Ošetřovatelské diagnózy

 ? 

Bezpečnost – ochrana/tělesné poškození/riziko perioperačního poškození - 00087 etapa

Definice

Hrozící poškození v podmínkách perioperačního prostředí.

Rizikové faktory

 • dezorientace, ztráta schopnosti vnímat čas, prostor a vlastní vztahy v nich
 • otoky
 • vyčerpanost
 • imobilita
 • svalová slabost
 • obezita
 • senzorické poškození v průběhu anestezie
 • vysoký věk

Očekávané výsledky

 • pacient neutrpí poranění v důsledku perioperační dezorientace
 • u pacienta nedojde ke kožnímu a tkáňovému poranění nebo změnám přetrvávajícím déle než 24-48 hodin po výkonu
 • u pacienta odezní účinky anestezie, pálení nebo jiné vjemy v souvislosti s polohou těla do 24-48 hodin

Ošetřovatelské intervence

posouzení příčin a souvisejících faktorů

 • zjisti předpokládanou délku výkonu a polohu těla při něm
 • seznam se podrobně s anamnézou, věkem, hmotností, nutričním stavem, fyzickými omezeními a případnými dalšími nemocemi pacienta
 • zhodnoť bezpečnost prostředí kolem utlumeného pacienta
 • sleduj stav vědomí a fyziologické funkce, žilní vstup a stav operační rány

prováděcí intervence

 • uprav jeho polohu, snaž se udržet tělo ve správné poloze pomocí pomocných zařízení
 • chraň tělo před kontaktem s kovovými částmi stolu, aby nedošlo k otlakům
 • pravidelně kontroluj pulz na periferii, barvu a teplotu kůže
 • změny polohy a přesun prováděj pomalu, aby nedošlo k prudkému poklesu krevního tlaku
 • po extubaci chraň dýchací cesty a usnadni respirační úsilí
 • urči speciální polohu v lůžku podle indikace, druhu operace a stavu pacienta
 • upozorni pacienta na potřeby, omezení a příznaky vyžadující kontrolu lékařem
 • aplikuj bandáže nebo elastické punčochy

posílení zdraví

 • pouč pacienta, jak se vyvarovat rizik v souvislosti s operačním výkonem
 • informuj pacienta a pečující osoby o možných změnách, které by se měly upravit do 24 hodin (bolest v kříži, místní necitlivost, zčervenání, otlaky kůže)

Související lékařské diagnózy:

Související ošetřovatelské anamnézy:

loga
Zavřít