Lékařské diagnózy

 ? 

Karcinom čípku děložního etapa

Definice:

Karcinom děložního čípku je zhoubné onemocnění, jehož incidence počíná 30. rokem života, prudce stoupá po 40. roce s maximem výskytu mezi 45 – 50 lety. Podíl adenokarcinomů je asi 23% a neustále stoupá, 75% tvoří dlaždicobuněčné karcinomy.

Příčiny:

 • virové infekce (humánní papilomavirus (HPV) hlavně typu 16 a 18 a další), které mají schopnost integrovat se do genomu buněk a ovlivňují vznik prekanceróz a invazivního karcinomu

Rizikové faktory:

 • sexuální aktivita (časný začátek sexuálního života, více sexuálních partnerů, časné první těhotenství, multiparita)
 • kouření
 • nutriční vlivy (nedostatek vitamínů A, C a kyseliny listové)
 • imunosuprese
 • hormonální antikoncepce – přímo vznikem ektropia na čípku a tím zvýšená fragilita při přestavbě transformační zóny čípku
 • nepřímo zvýšeným počtem sexuálních partnerů u žen uživatelek
 • genitální infekce – chlamydie a HSV (HPV viz. výše)
 • genetická predispozice – nositelky genů BRCA1, BRCA2

Příznaky:

 • prekancerózy a časná stádia jsou bez příznaků
 • vodnatý výtok
 • krvácení
 • bolest
 • hematurie jsou příznaky pokročilých stadií invazivního karcinomu

Diagnostika:

 • anamnéza
 • cytologie
 • kolposkopie
 • gynekologické palpační vyšetření
 • UZ malé pánve
 • biopsie
 • při potvrzení zhoubného nádoru:
 • komplexní gynekologické vyšetření + vyšetření per rektum
 • CT
 • magnetická rezonance

Léčba:

a) časná stádia:

 • konizace hrdla – dostačující výkon jen u stádia Ia, je – li plánováno těhotenství
 • trachelektomie – odstranění celého hrdla děložního u pacientek s rozsáhlejším nádorem, které chtějí otěhotnět
 • hysterektomie
 • radikální hysterektomie (Wertheimova operace)
 • radioterapie, bradyterapie, teleterapie při vysokých operačních rizicích

b) pozdní stádia:

 • kombinovaná aktinoterapie (brachyterapie a teleterapie)
 • kombinovaná aktinoterapie s chemoterapií

c) recidivy:

 •  cytostatika (cisplatina, ifosfamid, bleomycin)

Související vyšetřovací metody:

Související terapie:

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít