? 

CT skeletu etapa

  • CT vyšetření je nejčastěji indikováno u onemocnění a úrazů axiálního skeletu (páteř, pánev)
  • pro posuzování anatomických vztahů v oblasti pánve a kyčelních kloubů (např. úrazů acetabula, pánve, coxartrózy) se provádí tří dimenzionální CT (3D CT) ve spojení s multiplanární rekonstrukcí
  • CT vyšetřením lze také zjišťovat denzitu kostní tkáně z důvodů diagnostiky a kontroly účinnosti terapie některých metabolických onemocnění a osteoporózy
  • před CT není třeba příprava
  • kovové implantáty (např. endoprotéza kyčelního kloubu při CT pánve) ruší obraz vyšetření

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
VOŠ zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, http://www.zshk.cz, herma@zshk.cz     (MultiMedia SoftWare, info@mmsw.cz)

Výuka

Diagnostika (Vyšetřovací metody) 

VýukaSkip Navigation Links > Diagnostika
   Uživatel
 Heslo
 
Skip Navigation Links pondělí 8. března 2021 17:06