Terapie

 ? 

Minerální složky kostí etapa

 • hlavními minerálními složkami kostí jsou vápník a fosfor
 • hrají také mimořádně důležitou úlohu v zajišťování základních funkcí kostí
 • regulace rovnováhy vápníku a fosforu v těle je ovlivňována více mechanizmy
 • homeostáza minerálů je značně dynamická - mezi kostní tkání a extracelulárními tekutinami probíhá stálá výměna vápníku a fosforu
 • nestačí-li k udržení optimální plazmatické koncentrace vápníku jeho příjem trávicím ústrojím a reabsorpcí v ledvinných tubulech, okamžitě dojde k mobilizaci vápníku z kostí

koncentrace vápníku v plazmě je udržována třemi tzv. kalcitotropními faktory

parathormon

kalcitonin

vitamin D

Parathormon

 • nejvýznamnější regulátor metabolismu vápníku
 • tvoří se v buňkách příštítných tělísek
 • z vezikul je uvolňován při poklesu ionizovaného vápníku v plazmě
 • zvyšuje koncentraci plazmatického vápníku tím, že zvyšuje reabsorpci vápníku v distálním ledvinném tubulu, dále mobilizuje vápník z kostí a jeho transport do krve, zvyšuje vstřebávání vápníku z intestinálního traktu

Kalcitonin

 • další významný regulátor metabolismu vápníku
 • je přirozeným oponentem parathormonu
 • tvoří se v C-buňkách štítné žlázy
 • jeho hlavními cílovými buňkami jsou osteoklasty
 • v ledvinách snižuje reabsorpci vápníku, fosfátů, iontů Na, K, Mg
 • pro terapeutické účely se používá syntetický lososí kalcitonin, který je účinnější a má pomalejší eliminaci
 • podává se ve formě nosního spreje nebo i.m.inj.
 • přináší úpravu poruchy kostního metabolismu vápníku, ale i úlevu od bolestí

použití

  • Pagetova nemoc
  • profylaxe a léčba osteoporózy
  • chronická hyperkalcémie
  • léčba musí být vždy doplněna podáváním vápníku

nežádoucí účinky

  • nauzea
  • nepříjemný pocit v ústech
  • zrudnutí obličeje
  • pálivé pocity v dlaních

Vitamin D

 • označení pro komplex látek steroidní povahy rozpustných v tucích, které se spolu s parathormonem a kalcitoninem účastní regulace vápníkové homeostázy
 • má významnou úlohu v homeostáze vápníku a fosforu
 • jeho úkolem je udržovat koncentraci vápníku v extracelulárním prostoru
 • zvyšuje vstřebávání vápníku ze střeva
 • pro dobré vstřebávání vitaminu D jsou nezbytné žlučové soli
 • nemoci jater snižují vstřebávání vitaminu D
 • vitamin D se podává perorálně nebo v i.m. injekci

nežádoucí účinky

  • po předávkování – gastrointestninální potíže, porucha renálních funkcí

interakce

  • s některými léčivy – nebezpečně zvýší toxicitu digitalizovaných přípravků

Poruchy metabolismu minerálů v kostech tvoří skupinu chorob označovaných jako metabolická osteopatie

nejdůležitější z nich jsou

osteroporóza

rachitida - křivice

Pagetova kostní nemoc

Osteoporóza

 • kostní choroba vyskytující se zvláště u žen v menopauze
 • projevuje se abnormálním úbytkem kostní hmoty
 • porucha architektoniky kostí a jejich zvýšená lomivost

příčiny

  • na vzniku choroby mají vliv genetické a konstituční faktory
  • hyperfunkce štítné žlázy
  • chronické onemocnění jater a ledvin

profylaxe

  • spočívá v podávání solí vápníku a vitaminu D
  • substituční terapie estrogeny
  • raloxifen
  • lososí kalcitonin

léčba osteoporózy

bisfosfonáty

 • etidronát, pamidronát, risadronát, alendronát
 • výrazně působí na metabolismus kostní tkáně
 • inhibují aktivitu osteoklastů – způsobují omezení vstupu osteoklastů do kostí
 • může zpomalit vývoj osteoporózy a redukovat frekvenci zlomenin u žen v postmenopauze

nežádoucí účinky

  • pálení jícnu a dysfagie
  • nauzea, zvracení
  • zácpa, průjem
  • nutno podávat nalačno a 30 minut zůstat ve vzpřímené poloze

fluoridy

 • fluorid sodný, fluorofosforečnan dvojsodný
 • k profylaxi a terapii postmenopauzální osteoporózy
 • osteoporózy vyvolanou léčbou kortikosteroidy
 • dochází k rychlému zesílení trámčité kostní hmoty – stimulují osteoblasty

nežádoucí účinky

  • fluoridové soli dráždí žaludeční sliznici

estrogeny

 • tlumí kostní resorpci a částečně podporují i novotvorbu kostí

vápníkové přípravky s vitaminem D

 • obsahují anorganické nebo organické soli vápníku
 • uhličitan vápenatý , glukonan vápenatý

stroncium

 • nové léčivo pro perorální léčbu postmenopauzální osteoporózy
 • stroncium má vysokou afinitu ke kostní tkáni
 • snižují rizika fraktur krčku stehenní kosti i zlomenin obratlů

nežádoucí účinky

  • gastrointestinální potíže
  • bolesti hlavy
  • dermatitidy

thiazidová diuretika

 • jsou doporučována u pacientů s hypertenzí v kombinační terapii osteoporózy
 • omezují ztráty vápníku

Nutriční křivice - rachitis

 • je způsobená nedostatkem vitaminu D – příčinou bývá nedostatek slunečního záření např. ve velkých městských aglomeracích
 • u dětí se křivice projevuje poruchami růstu a kostními deformitami – je způsobena nedostatkem vápníku a nedostatečnou kalcifikací kostí

Pagetova nemoc

 • je lokalizované kostní onemocnění
 • zvýšená tvorba neplnohodnotné kostní hmoty
 • silné bolesti v postižené oblasti

léčba

  • lososí kalcitonin
  • bisfosfonáty
  • gallium nitrát

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít