Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Vnímání sebe sama/sebepojetí/bezmocnost - 00125 etapa

Definice

Pocit, že vlastní akce nemá žádný vliv na výsledek. Pociťovaná ztráta kontroly nad současnou situací nebo bezprostředním děním.

Příčiny vzniku

 • prostředí nemocničního zařízení (např. ztráta soukromí, osobních věcí, kontroly nad léčbou)
 • interpersonální interakce (např. zneužití moci, síly, abuzivní vztahy)
 • těžká nemoc (např. chronické, invalidizující stavy)
 • životní styl, charakterizovaný bezmocností (např. opakovaná selhání, závislost)

Určující znaky

subjektivní

 • závažné
  • slovní vyjádření pacienta, že nemá žádnou kontrolu nad situací, výsledky dění nebo péčí o sebe
  • deprese z fyzického úpadku, který nastává i přes dodržení léčebného režimu
 • středně závažné
  • vyjádření nespokojenosti a frustrace nad neschopností vykonávat dříve zvládané úkoly a aktivity
  • vyjádření pochybností nad neefektivním plněním role
  • neochota vyjádřit skutečné pocity, strach z odcizení pečovatele
 • mírné
  • znejistění kolísavou hladinou energie

objektivní

 • závažné
  • apatie (uzavřenost, rezignace, pláč)
  • hněv
 • středně závažné
  • pacient nesleduje pokroky léčby
  • pacient se neúčastní na péči nebo rozhodování, ač je mu k tomu dána příležitost
  • závislost na ostatních, která může vést k podráždění, rozladění, zlosti a pocitu viny
  • neschopnost vyhledat informace o péči
  • pacient se nebrání možnosti, aby o sebe pečoval sám
  • pasivita
 • mírné
  • pasivita

Očekávané výsledky

 • pacient vyjadřuje pocit kontroly nad současnou situací a budoucím vývojem
 • pacient se aktivně podílí na péči a rozhodování o ní
 • pacient si uvědomuje svoji schopnost vyrovnat se s těžkou situací
 • pacient nalézá oblasti, které má pod kontrolou
 • pacient uznává, že některé oblasti jsou reálně mimo jeho kontrolu

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • seznam se s okolnostmi situace (např. cizí prostředí, nepohyblivost, diagnóza terminální nebo chronické nemoci, nedostatek podpory, nedostatečné znalosti o situaci)
 • zhodnoť typ osobnosti pacienta (dominantní, submisivní)
 • posuď úspěšnost pacienta v jeho životě
 • urči, zda se změnily pacientovy vztahy s blízkými osobami
 • všímej si projevů bezmoci v jednání pacienta („Je mi to lhostejné“, „To je úplně jedno“, „Děláte si legraci?“)
 • sleduj verbální i neverbální projevy, kterými pacient vyjadřuje strach, zájem, apatii, uzavírání se do sebe
 • všímej si váznoucí komunikace, nevýrazných citů, nedostatku očního kontaktu
 • zhodnoť, zda pacient nepoužívá manipulativní chování

prováděcí intervence

 • dej najevo zájem o pacienta jako osobnost
 • vyslechni pacientovy názory a obavy, vybídni ho, aby se ptal
 • akceptuj vyjádření pocitů včetně hněvu a beznaděje
 • s pacientem se nepři, nevyžaduj logické myšlení
 • povzbuzuj v pacientovi naději (též v jeho rodině a blízkých)
 • pomoz pacientovi zjistit, co pro sebe může udělat, hovoř i o tom, co nemá pod kontrolou
 • povzbuzuj ho, aby si udržel určitý nadhled nad situací
 • připrav individuální plán (např. u pacienta s dominantním chováním pobízej k převzetí kontroly nad péčí, naopak submisivního pacienta veď postupně ke zvládání drobných úkolů)
 • naplánuj s pacientem cíle, na nichž se vzájemně dohodnete
 • respektuj rozhodnutí a přání pacienta, nekritizuj ho
 • otevřeně mluv s pacientem o jeho potřebách a naplánujte jejich plnění
 • zachovej pacientovi pocit kontroly nad děním
 • podporuj ho v realistických krocích ke splnění naplánovaných cílů
 • podporuj myšlenky pacienta namířené do budoucnosti
 • plánuj krátké, časté návštěvy pacienta, zabývej se jeho potřebami, dej mu najevo svůj zájem
 • dle možností zapoj do péče o pacienta i jeho blízké

posílení zdraví

 • nauč pacienta relaxační techniky
 • poskytuj mu přesné informace o tom, co se děje, diskutuj s ním i s jeho blízkými
 • veď pacienta k přijímání realistických cílů do budoucna
 • pomoz pacientovi osvojit si a používat asertivní komunikační dovednosti
 • veď pacienta k produktivnímu a pozitivnímu myšlení
 • pomoz pacientovi i jeho blízkým řešit problémy
 • navrhni pravidelné přehodnocení potřeb, cílů
 • doporuč dle indikace pracovní terapii, poradenství, podpůrné skupiny

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít