Lékařské diagnózy

 ? 

Průjmové onemocnění akutní v dětském věku etapa

Definice

Kojenecká enteritis jeakutní onemocnění charakteristické vyprazdňováním četných vodnatých stolic, často s příměsí hlenu.
Podle stupně dehydratace může mít lehký, střední nebo těžký průběh.

Etiologie

Příčiny akutních průjmů v dětském věku

 • enterální (střevní) příčiny
  • viry (nejčastěji rotaviry, enterální adenoviry)
  • bakterie (kojenecké patogeny E. coli, Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, v našich podmínkách nejčastěji Salmonella, Shigella, Campylobacter jejuni)
  • plísně
  • houby (Candida albicans)
  • paraziti (Giardia lamblia)
  • potravinové otravy (Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus)
  • intestinální alergie (intolerance kravského mléka)
  • enzymatické a resorpční defekty (mukoviscidóza, malabsorpce monosacharidů a disacharidů, celiakie
  • porucha střevní flóry po antibiotické léčbě
  • jiné: nekrotizující enterokolitida, enterokolitida při morbus Hirschsprung
 • parenterální příčiny
  • fokální infekce (omfalitida, mastoiditida, osteomyelitida)
  • celkové infekce (respirační, urogenitální, CNS)

Patogeneze

Dochází k zánětlivým změnám v poškozené střevní sliznici, následkem je funkční omezení střeva (postižení se netýká jen tenkého střeva).
Jedná se o infekční i neinfekční kolitidy.
Nedostatečné štěpení a resorpce jednotlivých živin způsobují osmotický průjem.
Zvýšená permeabilita střevní sliznice vede k sekrečnímu průjmu.
Resorpční schopnost střeva je redukována hyperperistaltikou.

Klinický obraz

Několik hodin nebo dnů před počátkem dochází ke:

 • změně chování dítěte – pláč, odmítání stravy, neklidný spánek
 • zvracení
 • zvýšení tělesné teploty

Enterická fáze

 • časté stříkavé stolice (napěněné, zelené, kysele páchnoucí), event. s příměsí hlenu, krve
 • vzedmuté břicho
 • dehydratace – snížený kožní turgor, oči zapadlé hluboko do orbity (halonované oči), vpadlá fontanela, snížená produkce moči
 • opruzeniny

Diagnostika

laboratorní vyšetření

 • krve
  • biochemie – elektrolyty
  • acidobáze - acidobazická rovnováha
  • hematologie – hematokrit
  • mikrobiologické – bakteriologické – hemokultura, kultivace a citlivost
 • stolice
  • bakteriologie
  • virologie

kontrola hmotnosti

hodnocení deficitu tekutin

Terapie

 • orální rehydratační terapie – uhrazení množství předpokládaných ztrát ve formě iontového roztoku s glukózou
 • realimentace – navazuje na úspěšnou rehydrataci, během 4–6 dnů se dítě vrací k normální, věku přiměřené stravě:
  • kojené dítě se vrací ke kojení
  • nekojené děti dostávají umělou výživu v poloviční koncentraci nebo speciální mléka s nižším obsahem laktózy a tuků, event. s obsahem  vlákniny ve formě banánů nebo jablek
  • starší kojenci a malé děti mohou dostávat mrkvové a bramborové pyré, strouhaná jablka, banány, piškoty
 • infuzní terapie – je nutná pouze tehdy, je-li kojenec v těžkém stavu nebo opakovaně zvrací.

Alimentární intoxikace (enterotoxikóza)

je nejtěžší forma akutního kojeneckého průjmu charakterizovaná dehydratací, acidózou a poruchou vědomí.

Etiologie

 • shodná s enteritidou jednoduchou. Mezi nejčastější původce patří stafylokok, Bac. cereus apod.

Patogeneze

 • těžké ztráty vody a elektrolytů, rozvoj dehydratace
  • dehydratace izotonická – ztráty vody a elektrolytů jsou ve stejném poměru – důsledkem volumových ztrát je
  • zvýšená viskozita krve
  • snížení cirkulujícího objemu
  • tachykardie
  • pokles krevního tlaku
  • omezená funkce ledvin až anurie
  • oběhově podmíněná hypoxie – zvýšení anaerobní glykolýzy, tvorba laktátu - metabolická acidóza
 • hypotonická a hypertonická dehydratace – přesun vody mezi intracelulárním a extracelulárním prostorem, dochází k těžkým změnám v mozku
  • hypertonická dehydratace – mozkovým buňkám je odebírána voda (dochází ke svraštění mozku)hypotonická – voda proudí do intracelulárního prostoru

rizika

 • nebezpečné je příliš rychlé podání hypotonického roztoku - např. G 5% při hypertonické dehydrataci může způsobit edém mozku
 • v důsledku poruch prokrvení mozku nebo ruptury cévy může dojít
  • ke křečím
  • kómatu
  • krvácení do mozku

Klinický obraz

Exsikóza

  • úbytek na váze
  • snížený kožní turgor
  • suché sliznice
  • halonované oči
  • vpadlá fontanela
  • zrychlený pulz

Acidóza

  • prohloubené dýchání - Kussmaulovo

Porucha vědomí – obleněné vědomí se projeví

  • upřeným pohledem do prázdna
  • delšími pauzami mezi mrkáním
  • sníženou reakcí na vnější podněty

Postižení CNS charakterizuje

  • pronikavý křik
  • hyperreflexie nebo hyporeflexie
  • pohotovost ke křečím

Diagnostika

laboratorní vyšetření

 • krve
  • hematologie - hematokrit je zvýšený
  • biochemie
   • elektrolyty
   • celková bílkovina v séru je zvýšená, dochází k acidóze
   • urea a kreatinin jsou při snížené funkci ledvin zvýšené
  • acidobáze - acidobazická rovnováha
 • moči
  • biochemie – pozitivní bílkovina, válce, leukocyty, erytrocyty

zobrazovací vyšetřovací metody

 • radiodiagnostika
  • RTG hrudníku – malý srdeční stín – při sníženém cirkulujícím objemu krve, emfyzém plic při acidotickém dýchání

Terapie

 • rehydratační a protišoková léčba - doplnit cirkulující objem tekutin, vyrovnat ztráty tekutin a elektrolytů
 • normalizace acidobazické rovnováhy
 • protiinfekční léčba – antibiotika na základě kultivačního vyšetření stolice
 • realimentace
 • léčba komplikací

Vážnou komplikací gastrointestinálního infektu je Hemolyticko-uremický syndrom (HUS)

Dochází ke kombinaci akutní hemolýzy a renální insuficience několik dnů po GIT infektu způsobeném E. coli. Nejčastěji se vyskytuje u kojenců a malých dětí.

Infúzní pumpa Infúzní pumpa s vakem Fyzikální vyšetření Fyzikální vyšetření břicha Dětské Glasgow Coma Scale

Související vyšetřovací metody:

Související terapie:

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít