Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Aktivita - odpočinek/aktivita - pohyb/porušená chůze - 00088 etapa

Definice

Stav omezení v samostatné chůzi.

Příčiny

 • onemocnění svalů, kloubů

Určující znaky

subjektivní

 • stížnosti na bolest nebo dyskomfort při chůzi

objektivní

 • zhoršená schopnost
  • chodit po schodech
  • ujít požadovanou vzdálenost
  • chodit po nakloněném povrchu
  • chodit po nerovném terénu
  • překročit obrubník

Očekávané výsledky

 • pacient je schopen pohybovat se v prostředí dle potřeby samostatně nebo s pomůckami
 • pacient umí slovně vyjádřit pochopení situace, rizikových faktorů a bezpečnostních opatření

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • zhodnoť funkční úroveň soběstačnosti pacienta
 • posuď stupeň postižení nebo poranění
 • zjisti, zda jde o poruchu přechodnou nebo trvalou
 • všímej si emoční reakce pacienta

prováděcí intervence

 • asistuj při léčbě základní dysfunkce, řiď se ordinací lékaře
 • konzultuj s fyzioterapeutem individuální program mobility, doporučení pomůcek
 • sestav rozvrh tak, aby se střídala chůze a cvičení s odpočinkem
 • poskytni pacientovi dostatek času na nácvik chůze
 • dbej na bezpečnost a prevenci pádů
 • povzbuzuj pacienta, podporuj ho v chůzi a cvičení

posílení zdraví

 • zapoj i blízké osoby pacienta, ukaž jim, jak zvládnout problémy a zajistit bezpečnost pacienta i pečovatele

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít