Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Růst, vývoj/růst/neprospívání dospělé osoby - 00101 etapa

Definice

Progresivní úpadek tělesných a kognitivních funkcí. Schopnost žít s multisystémovým onemocněním, schopnost zvládat související problémy a péči o sebe je znatelně zmenšena.

Příčiny vzniku

 • deprese
 • apatie
 • únava, vyčerpanost
 • stárnutí

Určující znaky

subjektivní

 • pocit ztráty chuti k jídlu
 • vyjadřování nezájmu o příjemné záležitosti
 • vyjadřování neschopnosti postarat se o sebe
 • pocity smutku
 • slovní vyjádření touhy zemřít

objektivní

 • nepřiměřený příjem potravy vůči nutriční potřebě (méně než 75 % potřeby)
 • hubnutí bez úmyslu o 5 % za měsíc nebo 10 % za šest měsíců
 • fyzický úpadek, zhoršování tělesných funkcí (dehydratace, inkontinence, únava)
 • opakované zdravotní problémy, infekce, návraty choroby
 • zhoršování duševních schopností (vnímání, úsudek, paměť, soustředění)
 • pozorovaná netečnost, nezájem o podněty a činnost
 • zanedbaný tělesný vzhled a čistota, špinavý oděv, zápach
 • zanedbaná domácnost, nepořádek, nečistota prostředí
 • neuspořádané finanční záležitosti
 • nezájem o společenské prostředí, rodinu a přátele
 • nezájem o komunikaci
 • pozorovaný smutek, sklíčenost

Očekávané výsledky

 • pacient uzná faktory, které mají vliv na tělesnou a psychickou pohodu
 • pacient nalezne a realizuje správná opatření
 • pacientovi se daří provádět změny v životním stylu
 • u pacienta je zajištěn nutriční příjem podle tělesné potřeby
 • pacient konzumuje přiměřené porce jídla
 • u pacienta došlo k zastavení, případně zpomalení úbytku hmotnosti
 • pacient má zajištěnou sebepéči v základních lidských činnostech na požadované úrovni
 • u pacienta došlo ke zmírnění úpadku tělesných funkcí (vyčerpanost, dehydratace, inkontinence)
 • u pacienta nedochází k poškození a poranění
 • pacient má možnost sociálních kontaktů
 • pacient komunikuje se svým okolím
 • pacient má funkční domácí prostředí
 • pacient má nejnutnější finanční prostředky
 • u pacienta došlo ke zmírnění smutku, sklíčenosti a apatie
 • pacient nalezl smysl života
 • pacient je vyrovnán s realitou, která se nedá změnit

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • posuď obtíže pacienta
 • prodiskutuj s pacientem příčiny, které vedly k současnému stavu
 • posuď stav sebepéče a nalezni vhodné řešení
 • zhodnoť úroveň stravování, problémy s příjmem potravy a nalezni vhodná opatření
 • urči mentální úroveň a povědomí pacienta o současných problémech
 • zjisti vliv a aktivitu rodinných příslušníků, pečovatelů v aktuální situaci
 • zhodnoť prostředí pacienta, jeho bezpečnost

prováděcí intervence

 • vypracuj s pacientem, případně rodinou plán všech opatření
 • plánuj krátkodobé cíle, pravidelně je s pacientem hodnoť a oceňuj jeho úsilí
 • motivuj pacienta i rodinu k opatřením
 • spolupracuj s odborníky (praktický lékař, specialista, psycholog, tým agentury domácí péče, sociální pracovnice, pečovatelská služba, centrum pro pomoc seniorům)
 • zajisti pravidelnou návštěvu lékaře
 • aktivizuj pacienta v rámci možností, veď ho k přiměřenému pohybu, rehabilitaci
 • stimuluj kognitivní funkce, využívej zájmů a koníčků pacienta, měň podněty
 • umožni pacientovi dostatek odpočinku a spánku
 • věnuj pozornost tělesným změnám a pečlivě pacienta ošetřuj (kožní léze, infekce… )

posílení zdraví

 • podporuj sociální kontakty pacienta, příležitost ke komunikaci
 • pomáhej pacientovi nalézat smysl života, raduj se s ním z malých úspěchů
 • na přání umožni kontakt s duchovním

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít