Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Sexualita/sexualita/sexuální dysfunkce - 00059 etapa

Definice

Změna sexuální funkce, která je vnímána jako neuspokojivá, nezasloužená nebo nevhodná.

Příčiny vzniku

 • nedostatek znalostí a dovedností souvisejících se změnami zdravotního stavu, s poruchami tělesných funkcí nebo s určitou chorobou a její léčbou
 • nedostatek soukromí
 • poruchy partnerských vztahů nebo chybění partnera
 • žádné nebo nedostatečné vzory chování odpovídající sexuální roli
 • poruchy sexuálního zaměření
 • nedostatek informací nebo dezinformace
 • anatomické nebo funkční narušení těla – těhotenství, nedávný porod dítěte, léky, chirurgický zákrok, trauma
 • obavy před těhotenstvím nebo sexuálně přenosnou nákazou

Určující znaky

subjektivní

 • stěžování si na problém
 • skutečné či pociťované omezení v důsledku nemoci, léčby
 • neschopnost dosáhnout žádoucího uspokojení
 • porucha realizace vnímané sexuální role

objektivní

 • porucha vztahu s partnerem
 • změna zájmu o sebe i ostatní
 • změny chování, podrážděnost, hněv

Očekávané výsledky

 • pacient je obeznámen s danou sexuální poruchou i s těžkostmi a změnami sexuálních projevů, které z ní vyplývají
 • pacient je schopen si uvědomit vlastní možnosti ve změněných podmínkách a má realistický odhad vlastních možností
 • u pacienta se zlepší partnerská komunikace
 • pacient je seznámen s vhodnými metodami antikoncepce

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • zjisti sexuální anamnézu i názory pacienta na to, co považuje v sexuální sféře za normální
 • zjisti, jaké má pacient znalosti a postoje k vlastní sexualitě
 • zjisti užívání všech léků, drog, alkoholu

prováděcí intervence

 • ponechej pacienta, aby se o všem vyjádřil vlastními slovy, a pečlivě jej vyslechni
 • ověř si kulturní a náboženské hodnoty, které by mohly ovlivňovat projevy sexuality
 • vytvoř klidnou a otevřenou atmosféru pro rozhovor, ber v úvahu věk pacienta
 • prodiskutuj s pacientem možnosti náhradní formy sexuálního styku
 • nabídni možnost konzultace v sexuologické poradně

posílení zdraví

 • nabídni možnost individuální a skupinové psychoterapie
 • informuj pacienta o metodách účinné antikoncepce a jejích vedlejších účincích

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít