Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Bezpečnost – ochrana/násilí/riziko násilí vůči jiným - 00138 etapa

Definice

Problém člověka, z jehož strany hrozí tělesně, citově nebo sexuálně škodlivé chování směrem k jiným osobám.

Rizikové faktory

 • psychotická symptomatologie (agresivita, halucinace, nelogické myšlenkové procesy, bloudění, zmatenost)impulzivita (vznětlivost, neuváženost v jednání)
 • sebevražedné chování
 • alkoholizmus, drogové závislosti v anamnéze
 • kognitivní poruchy (snížení intelektu)
 • neurologické poškození (trauma hlavy, záchvatovitá onemocnění)
 • předchozí hrozby násilí
 • násilí vůči jiným osobám v minulosti
 • násilné asociální chování v minulosti

Očekávané výsledky

 • pacient neohrožuje jiné osoby
 • pacient umí rozpoznat vyvolávající faktory
 • pacient projevuje náležitou sebekontrolu
 • pacient efektivně využívá zdroje a podpůrné systémy

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • sleduj verbální i neverbální projevy pacienta (zaťaté pěsti, gesta)

prováděcí intervence

 • umožni pacientovi verbalizovat jeho úzkost, strach, hněv
 • pomoz pacientovi identifikovat úzkost, strach, hněv
 • pomáhej pacientovi rozpoznat faktory podporující ztrátu kontroly
 • navrhni pacientovi alternativní řešení (např. aktivitu, odvedení pacienta na místo s méně pozorovateli)
 • akceptuj vždy pacienta v jeho situaci, nenapomínej ho
 • uplatňuj týmový přístup
 • neváhej ve vážnějších případech kontaktovat lékaře, popřípadě přivolat pomoc
 • sleduj žádoucí i nežádoucí účinky aplikovaných léků
 • informuj lékaře neprodleně o všech komplikacích
 • začleň pacienta po zklidnění do kolektivu ostatních
 • umožni ostatním pacientům vyjádřit jejich pocity
 • prohovoř vše s ostatními členy zdravotnického týmu
 • spolupracuj se členy pacientovy rodiny v pochopení a podpoře nových způsobů zvládání nepřiměřeného chování

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít