Lékařské diagnózy

 ? 

Generalizovaná úzkostná porucha etapa

Definice

Základním projevem je nadměrná trvalá úzkost a obavy obecného charakteru trvající nejméně šest měsíců. Typickým projevem této poruchy je nadměrné zaobírání se starostmi a stresujícími myšlenkami. Jedná se o chronické, někdy celoživotní onemocnění.

Patogeneze a etiologie

biologické faktory

 • snížená metabolická aktivita v bazálních gangliích a v bílé hmotě
 • genetické vlivy

psychosociální faktory

 • nesprávná a nepřesná reakce pacienta na uvažované nebezpečí
 • podvědomá úzkost z vlastního nebytí, separační úzkost ze ztráty lásky od blízké milované osoby
 • úzkost z neschopnosti dostát svým vlastním ideálům

Klinický obraz

 • zvýšená reaktivita vegetativního systému projevující se potivostí, bušením srdce, chvěním, suchem v ústech
 • tělesné příznaky se projevují pocitem nedostatku vzduchu, nemožností nadechnout se, pocitem staženého hrdla, bolestmi na hrudi, vnitřním neklidem, nauzeou
 • psychické projevy se demonstrují závratěmi, motáním hlavy, pocity na omdlení
 • příznaky napětí - svalové napětí, bolesti svalů, drobný motorický neklid, neschopnost uvolnit se, snadná unavitelnost, pocit „na okraji svých sil“, potíže s polykáním, pocit „knedlíku v krku“
 • všeobecné příznaky- přehnaná, nepřiměřená reakce na úlek, překvapení, potíže soustředit se, poruchy paměti pramenící z nadměrné úzkosti, trvalá podrážděnost, potíže s usínáním
 • všeobecné příznaky – návaly horka, mrazení, parestézie, snížená citlivost

Diagnostika

psychiatrické vyšetření

somatické vyšetření

psychologické vyšetření

laboratorní vyšetření

Terapie

biologická léčba

 • psychofarmakoterapie – buspiron, benzodiazepiny, antidepresiva, anxiolytika

psychoterapie KBT

 • idividuální
 • skupinová
 • edukace
 • arteterapie, LTV, ergoterapie
 • nácvik relaxace

Související vyšetřovací metody:

Související terapie:

Související ošetřovatelské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít