Terapie

 ? 

Operativní léčba etapa

 • chirurgie – jedno z nejstarších odvětví lékařství
 • název je odvozen od řeckého slova cheirurgia = práce rukama

chirurgické výkony

 • krvavé – pomoc nemocnému nelze provést bez porušení celistvosti kůže nebo sliznic, dochází k rannému krvácení; operace patří mezi nejčastější krvavé výkony v chirurgii
 • nekrvavé – nemocnému není způsobena žádná rána
 • urgentní – neodkladné, jsou prováděny při život ohrožujících stavech
 • akutní – operace je provedena pouze několik hodin po přijetí nemocného na ošetřovací jednotku, po provedení pouze základního vyšetření pacienta a nejnutnější předoperační přípravě
 • plánované – pacient je objednán k provedení operace
 • léčebné
 • radikální, kurativní – znamenají úplné vyléčení nemocného
 • paliativní – dojde ke zlepšení stavu, ale není odstraněna příčina
 • diagnostické – jsou prováděny za diagnostickým účelem; výkon se v průběhu může změnit v léčebnou operaci

operační přístupy

 • klasický – otevřený, tzn. provedení širokého přístupu do tělesné dutiny (např. laparotomie, sternotomie atd.)
 • miniinvazivní – používají se pouze minimální incize, kterými jsou zavedeny speciální přístroje s videokamerou (např. laparoskopicky, torakoskopicky, artroskopicky)

indikace k operaci

 • vitální – okamžité provedení operace je nezbytné k zachování života
 • absolutní – není jiná možnost léčby, bez operace je pacient ohrožen na životě
 • relativní – není ohrožen život pacienta, je čas zvážit i jiný způsob léčby

kontraindikace k operaci

 • absolutní – operace by ohrozila život pacienta
 • relativní – mohou být zmírněny vhodnou předoperační léčbou

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít