Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Sexualita/sexualita/neefektivní sexuální život - 00065 etapa

Definice

Stav, kdy jedinec vyjadřuje obavy ohledně své sexuality.

Příčiny vzniku

 • nedostatek znalostí týkajících se alternativních odpovědí na změnu zdraví, anatomické nebo funkční postižení, nemoc
 • nedostatek soukromí
 • porušený vztah k partnerovi, nedostatek nebo absence vhodných partnerů
 • konflikty se sexuální orientací nebo odlišnou preferencí
 • strach z otěhotnění nebo nákazy pohlavně přenosnou chorobou

Určující znaky

 • obtíže, omezení nebo změny v souvislosti se sexuálním chováním nebo aktivitami
 • pocity odcizení, samoty, ztráty, bezmocnosti a hněvu

Očekávané výsledky

 • pacient má dobrou znalost sexuální anatomie a sexuálních funkcí
 • pacient je obeznámen s danou sexuální poruchou i s těžkostmi a změnami sexuálních projevů, které z ní vyplývají
 • pacient akceptuje sebe sama v současném (změněném) stavu
 • pacient zná vhodné metody antikoncepce

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • zjisti sexuální anamnézu i názory pacienta na to, co považuje v sexuální sféře za normální
 • zjisti, jaké znalosti a postoje má pacient k vlastní sexualitě
 • zjisti kulturní nebo náboženské zvyklosti
 • posuď vliv stresujících faktorů prostředí, ve kterém pacient žije
 • posuď souvislosti s obdobím života
 • zjisti užívání všech léků, alkoholu a drog

prováděcí intervence

 • vyhýbej se jakémukoliv odsuzování nejrůznějších projevů pacienta
 • zeptej se na problémy a obavy spojené se sexem
 • vytvoř klidnou atmosféru pro rozhovor
 • poskytni dostatek informací

posílení zdraví

 • informuj pacienta o metodách účinné antikoncepce
 • nabídni možnost konzultace v sexuologické poradně
 • doporuč individuální nebo skupinovou psychoterapii

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít