Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Aktivita - odpočinek/kardiovaskulární a pulmonální odezva/intolerance aktivity - 00092 etapa

Definice

Stav charakterizovaný nedostatkem fyzické nebo psychické energie k vykonávání nebo dokončení požadované nebo zamýšlené činnosti.

Příčiny

 • klid na lůžku nebo imobilita
 • generalizovaná slabost
 • nerovnováha mezi spotřebou kyslíku a jeho dodávkou
 • sedavý životní styl
 • bolest
 • deprese

Určující znaky

subjektivní

 • stížnosti na únavu, vyčerpání, slabost
 • zhoršená tolerance námahy, námahová dušnost
 • pacient nemá zájem o aktivitu

objektivní

 • odchylky srdeční frekvence nebo změny krevního tlaku při aktivitách
 • změny na EKG, které ukazují arytmii nebo ischemii
 • s námahou související dyskomfort nebo dyspnoe

Očekávané výsledky

 • pacient zná faktory, které ovlivňují jeho schopnost aktivního pohybu, a podle možnosti redukuje jejich vliv
 • pacient aktivně uplatňuje metody vedoucí ke zvýšení snášenlivosti aktivity
 • u pacienta došlo k ústupu příznaků nesnášenlivosti aktivity (pulz, dechová frekvence a krevní tlak zůstávají v mezích normy)

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • povšimni si faktorů, které se podílejí na únavě a intoleranci aktivity (onemocnění srdce, dýchacího systému, nádorová onemocnění, chronický únavový syndrom, hypotyreóza aj.)
 • posuď aktuální deficit a porovnej ho s normálním stavem dle funkční klasifikace
 • věnuj pozornost subjektivním potížím pacienta
 • všímej si změn fyziologických funkcí při tělesné zátěži

prováděcí intervence

 • pomoz pacientovi stanovit reálné cíle (nemůže hrát fotbal, když kardiálně selhává)
 • spolupracuj s fyzioterapeutem na sestavení plánu rozvoje aktivity
 • uprav aktivitu tak, aby nedocházelo k přetěžování nemocného
 • sniž aktivitu, která u pacienta vyvolává změny fyziologických funkcí
 • sleduj reakci na podávání kyslíku, léků a na změny léčebného režimu ordinované lékařem
 • uprav prostředí tak, aby mohl pacient pohodlně a bez bolesti spolupracovat při běžných úkonech
 • nauč pacienta používat pomůcky, oxygenátor apod.
 • postupně zvyšuj intenzitu zátěže, nauč pacienta, jak hospodařit s energií
 • povzbuď pacienta, aby vyjadřoval své pocity, uznej obtížnost jeho situace a vybízej ho k trpělivosti

posílení zdraví

 • informuj pacienta a jeho blízké, jaké dělá pokroky, podporuj motivaci
 • pouč pacienta o významu zdravého životního stylu na podporu aktivity
 • nauč pacienta relaxačním technikám ke zlepšení duševní pohody

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské postupy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít