Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Vylučování a výměna/vyprazdňování moči/retence moči - 00023 etapa

Definice

Neúplné vyprazdňování močového měchýře.

Příčiny vzniku

 • obstrukce močové trubice (blokování nádorem, zvětšená prostata, kámen uretry)
 • distenze močového měchýře
 • silný svěrač močového měchýře
 • porucha reflexního oblouku  odpovídajícího za močení
 • medikace
 • vrozené defekty
 • úzkost
 • otok
 • poporodní trauma
 • jiné příčiny specifické pro pacienta

Určující znaky

subjektivní

 • pocit plného močového měchýře
 • bolest v oblasti malé pánve (za sponou stydkou)
 • dysurie
 • možná absence pocitu plnosti močového měchýře

objektivní

 • hmatný, zvětšený močový měchýř
 • časté močení
 • malé množství moči častěji než za dvě hodiny
 • odkapávání moči, inkontinence („přetékající měchýř“)
 • reziduální moč (více než 150 ml)
 • absence močení

Očekávané výsledky

 • pacient rozumí příčinám svých obtíží  a je seznámen s léčebným režimem
 • pacient zná techniky, které zmírňují jeho obtíže
 • pacient nepociťuje obtíže při močení
 • pacient močí množství odpovídající příjmu tekutin
 • pacient nemá příznaky distenze močového měchýře
 • reziduum moči nepřesáhne množství 50 ml
 • pacient udává, že obtíže s močením odezněly

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • zhodnoť příčiny obtíží
 • vymez normální způsob vylučování moči
 • sleduj příjem a výdej tekutin
 • sleduj celkový stav pacienta, který má obtíže s retencí moči
 • hodnoť subjektivní pocity pacienta při močení
 • sleduj možné známky močové infekce
 • sleduj bolest

prováděcí intervence

 • informuj pacienta o změnách podmínek při močení během hospitalizace (upoutání na lůžko)
 • zajisti soukromí pacienta s ohledem na stud
 • vysvětli pacientovi polohu při močení na podložní míse a její význam
 • při ohrožení akutní retencí zaveď močový katétr
 • dodržuj zásady aseptického postupu během manipulace s močovým katétrem
 • močový měchýř vypouštěj pozvolna po 200 ml (možné komplikace: synkopa, hematurie)
 • respektuj individuální potřeby pacienta

posílení zdraví

 • edukuj pacienta, jak posílit přirozené vyprazdňování moči (zvuk tekoucí vody, mírná masáž podbřišku atd.)
 • vysvětli význam dostatečného příjmu tekutin
 • nauč pacienta a jeho rodinu, jak provádět péči o permanentní katétr močového měchýře

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské postupy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít