Terapie

 ? 

Diuretika etapa

 • zvyšují vylučování vody a odpadních produktů (močovina, kyselina močová, kreatin) z organizmu
 • regulace složení extracelulární tekutiny
 • regulace acidobazické rovnováhy

léčba

 • jsou základními léčivy srdečního selhání
 • v terapii arteriální hypertenze
 • různých edémových stavů
 • při některých intoxikacích

nežádoucí účinky

  • dehydratace
  • poruchy iontové rovnováhy – demineralizace
  • navození hyperglykemie
  • hyperurikemie
  • změny v poměru lipidů

Rozdělení

 • inhibitory karboanhydrázy
 • kličková diuretika
 • thiazidová diuretika
 • kalium šetřící diuretika
 • osmotická diuretika

Inhibitory karboanhydrázy

 • acetazolamid
  • má slabé diuretické působení
  • působí v proximálním tubulu
  • zvýšené vylučování bikarbonátů, Na+, K+ a vody

použití

 • dnes se jako diuretika nepoužívají
 • léčba glaukomu – snižuje nitrooční tlak
 • u některých forem epilepsie – v organizmu navozuje mírnou acidózu

nežádoucí účinky

 • zvýšené ztráty kalia
 • metabolická alkalóza

Kličková diuretika

 • působí v Henleově kličce
 • představují nejúčinnější diuretika
 • způsobují ztráty draslíku, sodíku a chloridů
 • navíc způsobují i ztráty hořčíku a vápníku
 • furosemid
  • silné, ale krátce působící diuretikum (2-3 hod.)
  • má i vazodilatační účinky
 • kyselina etakrynová
  • středně silná

použití

 • plicní edém a ostatní edémové stavy
 • chronické srdeční selhání
 • hypertenze
 • jaterní cirhóza s ascitem
 • renální selhávání
 • léčba akutní hyperkalcemie

nežádoucí účinky

 • poruchy vodní a iontové rovnováhy v těle
 • snížení koncentrace K+, Ca2+, Mg2+ v krvi
 • hypokalemie je nebezpečná u kardiaků
 • postižení jater – hepatotoxicita
 • alergické rekce
 • poruchy sluchu – při vysokých dávkách nebo v kombinaci např. s aminoglykosidovými antibiotiky

Thiazidová diuretika

 • středně silně účinná diuretika
 • inhibice reabsorpce NaCl v buňkách distálního tubulu
 • dobře se absorbují z trávicího traktu
 • podávají se samostatně nebo v kombinaci s diuretikem šetřícím draslík nebo jinými antihypertenzitivy

hydrochorothiazid

klopamid

chlortalidon

indapamid

použití

 • léčba hypertenze
 • chronická srdeční nedostatečnost
 • edémové stavy
 • diabetes insipidus
 • prevence tvorby vápníkových kamenů – zvýšená reabsorpce vápníku

nežádoucí účinky

 • hypokalemie
 • metabolická alkalóza
 • hyperurikemie
 • hyperglykemie
 • zvýšení plazmatického cholesterolu
 • slabost, svalové křeče

Kalium šetřící diuretika

 • působí ve sběrných kanálcích
 • spirolakton
  • inhibicí aldosteronových receptorů ve sběrných kanálcích se snižuje účinek aldosteronu – snižuje se reabsorpce Na+ ve sběrném kanálku, snižuje se zadržování sodíku v organizmu, současně se snižuje vylučování K+

použití

 • chronické srdeční selhání
 • vhodný u jaterní cirhózy
 • nefrotický syndrom

nežádoucí účinky

 • hyperkalemie
 • gynekomastie
 • nevolnost
 • u žen nepravidelná menstruace
 • amilorid, triamteren
  • v důsledku blokády sodíkových kanálů ve sběrných kanálcích je sníženo vstřebávání Na+
  • druhotně se snižuje exkrece (vylučování) draslíku

použití

 • k prevenci hypokalemie
 • léčba hypertenze
 • edémové stavy
 • nikdy se nesmí kombinovat suplementace K+ a kalium šetřících diuretik
 • v monoterapii – nebezpečí navození fatální hyperkalemie
 • zvýšená opatrnost je nutná při současném podávání léčiv, která zvyšují koncentraci K+, např. inhibitory ACE, blokátory receptorů typu-I-pro angiotenzinII, nesteroidní antirevmatika a adrenergní β-blokátory – navození hyperkalemie

Osmotická diuretika

 • osmotická diuretika jsou filtrována, nejsou reabsorbována
 • působí osmoticky v těch částech nefronu, které jsou volně prostupné pro vodu
 • v případě sběrných kanálků je nezbytná přítomnost ADH
 • osmoticky aktivní látky vedou k diuréze
 • manitol 10%-20% roztok

použití

 • při hemolýze a při hrozícím renálním selhání
 • snížení intrakardiálního tlaku
 • edém mozku
 • snížení nitroočního tlaku
 • při intoxikaci barbituráty, analgetiky a některými psychotropními léčivy (navození forsírované diurézy)

nežádoucí účinky

 • infuze může narušit vodní a iontovou rovnováhu
 • hyponatremie
 • bolesti hlavy, nauzea, zvracení
 • přechodné zvětšení objemu extracelulární tekutiny

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít