Lékařské diagnózy

 ? 

Collitis ulcerosa etapa

Definice

Řadí se mezi idiopatické střevní záněty. Charakteristické je povrchové zánětlivé postižení sliznice tračníku. Jedná se o hemoragicko-purulentní až ulcerózní zánět postihující výlučně sliznici konečníku  a tlustého střeva, s nárazovým nebo chronickým průběhem.

Etiologie

není úplně jasná, je několik teorií

 • infektologická
 • psychosomatická
 • cévní
 • alimentární
 • imunologická

Rizikové faktory

 • zevní prostředí (alergeny z potravy, toxické látky, bakterie, nesteroidní antirevmatika (NSAID), hormonální antikoncepce)
 • genetická predispozice

Etiopatogeneze

Onemocnění postihuje vždy konečník (proktitida) a šíří se orálním směrem (levostranná kolitida až pankolitida). Postižení sliznice tlustého střeva je kontinuální. Tenké střevo a jiné úseky trávicí trubice zůstávají nepostiženy. Probíhá jako katarální, hnisavý až vředovitý zánět sliznice tračníku.

Klinický obraz

 • lehká forma: průjem, tenezmy, příměsi hlenu a krve
 • rektální syndrom: nutkavý pocit defekace s odchodem stolice, příměs hlenů, krve, stolice může mít formovaný charakter, výskyt 30-50 %
 • kolitický syndrom: kašovité až vodnaté stolice, příměsi hlenu a krve, výskyt 30-50 %
 • totální postižení: subfebrilie, febrilie, váhový úbytek, anemie, porucha hospodaření s vodou a minerály, výskyt 15 %

Extraintestinální postižení

 • postižení kůže (erytema nodosum)
 • postižení kloubů
 • postižení jater (primární sklerozující cholangoitida)
 • postižení očí (záněty rohovky, duhovky)

Diagnostika

anamnéza

 • osobní data nemocného, nynější onemocnění, osobní, rodinná, farmakologická, gynekologická, sociální a pracovní anamnéza

fyzikální metody

 • poslech, poklep, pohled, pohmat, TT, D, P, TK

laboratorní vyšetření

 • biochemické vyšetření krve
 • ionty, CRP, celková bílkovina, albumin
 • hematologické vyšetření
 • krevní obraz, sedimentace
 • mikrobiologické vyšetření
 • výtěr z rekta na kultivaci a citlivost, vyšetření stolice na parazity
 • bioptické vyšetření
 • vzorek tkáně střeva

zobrazovací metody

 • endoskopické
  • koloskopie
 • rentgenologické
  • nativní snímek břicha ve stoje

Terapie

režimová opatření

Pacienta s lehkou formou lze léčit ambulantně. Při závažnějším průběhu se pacient přijímá buď na standardní jednotku interního oddělení, nebo JIP, v případě ileostomie na chirurgické oddělení. V akutní fázi má pacient klid na lůžku. Poloha je přirozená nebo úlevová (z důvodu bolesti). Pacient by se měl vyvarovat stresu.

 • monitoruj
  • fyziologické funkce
  • vyprazdňování stolice (barvu, množství, příměsi, frekvenci)
  • u těžkých forem P + V tekutin
  • laboratorní výsledky
  • stav hydratace
  • dodržování dietních opatření
  • stav pokožky v oblasti konečníku
  • účinky léků
  • žilní vstup
  • dodržování klidu na lůžku
  • psychický stav pacienta – pacienti jsou často psychicky labilní, trpí pocity beznaděje a bezradnosti

dietoterapie

 • dieta č.5 – bílkovinná, bezezbytková z důvodu odlehčení střevu
 • Po zvládnutí akutní fáze doporuč pacientovi nedráždivou stravu, která nezatěžuje zažívací trakt. Doporuč pacientovi přijímat ovoce a zeleninu s nízkým obsahem vlákniny z důvodu přirozeného změkčení stolice (např. jablečné šťávy, meruňky, nápoje z rozmačkaného ovoce, konzervované hrušky).
 • těžké formy
  • parenterální výživa
  • enterální výživa

farmakoterapie

 • lokální terapie formou klyzmat do konečníku
  • preparáty kyseliny 5-aminosalicylové
  • kortikosteroidy
 • celková terapie p.o.
  • preparáty kyseliny 5-aminosalicylové
  • kortikosteroidy
  • imunosupresiva
  • antibiotika
  • antidiaroika
  • probiotika a prebiotika
 • biologická terapie

speciální terapie

 • chirurgická: proktokolektomie s následnou ileostomií
 • psychoterapie: techniky zvládání stresu, techniky uvolnění

Komplikace

 • megakolon
 • perforace střeva
 • maligní zvrat – karcinom tlustého střeva

Gastrointestinální trakt - koloskopie Gastrointestinální trakt - endoskop Enterální výživa - Nazojejunální sonda Enterální výživa - Enterální pumpa Pomůcky pro zavedení nazojejunální sondy Nutriční přípravky pro aplikaci nazojejunální sondou Sipping – nutriční přípravky Gastrointestinální trakt - koloskopie Gastrointestinální trakt - koloskopie Gastrointestinální trakt - koloskopie Gastrointestinální trakt - koloskopie Gastrointestinální trakt – koloskopie

Související vyšetřovací metody:

Související terapie:

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít