Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Vztahy/rodinné vztahy/riziko oslabení vazby rodičů a dítěte - 00058 etapa

Definice

Narušení interaktivních procesů mezi rodiči a dítětem vedoucích k vývoji protektivního a pečovatelského vzájemného vztahu.

Rizikové faktory

 • neschopnost rodičů naplňovat osobní potřeby
 • úzkost ve spojení s rodičovskou rolí
 • rodiče v adolescentním věku
 • abúzus drog
 • nemocné nebo postižené dítě neschopné účinně navázat kontakt s rodičem v důsledku porušeného chování
 • opožděný vývoj dítěte
 • nedonošené dítě
 • fyzické bariéry
 • nedostatek soukromí
 • nedostatek informací
 • nejistota v rodičovství – otěhotnění v důsledku znásilnění nebo sexuálního zneužívání
 • obtížné těhotenství nebo porod

Očekávané výsledky

 • rodiče chápou rodičovské role
 • rodiče dosáhnou vzájemné uspokojivé interakce s dítětem
 • rodiče naleznou a využijí zdroje ke splnění potřeb členů rodiny
 • rodiče se účastní aktivit, kurzů, které podporují osobní růst

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • zjisti složení rodiny
 • zjisti rizikové faktory, které by mohly oslabit vazbu rodičů a dětí
 • posuď interakci mezi rodiči a dítětem
 • posuď úroveň rodičovských dovedností a přihlédni k intelektuální, emoční a fyzické charakteristice obou rodičů
 • rozpoznej silné stránky a zranitelnost dítěte

prováděcí intervence

 • pouč dle potřeby rodiče, jak nejlépe pečovat o dítě
 • povzbuzuj a motivuj rodiče
 • poskytuj jim pozitivní zpětnou vazbu
 • zapoj rodiče do takových činností s dítětem, které mohou úspěšně zvládnout
 • doporuč rodičům společné aktivity s dítětem, které vzájemný vztah prohloubí

posílení zdraví

 • zajisti dle potřeby kontakt se sociální pracovnicí, příp. psychologem

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít