodíkové v žaludku
 • na kontrakci hladkého svalstva bronchů, uteru a ilea
 • působí na kardiovaskulární systém
 • působí na periferní zakončení – dráždí kůži, vyvolává hypersenzitivní a alergické reakce

Terapeutické využití

 • využití histaminu je velmi malé a má řadu kontraindikací – např. alergické reakce, astma bronchiale, gravidita, hypertenze, léčba kortikoidy, menstruace, věk
 • jako diagnostikum ke zjištění sekreční schopnosti žaludeční sliznice
 • při Meniérově nemoci – vazodilatace v oblasti vnitřního ucha

Histaminové receptory

 • rozeznáváme tři typy histaminových receptorů

účinky vyvolané aktivací receptorů

 • H1
  • vazodilatace
  • zvýšená permeabilita cévní stěny
  • kontrakce hladké svaloviny bronchů
 • H2
  • zvýšená sekrece žaludeční šťávy a kyseliny chlorovodíkové
  • tachykardie
 • H3
  • regulují uvolňování histaminu, acetylcholinu, noradrenalinu, dopaminu, serotoninu

Antihistaminika

 • kompetitivní antagonisté histaminu na H1 a H2-receptorech

H1-antihistaminika

 • blokují účinky histaminu na H1-receptorech
 • antagonizují většinu alergických reakcí vyvolaných uvolňováním histaminu
 • tlumí zvýšenou cévní permeabilitu – tvorbu edémů, kožních pupenů a zároveň tlumí svědění a bolest v místě působení histaminu
 • mají antiemetický účinek a působí proti závratím

H1-antihistaminika – I. generace

 • v centrální nervové soustavě se váží na H1-antihistaminika
 • působí výrazně tlumivě na CNS, mohou vyvolat pocit únavy až spánek
 • snížená schopnost řídit motorové vozidlo

moxastin

  • potlačuje nauzeu, zvracení, závratě, kinetózy
  • má účinky sedativní, animuskarinové

difenhydramin, cyklizin, cinnarizin, klemastin

  • antialergické účinky
  • sedativní a antimuskarinové účinky

cyproheptadin

  • antiserotoninové účinky
  • potlačuje nauzeu a zvracení

thietylperazin, prochlorperezin, promethazin

  • sedativní účinky

nežádoucí účinky

  • sedativní účinek může být doprovázen závratí, hučením v uších nebo poruchami vidění
  • gastrointestinální potíže – nauzea, zvracení, pocit plnosti, bolesti v nadbřišku, průjem nebo zácpa
  • kožní projevy
  • sucho v ústech
  • retence moči
  • pronikají placentou i do mateřského mléka
  • zákaz konzumace alkoholu
  • u dětí často po podání vyšších dávek – stimulace až excitace CNS (neklid až křeče)

H1-antihistaminika – II. generace

 • nepronikají po podání snadno hematoencefalickou bariérou
 • téměř nemají sedativní účinek

cetirizin, levocetirizin, mizolastin, fexofenadin, loratidin

  • k léčbě nebo prevenci projevů alergických reakcí
  • k léčbě anafylaktické reakce

H2-antihistaminika

 • selektivně blokují účinky histaminu na H2 -receptorech
 • tlumí výrazně sekreci HCl – dochází ke snížení acidity a množství žaludeční šťávy, snížení sekrece pepsinu a vnitřního faktoru
 • snižují možnost vzniku ulcerací
 • zlepšují podmínky pro hojení především peptických duodenálních vředů
 • neovlivňují Helicobacterpylori

cimetidin, ranitidin, famotidin, nizatidin

  • ke zhojení peptického vředu
  • léčba refluxní ezofagitidy

nežádoucí účinky

  • bolesti hlavy
  • závratě
  • myalgie
  • průjmy, dyspeptické potíže
  • snížená acidita žaludeční šťávy má vliv na absorpci látek nebo prvků – např. snížená absorpce železa
  • pronikají placentou a do mateřského mléka

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít