Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Vnímání - poznávání/poznávání/poškozená paměť - 00131 etapa

Definice

Neschopnost zapamatovat si či vybavit určitou informaci nebo dovednost. Poruchy paměti mohou mít patofyziologické nebo situační příčiny působící dočasně nebo trvale.

Příčiny vzniku

 • akutní nebo chronická hypoxie
 • anémie
 • snížený srdeční výdej
 • nerovnováha tekutin a elektrolytů
 • neurologické poruchy
 • silné negativní vlivy okolního prostředí
 • hypoglykemie
 • psychické poruchy, psychický útlum, únava
 • tělesné oslabení
 • užívání/abúzus návykových látek, účinky léků
 • věk

Určující znaky

subjektivní

 • stížnosti na zapomínání
 • neschopnost  vybavit si nedávné či minulé děje, konkrétní informace, známé osoby, místa, předměty
 • neschopnost určit, zda něco bylo provedeno
 • pocity dezorientace

objektivní

 • projevy zapomínání
 • neschopnost posoudit, bylo-li něco opravdu provedeno
 • neschopnost naučit se nebo zapamatovat si nové poznatky, informace a dovednosti
 • neschopnost provádět dříve normálně vykonávané úkony
 • zapomínání na předem naplánované úkoly

Očekávané výsledky

 • pacient si uvědomuje problémy s pamětí
 • pacient zná příčiny a prevenci poruch paměti
 • pacient zná metody a techniky zapamatování si nejdůležitějších (základních) věcí
 • pacient akceptuje omezení v důsledku stavu
 • pacient nalezne způsob, jak si vzpomenout alespoň na základní věci

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • urči faktory související s poruchou paměti
 • zhodnoť psychický stav pacienta a úroveň schopností pečovat (postarat se) o sebe
 • zjisti, jaký je názor pacienta a jeho blízkých na problém

prováděcí intervence

 • posiluj paměť pacienta pomocí používání kalendáře, diáře, zápisků, křížovek, her, práce s počítačem, která klade zvýšené nároky na paměť
 • zajisti setkání pacienta s rodinou, na kterých se budou opakovat osobní údaje, vzpomínat a vyvolávat zážitky z minulosti
 • podporuj pacienta v oblastech, v nichž je úspěšný
 • zajisti, aby pacient dostatečně odpočíval
 • nauč pacienta techniky ke zmírnění stresu
 • pomáhej pacientovi překonávat pocity frustrace, bezradnosti
 • sleduj chování pacienta
 • pomoz pacientovi dosahovat maximální možnou nezávislost
 • sleduj účinky léků podávaných pro zlepšení pozornosti, koncentrace, paměti

posílení zdraví

 • informuj pacienta o významu přiměřeného trénování paměti
 • informuj pacienta a jeho rodinu o kompenzačních opatřeních proti zapomínání (písemné seznamy, rozvrh denních činností)

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít