Terapie

 ? 

Antivirotika etapa

 • antivirová chemoterapeutika jsou většinou nová léčiva
 • vývoj antivirotik (někdy také „virostatik“) vychází z parazitování virů v hostitelské buňce makroorganizmu
 • viry jsou nejmenší živé organizmy
 • jsou tvořeny pláštěm a nukleovou kyselinou RNA nebo DNA
 • nová antivirová léčiva inhibují syntézu nukleových kyselin řízených virem
 • o pokrok se ve virologii zasloužila především současná pandemie infekcí HIV

příčiny

 • viry nemají vlastní metabolizmus a mohou se pouze množit po vstupu do vhodné hostitelské buňky, kterou jako intracelulární parazité využívají
 • jiné viry postižené buňky ničí
 • jiné mají schopnost svůj genom reverzibilně zabudovat do buněčného jádra a pak v této buňce dlouhou dobu přežívají, případně mohou ovlivnit vlastní genetickou informaci, např. transformovat buňku na buňku nádorovou

léčba

 • léčba virových onemocnění je i v současné době velmi obtížná
 • největší pokroky přináší prevence ve formě aktivní nebo pasivní imunizace, např. očkování
 • velmi obtížně se hledají léčiva, která by byla selektivně toxická vůči viru a zároveň by nepoškozovala funkce hostitelské buňky, tzn. která by nebyla toxická pro makroorganizmus

dělení antivirotik podle indikací na

 • antivirotika k terapii infekcí vyvolaných herpetickými a chřipkovými viry
 • antivirotika k terapii infekcí vyvolaných retroviry
 • nespecifická antivirotika

Antivirotika k terapii infekcí vyvolaných herpetickými a chřipkovými viry

 • viry chřipky se rozlišují na typy A, B a C; obsahují genetickou informaci ve formě RNA
 • nejrizikovější skupinu představují pacienti nad 65 let s chronickými zdravotními problémy (např. kardiální onemocnění, ledvinové problémy, diabetes, nádory aj.)
 • skupinu herpetických virů tvoří virus herpes simplex 1 a 2, který způsobuje puchýřkovité léze v oblasti obličeje, např. rtu, rohovky, v oblasti pohlavního ústrojí
 • dále sem patří virus vyvolávající pásový par (herpes zoster) – léze se objevují na kůži v průběhu senzitivních nervů
 • genom herpetických virů je tvořen DNA

antivirotika proti chřipce

 • amantadin a rimantadin

použití

  • proti viru chřipky A 2
  • profylaktické podávání u osob s chronickým respiračním nebo kardiovaskulárním onemocněním
  • amantadin je používán i při léčbě Parkinsonovy nemoci

nežádoucí účinky

  • ortostatická hypotenze a srdeční selhání
  • ovlivnění CNS – psychózy, deprese, zmatenost, halucinace, závratě
  • kontraindikace v těhotenství a věk do 15 let
 • oseltamivir a zanamivir
  • je selektivním inhibitorem neurotransamidázy chřipkového typu A a B
  • inhibují syntézu nukleových kyselin

použití

oseltamivir

 • doporučuje se pro léčbu nekomplikované chřipky u jednoročních dětí a starších jedinců
 • k profylaxi chřipky u 13letých a starších pacientů
 • nežádoucí účinky – nauzea a zvracení

zanamivir

 • u pacientů od 7 let
 • kontraindikace – u dekompenzované obstrukční bronchitidy a astma bronchiale

antiherpetická léčiva

 • působí selektivně v hostitelských buňkách napadených herpetickými viry
 • jsou většinou aktivovány na účinné látky prostřednictvím enzymů hostitelské buňky

idoxuridin, trifluridin, vidarabin

 • místní léčba herpetických infekcí oka (očního víčka, spojivky a rohovky)

aciklovir

 • léčba herpetické encefalitidy
 • léčba oparu rtu
 • léčba pásového oparu
 • u dětí se závažným průběhem planých neštovic

nežádoucí účinky

  • nauzea, zvracení, vyšší dávky – třes, halucinace

ganciklovir

 • k léčbě a prevenci  závažných cytomegalovirových onemocnění
 • u pacientů s imunodeficiencí
 • u pacientů po transplantaci orgánů
 • k udržovací léčbě nemocných s AIDS

nežádoucí účinky

  • útlum kostní dřeně – krevní poruchy
  • dyspeptické potíže
  • bolesti hlavy, psychózy

penciklovir

 • akutní fáze herpes zoster, včetně herpes ophtalmicus a herpes genitalis

ribavirin

 • ve formě aerosolu v terapii závažných infekcí dolních cest dýchacích, včetně chřipky
 • nežádoucí účinky – alergie, anemie
 • je kontraindikován v těhotenství – nebezpečí teratogenity

foskarnet

 • především u pacientů  s AIDS – cytomegalovirové infekce
 • nežádoucí účinky – anemie, nefrotoxicita

Antivirotika k terapii infekcí vyvolaných retroviry (antiretrovirotika)

 • retroviry obsahují genom RNA, který virus přeměňuje pomocí speciálního enzymu na DNA
 • nejznámějším lidským retrovirem je virus HIV (virus lidské imunodeficience), původce pandemie AIDS (syndromu získaného imunodeficitu)
 • největším problémem těchto léčiv je častý vznik rezistence
 • přenos viru do organizmu – pohlavním stykem, krví, z matky na plod
 • současná antiretrovirotika sice neléčí HIV infekci, ale minimalizují a oddalují nástup symptomů nemoci

rozdělení

 • nukleosidová antiretrovirotika
 • inhibitory retrovirových proteáz

nukleosidová antiretrovirotika

 • zidovudin
 • u těhotných žen se snižuje riziko přenosu nákazy na plod
 • nežádoucí účinky – bolesti hlavy, myelosuprese, dyspepsie
 • didanosin, zalcitabin, stavudin
 • v praxi se vzájemně kombinují
 • pro nemocné rezistentní na zidovudin
 • nežádoucí účinky – pankreatitida, periferní neuropatie

inhibitory retrovirových proteáz

 • ritonavir, indinavir, saquinavir
 • představují novou skupinu s dobrým účinkem proti HIV
 • inhibicí proteáz retroviru dochází k produkci nevyzrálých virových částic, které nejsou schopny proniknout do hostitelských buněk (T-lymfocytů)
 • terapii komplikuje řada nežádoucích účinků – útlum krvetvorby, dyspeptické potíže

Nespecifická antivirotika

 • interferony
 • jednou z častých odpovědí makroorganizmu na virovou infekci je zvýšená produkce antivirových glukoproteinů, tzv. interferonů
 • interferon uvolňovaný lidskými leukocyty se nazývá interferon-α
 • fibroplasty produkují interferon-β
 • lymfocyty produkují interferon-γ
 • dříve se interferony získávaly z lidského materiálu
 • nyní jsou vyráběny rekombinantní technologií
 • interferony působí protivirově a imunomodulačně u některých typů nádorů
 • mezi jednotlivými přípravky existují veliké rozdíly v indikacích, např. léčba hepatitidy B nebo C
 • nežádoucí reakce – horečka s třesavkou, bolesti svalů, hlavy
 • gamaglobulin
 • globulin je frakce získaná z plazmy
 • je bohatá na většinu protilátek (imunoglobulinů), které mají význam v ochraně proti virovým infekcím
 • gamaglobuliny mají především význam profylaktický
 • nežádoucí reakce – alergie včetně anafylaktického šoku

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít