Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Bezpečnost – ochrana/tělesné poškození/neefektivní odolnost - 00043 etapa

Definice

Stav charakterizovaný sníženou schopností chránit se před vnitřním i zevním ohrožením,
jakým je nemoc nebo poranění.

Příčiny vzniku

 • velmi nízký i vysoký věk
 • nepřiměřená výživa
 • abúzus alkoholu
 • hematologické abnormality (leukopenie, trombocytopenie, anemie, porucha koagulace)
 • farmakoterapie (protinádorová chemoterapie, kortikoidní léčba, léky narušující imunitu, antikoagulancia, trombolytika)
 • chirurgická a radiační léčba
 • onemocnění způsobené nádory a poruchou imunity

Určující znaky

subjektivní

 • neurosenzorická porucha
 • zimnice
 • svědění
 • nespavost
 • únava
 • slabost
 • nechutenství

objektivní

 • porucha imunity
 • porucha hemostázy
 • zhoršené hojení
 • maladaptivní stresová reakce
 • silné pocení
 • dušnost
 • kašel
 • neklid
 • nepohyblivost
 • dezorientace
 • otlakové defekty

Očekávané výsledky

 • pro specifičnost této diagnózy, která je kombinací mnoha ošetřovatelských diagnóz, je třeba postupovat podle souvisejících stavů a faktorů

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • posuď individuální problémy pacienta
 • všímej si rizik spojených s velmi nízkým i vysokým věkem – poruchy termoregulace, myšlení, vnímání, vyšší riziko úrazu, intoxikace, poruchy výměny dýchacích plynů
 • zhodnoť stav výživy s ohledem na riziko infekce, poruchu hojení ran
 • všímej si poruch vztahu k výživě (přejídání, mentální anorexie, bulimie)
 • sleduj příznaky hematologických abnormalit – snížené prokrvení tkání, porucha výměny krevních plynů, riziko infekce, snížená aktivita
 • všímej si žádoucích i nežádoucích účinků farmakoterapie i jiných druhů léčby
 • zjisti abúzus alkoholu či jiných návykových látek, zjisti druhy problémů, které se závislostí souvisejí

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít