Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Vztahy/rodinné vztahy/přerušený život rodiny - 00060 etapa

Definice

Změna v rodinných vztazích nebo fungování rodiny.
Stav, kdy normálně fungující rodina prochází konfliktním, krizovým obdobím, které narušuje plnění jejích základních funkcí a životních jistot jejích členů.

Příčiny vzniku

 • situační krize, ekonomické problémy, změny postavení v rodině, zaměstnání
 • vliv choroby, úrazu, invalidity
 • vývojové proměny – úmrtí, narození v rodině, dospívající děti, problémoví členové rodiny, děti opouštějící domov, vícegenerační soužití
 • změna ve finančním nebo sociálním statusu rodiny
 • neformální nebo formální interakce s komunitou

Určující znaky

subjektivní

 • změny spokojenosti s rodinným životem ve smyslu konfliktů v rodině, účinnosti při plnění přidělených úkolů, chování ke zmírnění stresu
 • nedostatečné respektování individuality a osobní nezávislosti jednotlivých členů rodiny

objektivní

 • nepochopení rodiny k citovým potřebám pacienta
 • rodina se straní společnosti
 • rodina není schopna zajistit svým členům základní potřeby tělesné, citové a duchovní
 • vzájemná nekomunikace, neústupnost, nerespektování se, netolerantnost
 • změny ve zvyklostech a rituálech

Očekávané výsledky

 • u pacientovy rodiny jsou zjištěny všechny vyvolávající a rušivé faktory
 • pacientova rodina docílí tolerance a kompromisu mezi svými členy
 • pacientova rodina vyjádří pochopení nemoci, traumatu, léčebného režimu, prognózy
 • pacientova rodina aktivně řeší situaci pro optimální soužití v rodině
 • pacientova rodina udržuje kontakt s pacientem a podporuje ho v léčbě

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • seznam se co nejblíže s projevy dané nemoci a reakcemi pacienta, se kterými ke své nemoci přistupuje
 • získej informace o jednotlivých členech pacientovy rodiny
 • získej informace o vztahu rodiny k pacientovi
 • získej informace o vztazích v rodině od jednotlivých členů rodiny, vezmi v úvahu složení rodiny
 • věnuj pozornost způsobu komunikace v rodině

prováděcí intervence

 • jednej se členy rodiny vlídně, vstřícně a s respektem
 • udržuj s rodinou stálý kontakt
 • vysvětli rodině nutnost podpory pacienta jako jeden z hlavních předpokladů motivace k léčbě

posílení zdraví

 • vysvětli rodině režim, který bude muset pacient dodržovat po návratu domů
 • nabídni rodině sociální i jiné zdroje podpory nebo různé druhy poradenství

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít