Terapie

 ? 

Antidepresiva a antimanika etapa

ANTIDEPRESIVA

 • léčiva používaná k léčbě deprese

zásady léčby

  • musí být dostatečně dlouhá a nepřerušovaná
  • účinek antidepresiv je pozvolný
  • antidepresiva patří do rukou zkušených psychiatrů
  • pro antidepresiva existuje řada třídicích mechanizmů, stále jsou doplňována nově zaváděna léčiva
  • některá antidepresiva ovlivňují kromě hladiny serotoninu a noradrenalinu v CNS také hladiny dalších mediátorů v CNS, jako je dopamin, acetylcholin a histamin (přes H1 receptory)
  • může dojít k řadě nežádoucích léčebných komplikací

dělení podle mechanizmu účinku

antidepresiva s nízkou selektivitou účinku (dříve tymoleptika)

 • imipramin
 • dosulepin
  • u zdravého člověka neovlivňují náladu
  • mohou působit sedativně až hypnoticky

nežádoucí účinky

  • poruchy vidění
  • sucho v ústech
  • bušení srdce
  • zácpa, poruchy močení
  • v kombinaci s alkoholem – prohloubení útlumu CNS, respirační selhání

antidepresiva se střední selektivitou účinku

 • mianserin
 • maprotilin
 • buspiron

selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu

 • citalopram
 • fluoxetin
 • fluvoxamin
 • setralin
  • deprese, poruchy příjmu potravy (bulimie)

nežádoucí účinky

  • podráždění CNS
  • zvýšené svalové napětí, křeče, třes

inhibitory MAO

 • monoaminooxidáza -enzym metabolizující monoaminy (monoaminy – serotonin, noradrenalin) – dříve thymoeretika
  • nemají tlumivé účinky – dostavuje se zvýšená aktivita, mizí pocit únavy a ospalosti

používají se

 • tranylcypromin - (ireverzibilní blokáda MAO-A)
 • moclobemid  - novější (reverzibilní blokáda MAO-A)
 • výtažky z třezalky tečkované

MAO se vyskytuje v organizmu ve dvou formách (označují se MAO-A a MAO-B)

MAO-A – štěpí serotonin, noradrenalin, dopamin a tyramin

MAO-B – štěpí v organizmu dopamin a tyramin

tyramin -  při přívodu tyraminu potravou – je obsažen v některých druzích sýrů, jogurtů, salámů, mořských ryb, v čokoládě, v banánech, v červeném víně

při kompletním zablokování obou forem MAO nastává nebezpečí hypertenzní krize, hrozí křeče, kóma, krvácení do mozku nebo selhání srdeční činnosti, tzn. je-li pacientovi podáván lék ze skupiny „selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu“, není blokována MAO-B, která stačí ke štěpení potravy obsahující tyramin a hypertenzní krize nenastane

nežádoucí účinky antidepresiv

  • zácpa, sucho v ústech, mydriáza
  • stavy dezorientace
  • poruchy paměti
  • tymoleptika by se neměla podávat starým lidem
  • ortostatická hypotenze – pokles krevního tlaku při postavení, pocity slabosti, závratě, zatmění před očima
  • u tymoeretik existuje zvláště na začátku léčby nebezpečí sebevražedného jednání

ANTIMANIKA

 • také tymoprofylaktika podle schopnosti předcházet vzniku fází deprese a mánií

zásady léčby

  • při léčbě manické fáze bipolární poruchy (střídání deprese a mánie)
  • profylakticky u bipolární deprese - brání změnám nálady
  • u akutní mánie se dává přednost neuroleptikům
 • lithium
  • ve formě uhličitanu lithného
  • k vytvoření profylaxe je nutné několikaměsíční podávání

nežádoucí účinky lithia

  • při předávkování – třes, křeče, poškození ledvin - polyurie

interakce

  • diuretika – zvýšení toxicity
  • nesteroidní antiflogistika – zvýšení toxicity
  • vedle lithia mají antimanické působení také léčiva z jiných farmakodynamických skupin – karbamazepin a valproát sodný

Související lékařské diagnózy:

Skip Navigation Links.
loga
Zavřít