Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Zvládání zátěže - odolnost vůči stresu/reakce na zvládání zátěže/neefektivní popírání - 00072 etapa

Definice

Vědomé či nevědomé popírání znalosti či významu určité události, situace ve snaze zmírnit úzkost a strach na úkor zdraví.

Příčiny vzniku

 • osobní zranitelnost, nesplněné potřeby
 • strach z následků, negativní zážitky z minulosti
 • pocity či situace způsobující nezměrnou úzkost
 • naučené způsoby odpovědi (např. vyhýbavost)
 • kulturní faktory
 • osobní či rodinné hodnotové systémy

Určující znaky

subjektivní

 • minimalizování příznaků
 • neschopnost připustit dopad nemoci na způsob života
 • vytlačení strachu z dopadu nemoci
 • nepřipouštění si strachu ze smrti nebo invalidity

objektivní

 • odklady, průtahy nebo odmítání zdravotní péče na úkor zdraví
 • nepřipouštění si osobního významu příznaků a nebezpečí
 • nepřiměřený afekt
 • gesta či poznámky vyjadřující přezírání při hovoru o tísnivých skutečnostech
 • užívání domácích prostředků ke zmírnění příznaků

Očekávané výsledky

 • pacient uzná realitu situace, ve které se nachází
 • pacient vyjádří realistické obavy, pocity
 • pacient hledá pomoc přiměřenou existenci problému
 • pacient má přiměřený afekt

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • rozpoznej situační krizi/problém a způsob, jakým pacient vnímá situaci
 • urči stadium a stupeň popření
 • porovnej pacientův popis příznaků s reálným klinickým obrazem
 • zaznamenej pacientovy poznámky o vlivu nemoci/problému na životní styl

prováděcí intervence

 • vytvoř důvěryhodný vztah mezi sestrou a pacientem
 • poskytni pacientovi bezpečné a vlídné prostředí
 • pobízej pacienta k vyjádření pocitů
 • zapoj pacienta do skupinových sezení
 • dle stavu poskytni pacientovi informace

posílení zdraví

 • poskytni pacientovi a jeho rodině písemnou informaci o nemoci, z níž mohou vycházet při volbě dalšího postupu
 • zapoj členy rodiny do dlouhodobého plánování individuálních potřeb pacienta
 • doporuč pacientovi vhodné veřejné aktivity

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít