Diagnostika (Vyšetřovací metody)

 ? 

Katetrizace srdce etapa

Definice 

Srdeční katetrizace je invazivní vyšetřovací metoda, při které se do cév a srdce zavádějí srdeční katétry.
Při pravostranné katetrizaci se srdeční cévka zavádí do pravostranných srdečních dutin přes žílu podklíčkovou nebo žílu stehenní.

Při levostranné katetrizaci se cévka zavádí přes tepnu vřetenní nebo stehenní.   

Význam vyšetření je diagnostický a intervenční   

 • Ventrikulografie (zobrazení srdečních oddílů)
 • Koronarografie (zobrazení věnčitých tepen)
 • měření tlaků v srdečních dutinách
 • měření průtoku krve
 • měření významnosti srdečních vad

Příprava nemocného před srdeční katetrizací

 • laboratorní: KO, KS, Rh faktor, INR, aPTT, HbsAg
 • edukace
 • fyzická: 6 hodin před vyšetřením nemocný lační, 2 hodiny před výkonem nepije
 • místo vpichu je oholené, odmaštěné
 • v individuálních případech se nemocnému těsně před výkonem zavádí do periferní žíly kanyla
 • na některých pracovištích pacienti dostávají antihistaminika pro snížení rizika alergické reakce

Péče o nemocného po vyšetření

A) Po diagnostické katetrizaci přístupem z arteria radialis 

 • hodnocení a záznam krevního tlaku a srdeční akce v prvních dvou hodinách se měří každých 30 minut, v následujících 4 hodinách se měří každou hodinu
 • ve stejných intervalech se kontroluje celkový stav nemocného, jeho subjektivní a objektivní obtíže
 • kontrola přiložené komprese, stav zápěstí a ruky, její prokrvení
 • hodinu po výkonu nemocný zachovává klid na lůžku
 • punktovanou končetinu v zápěstí neflektuje, při chůzi končetina musí být v elevaci
 • neurčí-li lékař jinak, bandáž se odstraní  po 4 hodinách 

B) Po diagnostické katetrizaci přístupem z arteria femoralis

 • hodnocení a záznam krevního tlaku a srdeční akce v prvních dvou hodinách se měří a´ 30 minut, v následujících 4 hodinách se měří každou hodinu 
 • ve stejných intervalech se kontroluje celkový stav nemocného, jeho subjektivní a objektivní obtíže
 • kontrola komprese, stavu třísla, případné krvácení
 • nemocný zachovává klid na lůžku, punktovanou končetinu neflektuje, nesedá si, defekace se provádí na lůžku
 • doba přiložení bandáže záleží na typu zavaděče
  SHEAT 5F  - 12 hodin
  SHEAT 6F  - 16-18 hodin
  SHEAT 7F  - 18-24 hodin
 • po sejmutí komprese vizuální a palpační kontrola třísla

C) Po koronární intervenci přístupem z arteria radialis 

 • kontinuální monitorace EKG
 • zajištění periferního intravenózního vstupu
 • hodnocení a záznam krevního tlaku a srdeční akce v prvních dvou hodinách každých 30minut, v následujících 6 hodinách každou hodinu
 • kontrola celkového stavu nemocného, jeho subjektivních a objektivních obtíží
 • kontrola stavu zápěstí a ruky – prokrvení končetiny, eventuální krvácení
 • záznam EKG křivky po příjezdu z katetrizačního sálu a následující den ráno
 • doba přiložení bandáže 4-6 hodin, neurčí-li lékař jinak
 • punktovanou končetinu  nemocný neflektuje v zápěstí, při chůzi končetinu elevuje 

D) Po koronární intervenci přístupem z arteria femoralis 

 • kontinuální monitorace EKG
 • zajištění periferního intravenózního vstupu
 • hodnocení a záznam krevního tlaku a pulzu v prvních 2 hodinách každých 30 minut, v následujících 6 hodinách každou hodinu
 • kontrola celkového stavu nemocného, jeho subjektivních a objektivních obtíží
 • kontrola stavu třísla, zavaděčů, prokrvení končetiny, eventuálního krvácení
 • záznam EKG křivky po příjezdu z katetrizačního sálu a následující den ráno
 • odběr krve na APTT do 6 hodin po výkonu
 • odstranění zavaděčů indikuje lékař dle hodnot APTT
 • nemocný zachovává klid na lůžku, punktovanou končetinu neflektuje, nesedá si, defekace na lůžku 
 • doba přiložení bandáže – viz diagnostická katetrizace

Srdeční katetrizace pravostranná Srdeční katetrizace levostranná Kanylace arteria radialis Katetrizace srdce

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít