Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Aktivita - odpočinek/kardiovaskulární a pulmonální odezva/oslabené dýchání - 00033 etapa

Definice

Pacient nedokáže přiměřeně dýchat z důvodu snížené energetické rezervy.

Příčiny vzniku

 • přetížení dýchacích svalů, např. spazmus dýchacích cest, zhoršené odvádění sekrece z dýchacích cest
 • metabolické faktory, např. infekce, nedostatečná výživa, vyčerpání energetických rezerv

Určující znaky

subjektivní

 • dyspnoe
 • strach, obavy
 • úzkost

objektivní

 • zvýšený metabolizmus
 • zvýšený pCO2 v žilní krvi
 • zvýšený neklid
 • tachykardie
 • snížený dechový objem
 • snížený pO2 v žilní krvi
 • snížená spolupráce pacienta
 • snížená SaO2
 • zvýšené zapojení pomocných dechových svalů

Očekávané výsledky

 • pacient udává obnovení účinného dýchání
 • pacient nepociťuje úzkost ani strach z oslabeného dýchání
 • pacient má obnoveny energetické potřeby a rezervy organizmu

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • posuď základní fyziologické funkce, saturaci krve kyslíkem
 • zhodnoť výsledky laboratorních vyšetření včetně parametrů udávajících stav výživy
 • posuď projevy pacienta
 • zhodnoť typ dýchání
 • zjisti vyvolávající faktory oslabeného dýchání
 • vezmi v úvahu i ostatní možné příčiny nedostatečných energetických rezerv pro organizmus

prováděcí intervence

 • v případě dušnosti ihned informuj lékaře a proveď záznam do ošetřovatelské dokumentace
 • zajisti zvýšenou polohu podhlavního panelu v lůžku pacienta
 • zajisti pacientovi signalizační zařízení na dosah ruky
 • dle potřeby a ordinace lékaře podávej kyslík
 • dodržuj všechny zásady platné při podávání kyslíku
 • podávej léky na udržení průchodnosti dýchacích cest a sleduj jejich účinky
 • zajisti pacientovi vhodné potraviny, případně konzultace s dietní sestrou

posílení zdraví

 • vysvětli pacientovi důležitost a souvislosti příjmu výživných potravin
 • doporuč pacientovi dechová cvičení na udržování kondice dýchacích svalů

Laryngitis acuta subglottica Tracheobronchitis Kryptonový generátor Vyšetření ventilace plic Ventilační scintigram Perfuzní scintigrafie plic - patologický nález Radioizotopová flebografie a plicní perfuze Pomůcky k nepřímé laryngoskopii Nepřímá laryngoskopie u dítěte Priessnitzův zábal u dítěte se zánětem hrtanu Nebulizátor u lůžka dítěte Inhalace u kojence s bronchitis acuta Centrální rozvod kyslíku a odsávání Nádoba s nebulizační tekutinou Spacer k inhalaci u dětí Dávkovač kyslíku s nebulizací Observace dýchání novorozence Pulsní oxymetr Kyslíková láhev Redukční ventil Kyslíková tlaková láhev s namontovaným redukčním ventilem Kyslíková tlaková láhev s namontovaným redukčním ventilem Upevnění kyslíkové tlakové láhve Centrální rozvod kyslíku Rychlospojka Průtokoměry Průtokoměr Průtokoměr Napojení průtokoměru Kyslíková maska Kyslíková maska s mikronebulizátorem Kyslíková maska s rezervoárem Podávání kyslíku kyslíkovou maskou Podávání kyslíku kyslíkovou maskou Kyslíkové brýle Podávání kyslíku kyslíkovými brýlemi Podávání kyslíku kyslíkovými brýlemi Tracheostomická maska Umělý nos Tracheostomie a tracheostomická maska Nebulizátor Inkubátor Kyslíkový mikrostan Podávaní kyslíku kyslíkovým mikrostanem Napojení kyslíkového mikrostanu Monitor pro sledování životních funkcí Monitor pro sledování životních funkcí Ovládací panel inkubátoru Pulzní oxymetr Ventilátor pro novorozence Nebulizátor Ventilátor pro novorozence Přístrojové vybavení pro příjem na JIP pro novorozence Posouzení vitality a zralosti novorozence Biensteinova škála k hodnocení situace a rizik v oblasti dýchání Skóre podle Silvermana pro starší novorozence ke zhodnocení dýchání Klidové dýchání Dynamické dýchání Kontaktní dýchání Acidobáze - kapilární odběr Acidobáze - arteriální odběr Analyzátor pro vyšetření ASTRUPA Bronchoalveolární laváž

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské postupy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít