Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Výživa/hydratace/zvýšený objem tělesných tekutin - 00026 etapa

Definice

Zvýšené hromadění izotonických tekutin v těle.

Příčiny vzniku

 • nadměrný příjem tekutin
 • zvýšený příjem sodíku
 • medikace - např. kortikoidy
 • porucha regulačních mechanizmů
 • zvýšený účinek antidiuretického hormonu
 • nižší hladina plazmových proteinů
 • stavy podvýživy
 • popáleniny
 • orgánová selhávání

Určující znaky

subjektivní

 • dušnost
 • úzkostné stavy

objektivní

 • příjem tekutin je vyšší než výdej
 • vyšší tělesná hmotnost (během krátké doby)
 • otoky
 • překrvení plic – možný pleurální výpotek
 • poslechové dýchací fenomény
 • změny dechu (ortopnoe, dyspnoe)
 • změny krevního tlaku (hypertenze)
 • změny tlaku v plicnici
 • změny CVT (zvýšení)
 • nižší hladina hemoglobinu a hematokritu
 • změny v hladině elektrolytů
 • změny specifické hmotnosti moči
 • oligurie
 • azotemie
 • změny duševního stavu
 • zvýšená náplň jugulárních žil

Očekávané výsledky

 • pacient rozumí příznakům spojeným s nemocí
 • příjem a výdej tekutin je v rovnováze
 • vitální funkce jsou v normě
 • hmotnost  je v normě
 • pacient je bez otoků
 • pacient  sleduje množství tekutin přijatých za 24 hodin
 • pacient je informován o příznacích  počínající  hyperhydratace

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • zhodnoť příjem veškerých tekutin
 • hodnoť charakter a množství moči
 • posuď otoky (oblast víček, kotníky, křížová oblast)
 • zhodnoť vitální funkce (TK, CVT, dýchání, saturace)
 • sleduj naplnění jugulárních žil (pozitivní hepatojugulární reflex)
 • zhodnoť možné riziko vzniku dekubitů
 • zhodnoť duševní stav pacienta
 • proveď srovnání současné a dřívější tělesné váhy (pokud jsou dostupné informace)

prováděcí intervence

 • měř obvod břicha, obvod kotníků
 • měř a zaznamenávej denně tělesnou váhu
 • sleduj bilanci tekutin
 • rozlož příjem tekutin do 24 hodin
 • kontroluj stav kůže a sliznic, pečuj o kůži a sliznice, předcházej vzniku dekubitů
 • mobilizuj pacienta
 • zaznamenávej výskyt dušnosti
 • podávej kyslík dle indikace

posílení zdraví

 • informuj pacienta o příznacích hyperhydratace
 • seznam pacienta a jeho rodinu se všemi rizikovými faktory, které se podílejí na prohloubení retence tekutin v organizmu (omezení soli)
 • pouč pacienta o nutnosti omezit příjem tekutin

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít