Terapie

 ? 

Léčiva používaná při ICHS etapa

 • komplexní léčba – součástí jsou léčiva s protidestičkovým účinkem, hypolipidemika, antikoagulancia, fibrinolytika

zlepšení průtoku krve myokardem

 • nitráty
 • blokátory kalciových (vápníkových) kanálů
 • β-sympatolytika
 • statiny

snížení metabolických nároků myokardu

 • snížená inotropie a chronotropie
 • snížení žilního návratu

ovlivnění metabolizmu kardiomyocytů

 • při nedostatku ATP dochází k poruše intracelulární homeostázy

zabránění uzávěru cévy trombem

 • protidestičkové látky

Nitráty a další léčiva uvolňující NO

 • působí venodilatačně – omezení žilního návratu, srdeční práce a metabolických nároků na myokard
 • při vyšších dávkách – dilatace arteriol – klesá odpor, proti kterému srdce pracuje
 • klesá spotřeba O2 myokardem – rychlé vymizení bolestí
 • nitroglycerin (glycerol trinitrát)
  • k přerušení akutního záchvatu
  • nástup účinku po sublingválním podání do 5 minut
  • účinek přetrvává 10-20 minut
  • tablety, sprej
 • izosorbid-dinitrát
  • v játrech se přeměňuje na aktivní metabolity
  • sublingvální tablety, orální sprej
  • účinek nastupuje za 20-40 minut, přetrvává až 8 hodin
 • izosorbid-5-mononitrát
  • nevstřebává se sliznicí dutiny ústní a není metabolizován játry
  • nezmírní akutní bolest
  • pouze k preventivnímu podání

nežádoucí účinky nitrátů

  • tolerance – lze jí zabránit přestávkou v užívání nitrátů 10-12 hodin, obvykle přes noc
  • bolesti hlavy
  • ortostatická hypotenze s kolapsem
  • zčervenání a bušení srdce
  • negativně inotropní účinek
  • interakce – sildenafil (VIAGRA) – riziko těžké hypotenze – nepodávat nitráty osobám, které v uplynulých 24 hodinách užily sidenafil
  • existují transdermální systémy (náplasti) – nevzniká nitrátová tolerance, jsou dražší
 • další látky uvolňující NO – molsidomin – není nitrát
  • má stejný mechanizmus účinku
  • minimální riziko vzniku tolerance

Blokátory kalciových kanálů

  • vazodilatace arteriálního řečiště
  • snížení nároků myokardu na kyslík
  • dilatace koronárních tepen
  • působí v hladké svalovině cév
  • negativně chronotropní efekt

I. generace – verapamil, diltiazem, nifedipin - nejstarší

II. generace – filopidin, isradipin, nitrendipin

III. generace – amlodipin, lacidipin, barnidipin – pomalé vstřebávání, dlouhodobý účinek

nežádoucí účinky

  • ortostatická hypotenze, bolesti hlavy
  • bradykardie
  • negativně inotropní účinek
  • zácpa

β-blokátory (β-sympatolytika)

snižují riziko reinfarktů myokardu

  • snížením inotropie, srdeční frekvence a krevního tlaku se redukuje srdeční práce a spotřeba kyslíku v srdci
  • zlepšuje se průtok koronárními tepnami
  • nemají vazodilatační účinek na koronární cévy
  • snížení výkyvů krevního tlaku
  • brání též tachykardii a vzestupu krevního tlaku při emoci
  • používají se k profylaxi záchvatů – snižují výskyt záchvatů
  • snižují riziko reinfarktů myokardu
 • neselektivní – metipranol
 • selektivní – metoprolol, acebutolol, celiprolol, atenolol, esmolol

nežádoucí účinky

  • astmatický záchvat
  • prohloubení hypoglykemie při léčbě inzulinem
  • únava, poruchy spánku
  • léčbu vysazovat pomalu

Metabolicky aktivní látky

 • trimetazidin – je metabolicky aktivní látka, která stimuluje v buňkách glykolýzu a tlumí beta-oxidaci mastných kyselin

Protidestičkové léčba

 • přispívá ke stabilizaci aterosklerotického plátu a brání vzniku aterogenního povrchu
 • kyselina acetylsalicylová podávaná v dávce 70-150 mg denně blokuje cyklooxygenázu
 • v případě nesnášenlivosti kyseliny salicylové se podávají jiná antiagregancia, např. indobufen, ticlopidin, clopidogrel

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít